Porodica

Fond za natalitet - realizuje se iz budžeta Grada u skladu s Pravilnikom o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete. Visina novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini iznosi 500 KM za prvo dijete, 600 KM za drugo dijete i 700 KM za treće i svako sljedeće dijete.

Ponosni market RS - Grad Prijedor potpisao je Ugovor o saradnji za učešće u projektu "Ponosni market RS", čime je Prijedor postao prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj u ovom projektu, osmišljen kao poslovni inkubator prvenstveno za proizvođače hrane iz reda porodica sa troje i više djece. Poziv porodicama 3 za uključivanje u projekat "Ponosni market RS" objavljen je 26.01.2021. godine na koji se mogu prijaviti proizvođači sa teritorije Grada Prijedor putem linka po dva osnova: "proizvođači hrane" i "proizvođači drugih roba". Poziv je otvoren tokom čitave 2021. godine.

Vantjelesna oplodnja - realizuje se iz budžeta Grada u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor. Podnosilac zahtjeva ima pravo na sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije - vantjelesne oplodnje u iznosu od 5.500 KM, jednom u toku kalendarske godine.

Konferencija beba - Grad Prijedor u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS organizuje Manifestaciju "Konferencija beba". Tradicionalna manifestacija održava se svake godine na Vidovdan na Malom gradskom trgu.

Subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove - Grad Prijedor subvencioniše jedan procentni poen kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u skladu sa Pravilnikom o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Grant za pomoć 3 - putem kojeg se finansiraju porodice sa troje i više djece, Udruženje roditelja sa četvero i više djece "Roda" iz Prijedora, kao i ostali vidovi pomoći porodicama 3 .

Viber grupa Ponosne porodice