Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Donji Orlovci

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
DONjI ORLOVCI (Cunjaci, Macure, Gnjatovići, Vranješi, Goronjići, Radivojci, Miodrazi, Radulovići, Drinići i Marići i Ulica Vase Aleksića; Srednji Orlovci sa ulicama: 17. ključke brigade, Balkanska, Braće Radinović, Dejtonska, Đure Pucara, Kanalska, Sokolska, Krupska, Jasenička, Majska, Milorada Gončina, Orlovačka, Pančevačka, Sanička, Semberska, Benkovačka i Srpskih dobrovoljaca)
DONjI GAREVCI (Novakovići, Jeftenići, Žeželji, Đujići, Muranovići, Duračci, Pecalji, Karajice, Šumari, Savići, Mandići, Bašići i Gagići, ulice: Dušana Džamonje, Đoke Mazalića, Zelengorska, Jovana Bijelića, Pavla Žiteckog, Branka Vranješevića, Bačka, Dositeja Obradovića i Slađane Kobas)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Donjim Orlovcima

PREDSJEDNIK SAVJETA: Grabež Milica

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor Centar

STRUČNI SARADNIK: Bjeljac Dragana

BROJ TELEFONA: 052/216-231