Dijaspora

Dijaspora

Grad Prijedor je grad koji ima mnogobrojnu i veoma značajnu dijasporu. Najviše prijedorske dijaspore živi i radi u zemljama Evrope: Njemačka, Austrija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, zemlje Skandinavije, ali i u SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu.

Procjenjuje se da u dijaspori živi i radi više od 30.000 Prijedorčana.

Grad Prijedor je prepoznao značaj i potencijal svoje dijaspore, te u tom smislu aktivno učestvuje u svim procesima kojim jača veze dijaspore i grada Prijedora, u cilju ekonomskog, društvenog, kulturnog i svakog drugog oblika saradnje. Svojim aktivnostima grad Prijedor doprinosi uspostavljanju povoljnog okruženja za sve one koji su spremni da promovišu i proaktivno podržavaju razvoj grada u relevantnim oblastima tranzicije i društveno ekonomskog napretka. Na ovaj način se jača povjerenje, razvijaju komunikacije i animira dijaspore za aktivno uključenje u socio-ekonomski razvoj grada Prijedor.

U prilog tome da grad Prijedor ozbiljno računa na svoju dijasporu, ide činjenica da je dijaspora uključena u strateške i razvojne planove grada Prijedora.

Međutim, iako je ekonomsko povezivanje i ulaganje dijaspore u Prijedor jedan od osnovnih ciljeva svih strateških i razvojnih planova grada Prijedora, postoje i drugi neiskorišteni potencijali, koji nisu isključivo ekonomski, a mogu pomoći razvoju i napretku grada Prijedora. Tu se, prije svega, misli na naučne, društvene, kulturne, sportske i druge oblike povezivanja sa dijasporom.

U vezi s tim, grad Prijedor je u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“, kreirao portal PrijedorDev, koji ima za cilj da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.

Putem portala link dijaspora će imati mogućnost da podijeli svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje poslovne ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima interesa, da ostvari virtuelnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te da promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj grada Prijedora.

Portal omogućava virtuelno okruženje u kojem će korisnici komunicirati u skladu sa principima društvenih mreža, te omogućava pridruživanje različitim interesnim grupama. Pozivamo Vas da svojim komentarima i sugestijama doprinesete unapređenju portala!
KORISNI LINKOVI

Ovdje možete pronaći linkove koji Vam mogu biti korisni za realizaciju Vaših privatnih i poslovnih potreba u saradnji sa dijasporom.

Informacije za birače u iseljenistvu
ONLINE anketa za pripadnike iseljeništva iz Bosne i Hercegovine
FIPA poziva bh. dijasporu da ispuni anketu i pomogne na privlačenje stranih investicija
Otvoren poziv za tehničku podršku USAID Projekta "Diaspora Invest"
Granična policija Bosne i Hercegovine: Uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu - stranci i državljani BiH
Poziv organizacijama u iseljeništvu da se uključe u Diaspora Online Check-In i Mural Digitalni radni prostor za dijasporu
BHDIAFOR 2021 - Biznis forum bosanskohercegovačke dijaspore
POSLOVNE PRILIKE I JAVNI POZIVI

U okviru banera Poslovne prilike i javni pozivi možete pogledati aktuelna obavještenja i javne pozive, putem kojih se potencijalno stvara prilika za organizacije i pojedince da uspostave određeni oblik saradnje sa dijasporom.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva

Datum objave: 04.09.2019
USAID/SWEDEN FARMA II PROJEKAT RASPISAO NOVI POZIV ZA POVEĆANJE PRODAJE U POLJOPRIVREDI
04.09.2019.
Zajednički projekat USAID-a i Vlade Švedske “Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II” (FARMA II) raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će podržati ulaganja u inovacije u poljoprivredu, jačanje uloge žena, mladih i marginaliziranih grupa, te novoosnovanih preduzeća, kao i aktivnosti promocije poljoprivrednih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i osiguranja pristupa tržištu. Ukupno raspoloživi grant fond za ovaj poziv je oko 1,2 miliona dolara.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:

RFA 010 - Poziv sa uslovima i dodatnim informacijama
Prilog A: Potvrde
Prilog B: Puna prijava za grant
Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti
Prilog D: Obrazac za zaštitu okoliša
Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski (Word i PDF) putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 4.10.2019. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 15.9. u 11:00 sati). Napominjemo da poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Informativni sastanci će biti održani prema sljedećem rasporedu:

Banja Luka (Privredna komora RS, 16.9. u 11 sati),
Sarajevo (Vanjskotrgovinska komora BiH, 18.9. u 11 sati),
Mostar (Federalni agromediteranski zavod, 19.9. u 11 sati) i
Tuzla (Kantonalna privredna komora Tuzla, 20.9. u 11 sati).
Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

PROJEKTI

U okviru banera projekti možete pogledati sve projekte koje grad Prijedor implementira u saradnji sa dijasporom, s ciljem da poveže pojedince i organizacije iz dijaspore sa lokalnim javnim i privatnim sektorom.