Odjeljenje za društvene djelatnosti

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Načelnik Odjeljenja: MONJA KASALOVIĆ, mag. međunarodnih odnosa
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-195
052/245-196

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, socijalnih i zdravstvenih pitanja, porodice i omladine, te saradnje sa nevladinim sektorom i predlažu mjere za unapređenje stanja u tim oblastima; obavlja poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

ODSJECI
Odsjek za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO
Šef Odsjeka: Jefa Keranović, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-133
052/245-196
Odsjek za sport, kulturu, omladinu i porodicu
Šef Odsjeka: Dragan Vučenović, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-135
052/245-196