Najava sjednica

Najava sjednice Skupštine

Broj sjednice: 34. sjednica Skupštine grada Prijedora
Datum i vrijeme održavanja: 03.02.2020. godine sa početkom u 10,00 časova
Mjesto održavanja: Sala Skupštine Grada Prijedora
DNEVNI RED
Dnevni red
2. Prijedlog Programa rada Skupštine grada Prijedora za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području grada Prijedora za 2020. godinu
5. Prijedlog Programa upotrebe sredstava od boravišne takse grada Prijedora za 2020. godinu
Program upotrebe sredstava od boravišne takse grada Prijedora za 2020. godinu
7. Izvještaj o realizaciji Odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području grada Prijedor za 2019. godinu
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana dijela gradskog područja Prijedora između dijelova ulic

Arhiva

DatumBroj sjedniceFajl
23.12.201933. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
26.11.201932. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
07.11.201931. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
22.10.201930. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
03.10.201929. sjednica Skupštine Grada Dnevni red
13.09.201928. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
04.09.201927. sjedinca Skupštine Grada Dnevni red
17.07.201926. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
25.06.201925. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
21.06.201924. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
10.05.20193. Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
17.04.201923. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.02.201922. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
12.12.201821. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
14.11.201820. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
29.08.2018Posebna sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
01.08.201819. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
13.06.201818. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red
23.05.201817. sjednica Skupštine grada Prijedora Dnevni red