Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ "Dr Mladen Stojanović" Palančište

NASELJENA MJESTA I ZASEOCI:
VELIKO PALANČIŠTE (Vokići, Simatovići, Kragulji, Banovići, Ličani, Puharine i Babići)
GORNJA PUHARSKA (ulice: Slavka Rodića (od broja 101 sa lijeve strane i broaj 84 sa desne strane pa do kraja ulice), Lička, Durmitorska, Osmana Džafića (od broja 110 sa desne strane i broja 137 sa lijeve strane pa do kraja ulice)
CRNA DOLINA (Greda, Bukova Kosa, Tubini, Srdići, Šoboti, Munjize i Romići)
GLAVICA I (ulice: Boška Šiljegovića, Knežička, Kostajnička i Mlađe Stanića)
GLAVICA II (ulice: Avalska, Dinarska, Jovana Cvijića i Kupreška)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Ulici Slavka Rodića

PREDSJEDNIK SAVJETA: Curić Miroslav

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor 2

STRUČNI SARADNIK: Gavranović Draško

BROJ TELEFONA: 052/236-833