Radna tijela

Komisija za izbor i imenovanja
1. Olivera Brdar Mirković, predsjednik
2. Jovana Panić, zamjenik predsjednika,
3. Sead Jakupović, član,
4. Sabahudin Garibović, član i
5. Radenko Stijepić, član.

Mandatno imunitetska komisija
1. Surtov Mladen, odbornik PDP - predsjednik
2. Rađenović Sanja, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Duratović Mirsad, odbornik DF

Komisija za propise
1. Dragojević Goran, odbornik SNSD - predsjednik
2. Sovilj Valentina, odbornica DNS - zam. predsjednika
3. Grabež Dalibor, odbornik PDP
4. Zrnić Milorad
5. Kos Dalibor, predstavnik SNSD

Komisija za nagrade i priznanja
1. Kos Želimir, samostalni klub odbornika - predsjednik
1. Garibović Sabahudin, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Dragojević Goran, odbornik SNSD

Komisija za vjerska pitanja
1. Radanović Brane, odbornik DNS - predsjednik
1. Trnjanin Mesud, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Stojić Ratko, odbornik SDS

Komisija za ravnopravnost polova
1. Sovilj Valentina, odbornica DNS - predsjednik
1. Duratović Mirsad, odbornik DF - zam. predsjednika
2. Panić Jovana, odbornica SDS
3. Mešić Ajdin, odbornik SDA
4. Surtov Mladen, odbornik PDP

Komisija za mlade
1. Velaula Goran, odbornik SNSD - predsjednik
2. Panić Jovana, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Predojević Goran, odbornik DNS
4. Savanović Nebojša, Omladinski savjet
5. Vučkovac Svetozar, Omladinski savjet

Komisija za budžet i finansije
1. Drinić Rajko, odbornik SNSD - predsjednik
2. Kos Želimir, samostalni klub odbornika - zam. predsjednika
3. Grabež Dalibor, odbornik PDP
4. Miljuš Rajka
5. Babić Živko, predstavnik SNSD

Komisija za mjesne zajednice
1. Gvozden Nenad, odbornik SNSD - predsjednik
1. Garibović Sabahudin, odbornik SDA - zam. predsjednika
2. Javorić Igor, odbornik DNS
3. Stijepić Radenko, odbornik SDS
4. Kolar Ranko, samostalni odbornik

Komisija za ekologiju i zaštitu čovjekove okoline
1. Vučkovac Goran, samostalni klub odbornika - predsjednik
2. Marković Maja, odbornica SNSD - zam. predsjednika
3. Stojić Ratko, odbornik SDS
4. Stojaković Neda, predstavnica SNSD
5. Prerad Radenko

Odbor za društveni nadzor i predstavke
1. Stijepić Radenko, odbornik SDS - predsjednik
2. Miletić Duško, samostalni klub odbornika - zam. predsjednika
3. Bosančić Gorana, odbornica SNSD
4. Jakupović Sead, odbornik SDP
5. Surtov Mladen, odbornik PDP

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju
1. Bosančić Gorana, odbornica SNSD - predsjednik
2. Švraka Slavko, odbornik SDS - zam. predsjednika
3. Starčević Predrag, samostalni klub odbornika
4. Vujković Milenko, predstavnik SNSD
5. Hadžić Ekrem, predstavnik SDA

Odbor za zdravstvo i socijalnu zaštitu
1. Javorić Igor, odbornik DNS - predsjednik
2. Vukotić Andrija, odbornik SNSD - zam. predsjednika
3. Rađenović Sanja, odbornica SDS
4. Vuković Vedrana, predstavnica SNSD
5. Kurjakov Marina

Komisija za kontrolu javne potrošnje i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom grada
1. Rajlić Radovan
2. Dobrijević Snježana
3. Gavranović Željka
4. Goronić Nada
5. Petrović Jelena, predstavnica SNSD

Savjet za sport
1. Predojević Goran, odbornik DNS - predsjednik
2. Velaula Goran, odbornik SNSD - zam. predsjednika
3. Stijepić Radenko, odbornik SDS
4. Špadić Pero
5. Timarac Neđeljko

Savjet za kulturu
1. Brdar Mirković Olivera, odbornica DNS - predsjednik
2. Panić Jovana, odbornica SDS - zam. predsjednika
3. Duratović Mirsad, odbornik DF
4. Paspalj Sanja
5. Rađenović Dubravka, predstavnica SNSD

Savjet za bezbjednost
1. Mešić Ajdin, odbornik SDA - predsjednik
2. Bašić Drenka, odbornica DNS - zam. predsjednika
3. Švraka Slavko, odbornik SDS
4. Rauš Danko, Forum za bezbjednost
5. Đenadija Draško, Forum za bezbjednost