Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik Odjeljenja: JASMINKA MURSELOVIĆ, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-150
052/245-149

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na:
građanska stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i knjiga državljana, biračke spiskove, poslove prijemne kancelarije (pisarnica), arhive, info-pulta, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, organizacija rada mjesnih kancelarija i nadzor nad njihovim radom, izdavanje uvjerenja iz javnih registara (matičnih knjiga), kao i normativno-pravni poslovi (priprema nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja, poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja i drugi poslovi uprave koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja Gradske uprave.

ODSJECI
Odsjek za prijemnu kancelariju i oblast građanskih stanja
Šef Odsjeka: Suada Kolonić, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-152
052/245-149
Odsjek za upravno-pravne poslove,pisarnicu Gradske uprave i pravnu pomoć građanima
Šef Odsjeka: Katarina Makanjić, dipl.pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-152
052/245-149