Nacionalne manjine

Nacionalne manjine

Posebna pažnja je usmjeravana na unapređenje i jačanje saradnje sa udruženjima i savezom nacionalnih manjina, sa akcentom na kulturno povezivanje za zemljama njihovog porijekla.

Na teritoriji Grada Prijedora pripadnici više različitih manjinskih grupa žive decenijama. Registrovano je 5 udruženja nacionalnih manjina:

- Ukrajinsko udruženje "Kozak",
- Udruženje Slovenaca "Lipa",
- Udruženje Čeha "Česka besjeda",
- Udruženje Roma Prijedor i
- Udruženje "Bolja budućnost Roma" Prijedor.

Sredstva namijenjena ovoj grupi koriste se za redovnu programsku aktivnost na osnovu njihovog opšteg značaja i stimulisanja nacionalnog i kulturnog doprinosa društvenom razvoju, kao i za popularisanje i afirmaciju privrednog i kulturno umjetničkog stvaralištva i suživota u cjelini. Udruženja građana koja okupljaju ove populacije stanovnika Prijedora svojim djelovanjem i radom pokušavaju očuvati kulturnu baštinu, tradiciju i običaje.
Raznovrsnost nacija i nacionalnih manjina i multietničnost grada je prednost koju Prijedor ima i koju želi podržati u njihovoj promociji. Takođe postoji potreba za unapređenjem mehanizama i alata kojima se kultura i tradicija nacionalnih manjina održava ali i razvija.
Grad Prijedor je nosilac nekoliko priznanja i povelja:

- zahvalnica za doprinos Grada u radu udruženja nacionalnih manjina od Saveza nacionalih manjina Republike Srpske,
- priznanje Evropske Komisije za Prijedor kao proevropski grad,
- certifikat < OEBS > misije u BiH za dobro upravljanje ljudskim resursima,
- povelja Savjeta Evrope u Strazburu za dobar odnos sa nacionalnim manjinama,
- priznanje Mreže Sporazum Plus "Sporazum o saradnji lokalnih organa vlasti i organizacija civilnog društva" i
- Zlatna plaketa gradonačelniku "Lider lokalne zajednice decenije za postignute rezultate u radu i razvoju lokalne samouprave u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi" < Business Friendly Certificate (BFC) > od Nacionalne alijanse za lokalno-ekonomski razvoj Jugo-istočne Evrope.

2004. godine Grad Prijedor, tada Opština Prijedor, je bila prva lokalna uprava u BiH koja je u svom budžetu izdvojila namjensku budžetsku stavku za finansijsku podršku udruženja nacionalnih manjina.