Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Tukovi

NASELjENO MJESTO I ULICE:
TUKOVI (Tode Švrakića, Titogradska, Banjalučka, Sime Mrđe, Drage Mijatovića Švarca, Milana Kitonjića, Prištinska, Novosadska, Sarajevska (od početka ulice pa do broja 48 sa desne strane i broja 53 sa lijeve strane ulice, odnosno do table sa oznakom naseljenog mjesta „Hambarine“), Grčka, I Krajiškog odreda, Jove Brdara i Vojvode Stepe Stepanovića)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom u Ulici Vojvode Stepe Stepanovića bb

PREDSJEDNIK SAVJETA: Jeftić Zoran

REGIONALNA KANCELARIJA: Tukovi

STRUČNI SARADNIK: Marić Rajko

BROJ TELEFONA: 052/224-477