Odjeljenje za prostorno uređenje

Odjeljenje za prostorno uređenje

Načelnik Odjeljenja: DANIJEL ZRNIĆ, dipl. inženjer arhitekture
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-170
052/245-174

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za prostorno uređenje obavljaju se stručno-tehnički, upravni i vanupravni poslovi, koji se odnose na: učešće u izradi i realizaciji strateških i drugih projekata od interesa za Grad, pripremu i predlaganje dokumenata prostornog uređenja i obezbjeđivanje njihove primjene i sprovođenja u svrhu planskog uređenja, organizacije i korišćenja prostora, praćenje stanja uređenja prostora i naselja na teritoriji grada; prikupljanje, obradu, sistematizovanje i čuvanje podataka i dokumentacije iz oblasti uređenja prostora i građenja; izdavanje izvoda iz dokumenata prostornog uređenja; izdavanje informacija i lokacijskih uslova; donošenje rješenja: građevinske i upotrebne dozvole, rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata, rješenja o uklanjanju objekata po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti u slučaju opasnosti po život i zdravlje ljudi, okolne objekte i saobraćaj, rješenja o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za prirodne pogodnosti renta; izdavanje potvrda o etažiranju objekata, izdavanje zapisnika o iskločenju objekata nakon izdavanja građevinske dozvole, pripremu opštih akata i drugih odluka iz oblasti uređenja prostora i građenja, koje donosi Gradonačelnik i Skupština Grada.

ODSJECI
Odsjek za građenje i upotrebu objekata
Šef Odsjeka: Lidija Kević, dipl. ing. arhitekture
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-173
052/245-174
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
Šef Odsjeka: Vladana Pecalj, master prostorni planer
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-176
052/245-174