Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Raškovac

NASELjENO MJESTO I ULICE:
PRIJEDOR (Muharema Suljanovića (od broja 20 sa desne strane i broja 17 sa lijeve strane pa do kraja ulice), Skopska, Avde Ćuka, Rade Končara, Šenoina, Slaviše Vajnera Čiče, Sutjeska, 25. novembra, Omladinska, Ahmeta Babića, 8. marta, Žarka Zgonjanina (svi kućni brojevi od broja 3 pa do kraja ulice), Žrtava Fašističkog terora, Mihajla Đukića, Momčila Popovića, Kolubarska, Smaje Ališića, Mostarska, Nova, Rahima Bajramovića, Doris Bajilo i zaseok - Kovrlije)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Zgrada mjesne zajednice u Ulici 25. novembra bb

PREDSJEDNIK SAVJETA: Čirkić Muris

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor Centar

STRUČNI SARADNIK: Bjeljac Dragana

BROJ TELEFONA: 052/216-231