Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj

Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj

Načelnik Odjeljenja: Žarko Tubin, dipl. ing. poljoprivrede
Ulica Vožda Karađorđa br. 45
052/490-188

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na studijske i analitičke poslove iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizacija, praćenje i obrada podataka na svim nivoima poljoprivrede i vodoprivrede, izrada i provođenje programa/pravilnika iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizacija korištenja budžetskih sredstava, posredovanje između subjekata u poljoprivredi, obrada statističkih podataka koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, saradnja sa ministarstvima, relevantnim institucijama i organizacijama u cilju prikupljanja podataka za obavljanje radnih zadataka, izrada i realizacija strateških i planskih dokumenata, kontrola izrade i ažuriranje baza podataka, učešće u radu komisija koje imenuje gradonačelnik.


ODSJECI
Odsjek za biljnu i animalnu proizvodnju i savjetodavne usluge
Šef Odsjeka: Goran Kecman, dipl. ing. poljoprivrede
Ulica Vožda Karađorđa br. 45
052/490-189
Odsjek za ruralni razvoj i ekonomiku agrara
Šef Odsjeka: -
Ulica Vožda Karađorđa br. 45