Mjesne zajednice - detalji

OSNOVNI PODACI O MJESNOJ ZAJEDNICI

MZ Gornji Orlovci

NASELjENO MJESTO I ZASEOCI:
GORNjI ORLOVCI (Ranč, Japundže, Mikanovići, Kitonjići, Savići, Guskići, Kafanište, Banovići, Jovići, Šoboti, Kecmani i Kalate sa ulicama: Kalatska, Mitrovdanska i Mednjačka)

SJEDIŠTE MJESNE ZAJEDNICE: Društveni dom Gornji Orlovci

PREDSJEDNIK SAVJETA: Banović Dragan

REGIONALNA KANCELARIJA: Prijedor 2

STRUČNI SARADNIK: Gavranović Draško

BROJ TELEFONA: 052/236-833