Osnovno obrazovanje

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnovno obrazovanje se odvija u 12 centralnih škola sa svojim područnim odjeljenjima. U oblasti osnovnog obrazovanja egzistira i JU "Centar Sunce" Prijedor, te Muzička škola "Savo Balaban".

JU OŠ „BRANKO ĆOPIĆ“ PRIJEDOR
Telefon: 052/242-960
Adresa: Rudnička 13
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Sanja Munjiza

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ PRIJEDOR
Telefon: 052/240-670
Adresa: Branislava Nušića 7
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Zdravko Budimir

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ PRIJEDOR
Telefon: 052/231-201
Adresa: Pećani bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Gina Gruban

JU OŠ“ PETAR KOČIĆ“ PRIJEDOR
Telefon: 052/237-759
Adresa: Petog korpusa bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Gorana Bosančić

JU OŠ „JOVAN CVIJIĆ“ BREZIČANI
Telefon: 052/339-605
Adresa: Brezičani bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Jovana Jazić

JU OŠ „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLjE
Telefon: 052/320-066
Adresa: Trnopolje bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Maja Bjeljac

JU Muzička škola „Savo Balaban“ PRIJEDOR
Telefon: 052/240-090
Adresa: Branislava Nušića 9
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Aljoša Novaković

JU OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ PETROVO
Telefon:052/370-024
Adresa:Ćela bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Mićo Grahovac

JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ“ BUSNOVI
Telefon: 052/347-113
Adresa: Busnovi bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Milanka Tevanović

JU OŠ “ MLADEN STOJANOVIĆ“ LjUBIJA
Telefon: 052/360-014
Adresa: Drage Lukića bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Jelena Todić

JU OŠ „VUK KARADžIĆ“ OMARSKA
Telefon: 052/ 331-210
Adresa: Vuka Karadžića bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: V.D. Boban Berić

JU OŠ „JOVAN DUČIĆ“ LAMOVITA
Telefon: 052/355-122
Adresa: Lamovita 68
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Marinko Vučkovac

JU OŠ „KOZARAC“ KOZARAC
Telefon: 052/346-042
Adresa: Maršala Tita bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Edita Velić

JU „Centar Sunce“ PRIJEDOR
Telefon: 052/212-557
Adresa: Kralja Aleksandra 6
< E-mail: > Kontakt < e-mail >
Direktor: Slađana Radaković