Geografski položaj

Geografski položaj

Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, na desnoj obali rijeke Sane, u aluvijalnoj ravnici poznatoj kao prijedorsko polje. Grad je smješten na 44° 48´ 30´´ sjeverne geografske širine i 16° 42´ 53´´ istočne geografske dužine. Sa sjeverne strane područje grada ograničava planina Kozara, a južne planinica Behremaginica. Prosječna nadmorska visina na kojoj se grad nalazi iznosi 135 metara, a najviši vrh planine Kozare, koji pripada gradu Prijedoru je Lisina sa 987 metara. Dužina gradskog područja u pravcu sjever - jug iznosi 32 kilometra, a u pravcu istok - zapad gotovo 46 kilometara. Kroz grad protiče rijeka Sane i njena pritoka Gomjenica iz čijih voda se snabdijeva ribnjak Saničani. Grad je na povoljnom geostrateškom položaju, udaljen magistralnim putevima od Banja Luke 50 kilometara, a od Kozarske Dubice, Novog Grada i Sanskog Mosta po 32 kilometra. Kroz Prijedor prolazi željeznička pruga Sarajevo - Zagreb.

Grad Prijedor se prostire na 834 < km2 >, a po broju stanovnika je među najvećim u Republici Srpskoj.

Reljef je promjenljivog karaktera pa se na području grada mogu izdvojiti tri različita područja. Nizijsko područje, koje obuhvata doline rijeka Sane, Gomjenice i ribnjaka Saničani. Veličina ovog područja iznosi oko 16.000 hektara. Brežuljkasto područje, koje obuhvata podnožje planine Kozare, te blaži brežuljkasti predio prema Majdanskim planinama. Veličina ovog područja iznosi oko 38.000 hektara. Brdovito područje, koje obuhvata predjele planine Kozare i dijelove mjesne zajednice Ljubija. Ovo područje je uglavnom pokriveno šumama, a površine je oko 30.000 hektara. Tip zemljišta varira. Dominantna zemljišta su u tipu pseudogleja, aluvijalna zemljišta, smeđe degradirana zemljišta na glinama, smeđa kisela, te smeđa karbonatna zemljišta. Jedan dio navedenih zemljišta su niske prirodne plodnosti, a njihova opšta karakteristika je slaba obezbijeđenost potrebnim biljnim hranjivima, visoka kiselinska vrijednost i nepovoljan vodno-vazdušni odnos.