Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Rizvanovići

NASELjENO MJESTO I ZASEOCI:
RIZVANOVIĆI (Karagići, Duratovići, Pelaci, Mešići, Dedići, Centar, Šabanovići, Topalovići, Duratovići polje i Kadirići)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Rizvanovići

PREDSJEDNIK SAVJETA: Karagić Sead

REGIONALNA KANCELARIJA: Hambarine

STRUČNI SARADNIK: Mujdžić Amra

BROJ TELEFONA: 052/365-112