TURIZAM I POSJETIOCI

Smješten u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na obalama rijeka Sane i Gomjenice, u kojem živi oko 100 000 stanovnika, grad Prijedor nudi različite sadržaje za sve one koji ga posjete. Ljubitelji odmora, prirode, te svih onih mjesta koje čuvaju duh istorije i tradicije, uživaće u gradu na rijeci Sani. Prijedor je grad mladosti, kulture, sporta, privrednih potencijala i grad budućnosti. Ponosi se brojnim akademskim umjetnicima koji iz njega potiču, a tokom čitave godine u gradu se održavaju manifestacije različitog sadražaja i karaktera. Prijedor je uvijek bio grad otvorenog srca, grad koji svojim posjetiocima poklanja dio sebe sa željom da svi oni koji borave u Prijedoru osjete dio tradicionalne gostoljubivosti i da im Prijedor ostane u srcu.

PRIRODNA BOGATSTVA
Grad Prijedor ima veliki turistički potencijal zahvaljujući značajnim prirodnim bogatstvima od kojih posebno treba istaći planinu Kozaru i rijeku Sanu, te brojna izletišta i prostore uređene za boravak turista.

Planina Kozara je smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske. Prostire se između tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine, dinamičnog reljefa, čiji visovi ne prelaze hiljadu metara nadmorske visine. Njeni najviši vrhovi su Lisina 978 < m > i Rudine 920 < m >. Kozara je dinarska planina, obrasla šumom, svojevrsna vazdušna banja koja pruža sve pogodnosti za sportsko-rekreativne aktivnosti tokom cijele godine. Umjereno kontinentalna klima, velik broj sunčanih dana i pitomi planinski vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Ističe se očuvanim šumskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom florom i faunom, a poseban kvalitet doživljaju Kozare daju čisti planinski izvori i predjeli guste crnogorične šume.

Rijeka Sana sa svojim pritokama je osnovno hidrografsko obilježje grada Prijedora. Izvire kod Medne u opštini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod Novog Grada i protiče kroz Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštru Luku, Prijedor i Novi Grad. Na teritoriji grada Prijedora, dužina rijeke Sane iznosi 40 < km >, a legenda kaže da su joj ime dali još stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva (lat. sana - zdrava). U gornjem toku rijeke Sane od ribljih vrsta zastupljene su pastrmka, klen i mladica, a u srednjem i donjem toku šaran, som, plotica, mren i smuđ.

SMJEŠTAJ I ISHRANA
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga smještaja i usluge pripremanja i posluživanja hrane su opremljeni svim potrebnim sadržajima i mogu da zadovolje potrebe i najzahtjevnijeg gosta. Smještajne objekte na području grada Prijedora čini: 5 hotela, 5 motela, 2 pansiona, 1 prenoćište, 2 bungalova i 4 planinarska doma.

Hoteli: Prijedor, < Monument >, Bomar, < Staccato > i Brčko gas
Moteli: < Le pont >, Bijele vode, Atlantis, Evropa, Peti neplan
Pansioni: Ribarska priča i Glorija
Prenoćište: < Babylon >
Bungalovi: Nacionalni park „Kozara“
Planinarski domovi: Ljubijski rudar, Previja, Mrakovica, Klekovača

Pored restorana koji se nalaze u sklopu objekta koji pruža i usluge smještaja (hoteli, moteli i pansioni), postoji i više samostalnih objekata, odnosno restorana, konoba, < snack > barova i picerija.

Saznajte više na stranici: TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA PRIJEDORA.