Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Šurkovac

NASELjENA MJESTA I ZASEOCI:
ŠURKOVAC (Josići, Kovačevići, Bujadilo, Lovrići, Čavlovići, Kovačevići (Čaire), Komljenovići, Panići i Josići)
GORNjI VOLAR (Jurići, Kosa, Lipici, Šibovi, Gavranovići, Briševci, Bare, Žanta, Poljana, Doljani i Šolaje)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Šurkovac

PREDSJEDNIK SAVJETA: Pandža Mirko

REGIONALNA KANCELARIJA: Ljubija

STRUČNI SARADNIK: Kovačević Nada

BROJ TELEFONA: 052/360-399