Grad Prijedor - eUprava

Poštovani građani,

u želji da zajednički poboljšamo rad Gradske uprave, na zvaničnoj < WEB > stranici Grada Prijedora kako smo i najavili pokretanjem novog sajta krenuli smo sa realizacijom e-Uprave. Dakle, kreirani su servisi putem kojih građani imaju mogućnost „komunikacije“ sa Gradskom upravom.

- Naša prva obaveza je da Grad Prijedor predstavimo u skladu sa vrijednostima koje predstavlja i o sebi gradi u javnosti.
- Takođe, želimo da pokažemo da se u Grad kontinuirano ulaže i da smo spremni među prvim gradovima u regiji da izađemo sa idejom < SMART CITY >.
- Za građane svakako najveća dobit jeste ušteda u vremenu koje je potrebno da se dobije određena usluga.

Povezivanjem informacionih sistema smanjili bismo broj potrebnih papira i samim tim ubrzali sistem, uz informatizaciju koja uvijek podrazumijeva optimatizaciju procesa, tako da su sada i sami procesi efikasniji.

Na kraju, svako može da pokrene uslugu u trenutku kada mu odgovara, što nas i dovodi do vizije e-Uprave: na „vašem-našem“ virtuelnom šalteru uvijek ste prvi.
Predloženi koncept u potpunosti je orijentisan prema građaninu i stavlja ga u centar svih procesa sa ciljem podizanja kvaliteta života u Gradu.

Prednosti e-Uprave: Gradska uprava bliža i otvorenija prema građanima, lakši pristup informacijama kao i sami tok realizacije postupaka koje vodi Gradska uprava, mogućnost građana da iznesu svoja mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju, smanjenje troškova i ostvarivanje prava da stranica sadrži e-Upravu u okvirima donesenih zakona i na takav način olakša bolji pristup ljudima, kako onima u Gradu Prijedoru, tako i onima u inostranstvu.

Prijavite se u eUpravu !