Budžet grada

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Brošura za građanstvo

Brošura za građanstvo za 2019.godinu

Brošura za građanstvo za 2020. godinu
DOKUMENTI
2020 - Budžet 2020
2019. - Budžet 2019
2019. - Rebalans 2019.
2018 - 2. Rebalans 2018
2018 - Budžet 2018
2018 - Rebalans 2018
2017 - Budžet 2017
2017 - Rebalans 2017
2016 - Budžet 2016
2016 - Izvještaj 2016
2016 - Rebalans 2016
2015 - Budžet 2015
2015 - Izvještaj 2015
2015 - Rebalans 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
0.0.1. Uputstvo za Pripremu budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu
0.0.2. Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
0.0.Budžet Grada Prijedora za 2020. godinu po korisnicima i bližim namjenama
0.1. Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
0.Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu
01. Uputstvo za pripremu I Reabalansa budžeta za 2019. godinu
02.Budžetski kalendar za I Rebalans Budžeta za 2019.godinu
03.Nacrt I Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
04.I Rebalans Budžeta za 2019. godinu po korisnicima i bližim namjenama
05.Javni poziv_ Nacrt I Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
06.I Rebalans budžeta grada Prijedora za 2019.godinu
07.Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu
08.Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu
09. Odluka o usvajanju_Nacrt Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
10.Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
11. Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
12.Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.
13. Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
14.Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu