Poslovi Gradske uprave

Poslovi gradske uprave

Poslovi Gradske uprave su:
- izvršavanje i provođenje propisa Skupštine Grada i Gradonačelnika,
- pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština Grada i Gradonačelnik,
- izvršavanje i provođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđivanje vršenja poslova, čije izvršenje je povjereno Gradu i
- vršenje stručnih i drugih poslova povjerenih od strane Skupštine Grada.

Unutrašnja organizacija i način rada Gradske uprave uređuje se tako da se obezbijedi:
1) objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće osnovne, posebne i unutrašnje organizacione jedinice,
2) zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,
3) stručno, racionalno i odgovorno obavljanje poslova i ostvarivanje zadatih ciljeva rada zaposlenih i imenovanih lica,
4) efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova i
5) javnost rada organa jedinice lokalne samouprave.