KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u polj. proiz. i ruralnom razvoju na ter. grada Prijedora za 2023. godinuKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2023. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje su poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, obavezni ispuniti pri ostvarivanju prava na novčane podsticaje i druge oblike podrške, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate podsticaja, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje zahtjeva.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u polj. proiz. i ruralnom razvoju na ter. grada Prijedora za 2023. godinu
PoljoprivredaPodrška podizanju plastenikaKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za ostvarivanje prava na finansiranje nabavke plastenika, površine 40 m2, potrebna dokumentacija, rokovi za podnošenje zahtjeva, kontrola i nadzor.
Pravilnik za realizaciju projekta Podrška podizanju plastenika na području grada Prijedora
PoljoprivredaPravilnik o sufinansiranju nabavke mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza u 2023. godiniKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Ovim pravilnikom utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike, i to: uslovi za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izvršenu nabavku mineralnih đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza, potrebna dokumentacija i rok za podnošenje zahtjeva.

Pravilnik o sufinansiranju nabavke mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza u 2023. godini
PrivredaPravilnik o načinu dodjele podsticajnih sredstava konkurentnosti sektora gradjevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnKorisnici: Privredna društva i preduzetnici
Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informacija i komunikacija i ostalih uslužnih djelatnosti, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.

Javni poziv i pravilnik- jačanje konkurentnosti sektora
građevinarstva, informatike i ostalih
uslužnih djelatnosti

Prijava,obrazac i izjava

Izmjena poziva
Pravilnik o dodjeli podsticajnih sredstava za jacanje i sektora gradjevinarstva, informatike,ostalih uslužnih djelatnosti 2022
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSPKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.

Javni poziv i pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP

Prijava,obrazac i izjava jacanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP 2022
PrivredaPravilnik o namjeni, uslovima,kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektimaKorisnici: Poslovni subjekti
Pravilnikom se regulišu uslovi, kriterijumi i načini izdavanja subvencije kamata na kredite.
Subvencija se daje na kredite maksimalne visine do 50.000 KM i roka otplate do 3 godine:
" ako je kamatna stopa do 3% na ugovoreni iznos kredita - za cjelokupan iznos redovne kamate;
" ako je kamatna stopa veća od 3% na ugovoreni iznos kredita, uključujući i promjenjivu kamatnu stopu - za dio redovne kamate obračunate po stopi od 3% na ugovoreni iznos kredita, a preostalu razliku troškova kamate plaća korisnik subvencije.

Javni poziv i pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima

Prijava-subvencija za redovne kamate na kredite
Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima 2022
PrivredaPravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinuKorisnici: Nezaposlena lica, privredna društva, pravna lica i preduzetnici

Cilj Pravilnika je podsticanje razvoja, unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje obima ekonomske aktivnosti i preduzetništva, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Specifični ciljevi su podrška u pokretanju poslovanja, zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih VSS kadrova i razvoj i standardizacija sistema upravljanja.


Javni poziv i pravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinui

Prijava-samozapošljavanje i žensko
preduzetništvo


Biznis plan

Prijava-zapošljavanje mladih VSS i novih
radnikaPrijava-sertifikacija


Pravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2022. godinu
PrivredaPravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinuKorisnici: Nezaposlena lica, privredna društva, pravna lica i preduzetnici

Cilj Pravilnika je podsticanje razvoja, unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje obima ekonomske aktivnosti i preduzetništva, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Specifični ciljevi su podrška u pokretanju poslovanja, zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih VSS kadrova i razvoj i standardizacija sistema upravljanja.

Prijava - samozapošljavanje i žensko
preduzetništvo

Prijava - zapošljavanje mladih VSS i novih
radnika

Prijava - sertifikacija
Pravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSPKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.

Prijava - jačanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.Korisnici: Poslovni subjekti

Grad Prijedor donosi Pravilnik za realizaciju
sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona kod poslovnih
subjekata na području grada Prijedora u toku
2021. godine , kojim se obezbjeđuje podrška
poslovnim subjektima za očuvanje radnih mjesta.

Prijava - uzblažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona

Pravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.