KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju za 2024. godinuKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2024. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje su poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, obavezni ispuniti pri ostvarivanju prava na novčane podsticaje i druge oblike podrške, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate podsticaja, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje zahtjeva.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju za 2024. godinu
PoljoprivredaPodrška podizanju plastenikaKorisnici: Poljoprivredni proizvođači

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za ostvarivanje prava na finansiranje nabavke plastenika, površine 40 m2, potrebna dokumentacija, rokovi za podnošenje zahtjeva, kontrola i nadzor.
Pravilnik za realizaciju projekta Podrška podizanju plastenika na području grada Prijedora
PrivredaPravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2023. godinuKorisnici: Nezaposlena lica, privredna društva, pravna lica i preduzetnici

Cilj Pravilnika je podsticanje razvoja, unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje obima ekonomske aktivnosti i preduzetništva, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Specifični ciljevi su podrška u pokretanju poslovanja, zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih VSS kadrova i razvoj i standardizacija sistema upravljanja.
Pravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2023. godinu
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP za 2023. godinuKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informatike i ostKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informacija i komunikacija i ostalih uslužnih djelatnosti, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informacija i kom
PrivredaPravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima za 20Korisnici: Poslovni subjekti

Pravilnikom se regulišu uslovi, kriterijumi i načini izdavanja subvencije kamata na kredite.
Subvencija se daje na kredite maksimalne visine do 50.000 KM i roka otplate do 3 godine:
" ako je kamatna stopa do 3% na ugovoreni iznos kredita - za cjelokupan iznos redovne kamate;
" ako je kamatna stopa veća od 3% na ugovoreni iznos kredita, uključujući i promjenjivu kamatnu stopu - za dio redovne kamate obračunate po stopi od 3% na ugovoreni iznos kredita, a preostalu razliku troškova kamate plaća korisnik subvencije.
Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima
PrivredaPravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele sredstava za preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva za 202Korisnici: Privredna društva iz oblasti socijalnog preduzetništva

Pravilnikom se regulišu uslovi, kriterijumi i načini dodjele sredstava.
Dodjela sredstava iz oblasti socijalnog preduzetništva odobrava se poslovnim subjektima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:
" namjena sredstava je finansiranje osnovnih ili obrtnih sredstava;
" iznos granta nije veći od 10.000 KM;
" planirana ili izvršena nabavka je u periodu od početka kalendarske godine do zaključenja javnog poziva i
" rok za apliciranje je 01.09.2023. godine.
Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele sredstava za preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva