KategorijaNaziv projektaOpis projektaDokument
PoljoprivredaPravilnik o podsticajima iz poljoprivrede i Pravilnik po litri mlijeka za 2022. godinuKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2022. godinu propisani se uslovi koje su poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica, obavezni ispuniti pri ostvarivanju prava na novčane podsticaje i druge oblike podrške, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate podsticaja, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje zahtjeva.
Pravilnik za realizaciju projekta "Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka" kojim su propisani uslovi za ostvarivanje prava na premiju po litru proizvednog i prodanog kravljeg mlijeka u toku 2021/2022. godine.

Pravilnik o podsticajima iz poljoprivrede i Pravilnik po litri mlijeka za 2022. godinu
PoljoprivredaPravilnik o korištenju sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godiniKorisnici: Poljoprivredni proizvođači
Pravilnikom o korištenju sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike u 2022. godini utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike, i to: uslovi za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izvršenu nabavku mineralnih đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza, potrebna dokumentacija i rok za podnošenje zahtjeva.
Pravilnik o korištenju sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
PrivredaPravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinuKorisnici: Nezaposlena lica, privredna društva, pravna lica i preduzetnici

Cilj Pravilnika je podsticanje razvoja, unapređenje poslovnog ambijenta, povećanje obima ekonomske aktivnosti i preduzetništva, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Specifični ciljevi su podrška u pokretanju poslovanja, zapošljavanje novih radnika, zapošljavanje mladih VSS kadrova i razvoj i standardizacija sistema upravljanja.

Prijava - samozapošljavanje i žensko
preduzetništvo

Prijava - zapošljavanje mladih VSS i novih
radnika

Prijava - sertifikacija
Pravilnik korišćenja budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2021. godinu
PrivredaPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSPKorisnici: Privredna društva i preduzetnici

Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP, ima za cilj povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, gdje se kroz uvođenje novih tehnologija i tehnoloških procesa povećava broj zaposlenih kod privrednih subjekata i pruža podrška poslovnim subjektima na području grada Prijedora.

Prijava - jačanje konkurentnosti MSP
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP
PrivredaPravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.Korisnici: Poslovni subjekti

Grad Prijedor donosi Pravilnik za realizaciju
sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona kod poslovnih
subjekata na području grada Prijedora u toku
2021. godine , kojim se obezbjeđuje podrška
poslovnim subjektima za očuvanje radnih mjesta.

Prijava - uzblažavanje posljedica izazvanih
pandemijom virusom korona

Pravilnik za realizaciju sredstava za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusom korona kod poslovnih subjekata - 2021.