Kultura - uvod

KULTURA

Prijedor je grad sa bogatom tradicijom umjetničkog stvaralaštva i kulturnog naslijeđa koje je opredijelilo i savremeni razvoj grada u ovoj oblasti. Kada je daleke 1895. godine osnovano SPCD „Vila“, malo ko je slutio da će se iz tog embriona kasnije razviti pozorišna i muzička djelatnost na čijim će temeljima izrasti Pozorište Prijedor, Muzička škola i horovi KUD-a „Mladen Stojanović“ i SPD „Vila“. Naši sugrađani, Pero Popović i Todor Švrakić, prvi su školovani slikari u BiH, i kao učesnici prve likovne izložbe u BiH daleke 1907. godine, započeli su tradiciju koja nije prekidana do današnjih dana, a zbog koje se, s pravom, Prijedor naziva grad slikara. Tokom godina razvoja, ovi oblici su oplemenjivani i razvijani, tako da je Prijedor danas postao regionalni centar, ne samo likovne, već i pozorišne, književne i muzičke umjetnosti.

Grad Prijedor svoje aktivnosti u oblasti kulture razvija u tri osnovna pravca djelovanja: javne ustanove iz oblasti kulture, amaterizam u oblasti kulture i gradske kulturne manifestacije. Kroz djelatnost dvije matične javne ustanove iz oblasti kulture (Biblioteka „Ćirilo i Metodije“ i Muzej Kozare), te tri gradske javne ustanove (Pozorište Prijedor, „Galerija 96“ i Centar za prikazivanje filmova), Grad je svojim stanovnicima omogućio zadovoljavanje njihovih potreba iz oblasti književnosti, te likovne, pozorišne i filmske umjetnosti. Stalnim nastojanjem da se omogući nesmetano obavljanje rada ovih ustanova i komfor njihovih posjetilaca, Grad je obnovio i tehnički modernizovao gotovo sve javne ustanove u oblasti kulture.

Oblast amaterizma u kulturi najmasovniji je oblik bavljenja stvaralaštvom u kulturi. Brojna kulturno – umjetnička društva okupljaju oko 2.500 članova koji godišnje izvedu preko 250 različitih programa.

Gradske kulturne manifestacije su tako osmišljene da predstavljaju odraz kontinuiranog rada javnih ustanova, društava i udruženja, kao i potreba građana za umjetničkim sadržajima. Međunarodni festival horova „Zlatna vila“ nastavlja tradiciju horskog pjevanja dugu preko 130 godina; Književni susreti na Kozari ove godine će se održati po 48. put; Likovna kolonija, Međunarodni konkurs radova na papiru i Festival crteža i muzike, kao i projekat „Prijedor grad murala“ samo potvrđuju, već iznesenu konstataciju da je Prijedor grad slikara; od naredne godine, u naš grad se vraća i Festival pozorišta koji će značajno upotpuniti sadržaj kulturno – umjetničke ponude.