Agencija za ekonomski razboj Grada Prijedora "PREDA-PD"

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD"

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD" (Link)

Agencija je osnovana u skladu sa Zakonom o podsticaju razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/02, 34/06) i Zakonom o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/92).
U kasnijim godinama izvršeno je usklađivanje osnivačkih akata Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“ sa Zakonom o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/07), Zakonom o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik RS”, broj 23/09), Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/10), Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 119/10).

“Cilj ovog zakona je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, podsticanje osnivanja, rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća, povećanje njihove konkurentnosti stvaranjem inovacija i razvijanjem svijesti o značaju MSP i preduzetništva za ekonomski razvoj.“

Aktivnosti Agencije
Mi razvijamo i implementiramo razvojne projekte u sijedećim sektorima:
Ekonomski razvoj
Drušveni razvoj
Zaštita životne sredine i Energetska efikasnost

Organizaciona šema
U svom radu, sve organizacione jedinice i svi referati po svojim linijama rada imaju obavezu da sarađuju sa svim organizacijama i institucijama koje rade na području grada Prijedora u cilju kreiranja zajedničkih projekata ili nastupa prema drugim stranama.