Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Donja Ljubija

NASELjENO MJESTO I ZASEOCI:
DONjA LjUBIJA (ulice: Ivica Antunović, Abdulaha Kuruzovića, Smaje Cerića, Dragice Škorić, Slavka Jatića, Jasima Ćordića, Radnička, Skendera Kulenovića i Milančića Miljevića; zaseoci – Hasanovci, Ćapići, Gradina, Golajac, Volarić i Kevića Brdo)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Donja Ljubija

PREDSJEDNIK SAVJETA: Draganović Sulejman

REGIONALNA KANCELARIJA: Ljubija

STRUČNI SARADNIK: Kovačević Nada

BROJ TELEFONA: 052/360-399