Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku

Načelnik Odjeljenja: Olivera Brdar-Mirković, prof. srpskog jezika i književnosti
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-195

NADLEŽNOSTI
Praćenje i proučavanje stanja u obrazovanju i vaspitanju te preduzimanje mjera za unapređenje kroz kontinuiranu saradnju sa ustanovama predškolskog,osnovnog,srednjeg i visokog obrazovanja kao i kroz rad sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola i ostalim nadležniom tijelima iz ove oblasti.
Donošenje mjera za poboljšanje učeničkog i studentskog standarda kroz izradu plana stipendiranja,vođenje evidencije o dodijeljenim stipendijama,saradnju sa učeničkim i studentskim organizacijama čiji su programi orijentisani na zadovoljavanje potreba u oblasti obrazovanja.
Praćenje i analiza zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva grada kroz kontinuiranu saradnju sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama koje se bave socijalnom zaštitom.
Učešće u izradi plana imunizacije predškolske i školske djece i ažuriranje spiskova novorođene djece.
Učešće u izradi akata vezanih za mrtvozorstvo i pregled umrlih lica van zdravstvenih ustanova.
Priprema prijedloga akata vezanih za dezinfekciju,deratizaciju i dezinsekciju.
Donošenje programa mjera za pomoć socijalno ugroženim građanima te izrada pravnih akata za dodjelu novčane pomoći iz budžeta grada.
U saradnji sa Centrom za socijalni rad učestvuje u izradi akata vezanih za rad javnih kuhinja.
Sarađuje sa organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima socijalne i zdravstvene zaštite.
Prati i analizira stanje iz oblasti demografske politike te predlaže mjere unapređenja.Obavlja poslove iz oblasti dodjele sredstava za asistiranu reprodukciju.Izrađuje i prati primjenu akata vezanih za dodjelu sredstava za novorođenu djecu te porodice sa troje i više djece.
Izrađuje studije i izvještaje vezane za demografska kretanja stanovništva grada te vrši praćenje obrazovnih,ekonomskih,socijalnih nacionalnih,vjerskih i drugih struktura stanovništva.
Srađuje sa institucijama,opštinama i gradovima,naučnim i stručnim ustanovama i udruženjima građana po pitanju demografije i pronatalitetne politike.

ODSJECI