Kultura - uvod

KULTURA

Prijedor je grad sa bogatom tradicijom umjetničkog stvaralaštva i kulturnog nasljeđa koje je opredijelilo i savremeni razvoj grada u ovoj oblasti. Kada je daleke 1885. godine osnovano Srpsko pjevačko crkveno društvo „Vila“, malo ko je slutio da će se iz tog embriona kasnije razviti pozorišna i muzička djelatnost na čijim će temeljima izrasti Pozorište "Prijedor", Muzička škola i horovi KUD-a „Mladen Stojanović“ i Srpsko pjevačko društvo „Vila“. Naši sugrađani, Pero Popović i Todor Švrakić, prvi su školovani slikari u BiH, i kao učesnici prve likovne izložbe u BiH daleke 1907. godine, započeli su tradiciju koja nije prekidana do današnjih dana, a zbog koje se, s pravom, Prijedor naziva grad slikara. Tokom godina razvoja, ovi oblici su oplemenjivani i razvijani, tako da je Prijedor danas postao regionalni centar, ne samo likovne, već i pozorišne, književne i muzičke umjetnosti.

Grad Prijedor svoje aktivnosti u oblasti kulture razvija u tri osnovna pravca djelovanja: javne ustanove iz oblasti kulture, amaterizam u oblasti kulture i gradske kulturne manifestacije. Kroz djelatnost dvije matične javne ustanove iz oblasti kulture (Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ i Muzej Kozare), te tri gradske javne ustanove (Pozorište Prijedor, Galerija "Sreten Stojanović“ i Centar za prikazivanje filmova), Grad je svojim stanovnicima omogućio zadovoljavanje njihovih potreba iz oblasti književnosti, te likovne, pozorišne i filmske umjetnosti. Stalnim nastojanjem da se omogući nesmetano obavljanje rada ovih ustanova i komfor njihovih posjetilaca, Grad je obnovio i tehnički modernizovao gotovo sve javne ustanove u oblasti kulture.

Oblast amaterizma u kulturi najmasovniji je oblik bavljenja stvaralaštvom u kulturi. Brojna kulturno – umjetnička društva okupljaju oko 2.500 članova koji godišnje izvedu preko 250 različitih programa.

Gradske kulturne manifestacije su tako osmišljene da predstavljaju odraz kontinuiranog rada javnih ustanova, društava i udruženja, kao i potreba građana za umjetničkim sadržajima. Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ nastavlja tradiciju horskog pjevanja dugu preko 135 godina, dok su Književni susreti na Kozari obilježili pet decenija održavanja. Likovna kolonija "Sreten Stojanović", Međunarodni konkurs radova na papiru i Festival crteža i muzike, kao i projekat „Prijedor grad murala“ samo potvrđuju, već iznesenu konstataciju, da je Prijedor grad slikara. Od 2019. godine u Prijedoru se ponovo održava Festival pozorišta, pod nazivom "Zlatna vila", što kulturno - umjetničku ponudu grada diže na još veći nivo.