Organizacija Gradske uprave

Organizacija Gradske uprave

Organizacione jedinice u Gradskoj upravi osnivaju se kao osnovne organizacione jedinice, posebne organizacione jedinice i samostalne unutrašnje organizacione jedinice.

(1) Osnovne organizacione jedinice su odjeljenja, kojim rukovod načelnik odjeljenja.
(2) U okviru osnovnih organizacionih jedinica formiraju se odsjeci kao utrašnje organizacione jedinice, kojim rukovodi šef odsjeka.
(3) U Gradskoj upravi se, zbog specifičnih poslova, formiraju i odsjeci kao samostalne unutrašnje organizacione jedinice, kojima rukovodi šef odsjeka;
(4)
- Kabinet Gradonačelnika formira se kao posebna organizaciona jedinica za vršenje savjetodavnih, protokolarnih i administrativno-tehničkih poslova i
- Stručna služba Gradonačelnika osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe organa Grada Prijedor obavlja kadrovske i organizacione poslove, poslove javnih nabavki, imovinsko-pravne poslove i poslove zastupanja Grada u postupcima određenim zakonom, normativno pravne poslove i poslove drugostepenog postupka.

Organizacione jedinice u Gradskoj upravi osnivane su kao :
- osnovne organizacione jedinice
- posebne organizacione jedinice
- samostalne unutrašnje organizacione jedinice.