Amaterizam u oblasti kulture

AMATERIZAM U OBLASTI KULTURE

Prema broju društava i udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi, broju njihovih članova, te visini dodijeljenih sredstava, grad Prijedor spada u vodeće lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

Kada govorimo o ameterizmu u kulturi grad Prijedor posvećuje posebnu pažnju kulturno-umjetničkim društvima, jer su to organizacije sa najviše amaterskih članova, te se broj društava povećava iz godine u godinu. Grad Prijedor sufinansira rad kulturno-umjetničkih društava i udruženja iz ove oblasti, te pomaže pri izgradnji područnih domova kulture ili prostora u mjesnim zajednicama u kojim društva obavljaju aktivnosti.

Politika podrške društvima i udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi našla je svoju potvrdu u programskim aktivnostima ovih organizacija. Svako društvo promoviše i njeguje kulturnu tradiciju naroda naše lokalne zajednice, te razvija multikulturalnost i multietničnost. Primajući u goste slična društva iz okruženja i inostranstva doprinosimo pozitivnoj slici grada Prijedora, kao grada sa bogatom tradicijom u umjetnosti i amaterizmu u kulturi. Gostujući u inostranstvu, naša društva na najbolji način predstavljaju naš grad na međunarodnim festivalima i pojedinačnim nastupima promovišu tradiciju i običaje našeg kraja.

Grad Prijedor sufinansira rad 11 kulturno-umjetničkih društava i tri udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi.

KUD-ovi i udruženja koja se sufinansiraju iz budžeta Grada

- SKUD "Dr Mladen Stojanović", Prijedor
- KUD "Dušan Pantelić", Busnovi
- KUD "Kozara", Čirkin Polje
- KUD "Osman Džafić", Puharska
- KUD "Omarska", Omarska
- KUD "Kozara", Donja Ljubija
- KUD "Brdo", Hambarine
- KUD "Šarenica", Donja Dragotinja
- KUD "Saničani", Saničani
- KUD "Milan Egić", Brezičani
- Udruženje "Žene u umjetnosti", Prijedor
- Udruženje likovnih umjetnika, Prijedor
- Udruženje za očuvanje tradicije, Prijedor
- KUD "Kozara", Kozarac