Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Orlovača

NASELjENO MJESTO I ULICE:
ORLOVAČA (Orlovača - Luke Stojanovića, Brane Prokopića, 27. juna, Kordunska, Igmanska, 25. maja (do broja 20 sa desne strane i broja 31 sa lijeve strane ulice), Gertrude Štern, Dušana Pantelića, Tvrtka Seljana, Slavka Zelenike, Braće Dukić i Koje Medića; Topolik i Vrbice – 6. sanske brigade, Banatska, Đurđevdanska, Drenovačka, Bravska, Vlašićka, Vojvođanska, Vrbaska, Bukovička, Glamočka, Gradinska, Grahovska, Gračanička, Zlatiborska, Studenička, Drvarska, Željeznička, Žička, Oplenačka, Zetska, Zmijanjska, Jasenovačkih žrtava, Jahorinska, Klekovačka, Kosovskih junaka, Planinska, Krajiška, Krfska, Petrovaradinska, Ljubinjska, Maglićka, Mačvanska, Metohijska, Miloševička, Mlječanička, Motajička, Nevesinjska, Ozrenska, Oštreljska, Panonska, Podgrmečka, Posavska, Potkozarska, Pounjska, Kolubarska, Prosarska, Raška, Savska, Semberska, Sremska, Sremskokarlovačka, 13 krajiških opština, Fruškogorska, Celuloska i Šumadijska)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Ulici Brane Prokopića 9

PREDSJEDNIK SAVJETA: Jakovljević Ranko

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor Centar

STRUČNI SARADNIK: Bjeljac Dragana

BROJ TELEFONA: 052/216-231