Visoko obrazovanje

VISOKO OBRAZOVANJE

Visokoškolsko obrazovanje, u gradu Prijedoru, stiče se na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi. Pored ove dvije javne visokoškolske ustanove u Gradu Prijedoru egzistira i jedna privatna visokoškolska ustanova, "Visoka škola za ekonomiju i informatiku".

RUDARSKI FAKULTET PRIJEDOR
Telefon: 052/ 241-660
Adresa: Save Kovačevića bb
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
Telefon: 052/ 242-383
Adresa: Nikole Pašića 4a
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU
Telefon: 052/241-960
Adresa: Mitropolita Petra Zimonjića BB