Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Kozaruša

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
KOZARUŠA (Bešići, Mahmuljini, Talići, Čirkini, Žerići, Deumići, Haskići, Turkanovići, Mušići, Sušići, Melkići, Bešlagići, Mujkanovići, Grozdanići, Dautovići, Blaževići, Sivci i Duračci)
GORNjI GAREVCI (Končari, Borići, Sarajlići, Radošljevići, Ritani, Vlačine, Crnogorci, Anđelići, Stevići, Jauzi i Stari voćnjak)
JARUGE (Končari, Borići, Kondići, Pupavci, Bucale, Vlačine, Kostići, Uzelci, Kajtezi i Krupljani)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Kozaruša

PREDSJEDNIK SAVJETA: Trnjanin Refik

REGIONALNA KANCELARIJA: Kozarac

STRUČNI SARADNIK: Deumić Nihad

BROJ TELEFONA: 052/344-472