Prostorno uređenje

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENjA

Strateški dokumenti prostornog uređenja
Naziv planaPropisiSlužbeni glasnik
01.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRPSKE do 2025. god.
Odluka o donošenju Izmjene i dopune PlanaRepublike Srpske br. 15/15
Osovine razvoja i prioritetna razvojna područja
02.PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE NACIONALNI PARK „KOZARA“
Odluka o donošenju PlanaRepublike Srpske br. 9/14
Organizacija prostora
Tekstualni dio plana
Turistički sadržaji
Zonacija
03.PROSTORNI PLAN OPŠTINE PRIJEDOR 2008 - 2018
Mreža naselja
Namjena prostora
Odluka o donošenju PlanaOpština Prijedor br. 10/09
Proizvodne zone
Saobraćajna infrastruktura
Tekstualni dio plana
Zaštićena prirodna područja
04.URBANISTIČKI PLAN PRIJEDORA 2012-2032
Centri i raspored javnih funkcija, radnih zona i objekata neprivrede kao i centara rekreacije
Granica obuhvata plana, podcjeline i namjena površina
Odluka o donošenju Plana Grad Prijedor br.7/14
Tekstualni dio plana
05.URBANISTIČKI PLAN LJUBIJE 2016-2036
Obuhvat plana
Odluka o donošenju planaGrad Prijedor br. 5/19
Planirana funkcionalna i prostorna organizacija
Tekstualni dio Plana
06. PROSTORNI PLAN GRADA PRIJEDOR 2020.-2040. GODINA
Odluka o donošenju Plana"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 3/24
Osnovna namjena površina PPG_Prijedor
Saobraćajna infrastruktura PPG_Prijedor
Tekstualni dio Plana
Zaštićeni prostori PPG_Prijedor
Regulacioni planovi i drugi sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja
ZonaNaziv dokumentaSlužbeni glasnik
01.CENTRALNA ZONA
REGULACIONI PLAN CENTAR"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 4/23
REGULACIONI PLAN CENTAR 2"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 13/23
REGULACIONI PLAN CENTAR ISTOK BLOK 1"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 12/22
REGULACIONI PLAN CENTAR ISTOK BLOK 2"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 14/22
REGULACIONI PLAN CENTAR JUG BLOK 2"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 5/23
REGULACIONI PLAN CENTAR SJEVER BLOK 1"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 17/23
REGULACIONI PLAN STARI GRAD U PRIJEDORU "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.3/07
REVIZIJA IZMJENE I DOPUNA REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG PODRUČJA PRIJEDORA SA SPOMENIČKIM KOMPLEKSOM - SEKCIJA 1 "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.10/13
URBANISTIČKI PROJEKAT ULICE VUKA KARADžIĆA U PRIJEDORU "Službeni glasnik opštinePrijedor " br.8/06
02.POSLOVNE I RADNE ZONE
IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA RŽR LJUBIJA -"CENTRALNA RUDIŠTA" NA TERITORIJI GRADA PRIJEDORA I OPŠTINE OŠTRA LUKA Službeni glasnik Grada Prijedora br. 10/18 i Službeni glasnik Opštine Oštra Luka br. 13/18
Regulacioni plan "Aerodrom 4""Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 10/18
Regulacioni plan područja bivšeg pogona "Celpak"-Sekcija 1 i Sekcija 2Opštine Prijedor br.9/06
REGULACIONI PLAN PODRUČJA BIVŠEG POGONA CELPAK - SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.9/06
REGULACIONI PLAN POSLOVNE ZONE "BALTIN BARE" -SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.15/17
REGULACIONI PLAN POSLOVNE ZONE "ČIRKIN POLjE" U PRIJEDORU-SEKCIJA 1 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.8/11
REGULACIONI PLAN RUDNIKA ŽELjEZNE RUDE "OMARSKA" "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.11/08
REGULACIONI PLAN RŽR "LjUBIJA" - CENTRALNA RUDIŠTA NA TERITORIJI GRADA PRIJEDORA I OPŠTINE OŠTRA LUKA "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.7/15 i "Službeni glasnik opštine Oštra Luka " br.11/15
REGULACIONI PLAN SPORTSKOG AERODROMA URIJE"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 14/22
03.ZONE STANOVANjA I MJEŠOVITE ZONE
DOPUNA REGULACIONOG PLANA CENTRALNE ZONE PRIJEDORA SA SPOMENIČKIM KOMPLEKSOM - DRUGA FAZA (SEKCIJE 1 i 2) "Službeni glasnik Opštine Prijedor" br. 11/08
IZMJENA DIJELA RP ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M-15 PRIJEDOR-KOZARSKA DUBICA I DIJELA NASELJA URIJE"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 2/24
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG PODRUČJA PRIJEDORA SA SPOMENIČKIM KOMPLEKSOM - 1.Faza "Službeni glasnik opštine Prijedor" br.7/07
REGULACIONI PLAN DIJELOVA NASELjA DONjA PUHARSKA I URIJE 1.FAZA -SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.6/13
REGULACIONI PLAN DIJELOVA NASELjA DONjA PUHARSKA I URIJE 2.FAZA -SEKCIJA 3 "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.11/17
REGULACIONI PLAN DIJELA NASELjA URIJE I ČIRKI POLjE 2.FAZA "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.10/06
REGULACIONI PLAN NASELjA URIJE -JUG "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.4/09
REGULACIONI PLAN PODRUČJA MATARUŠKO POLjE. MATARUŠKO POLjE 2 I NASELjA TUKOVI - SEKCIJA 1 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.13/07
REGULACIONI PLAN PROSTORA UZ KORITA RIJEKA SANA I GOMJENICA NA URBANOM PODRUČJU PRIJEDORA-SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.10/16
URBANISTIČKI PROJEKAT ZA DIO NASELjA URIJE CENTAR- UP TEŠINIĆ "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.4/06
ZONING PLAN JUŽNOG DIJELA URBANOG PODRUČJA PRIJEDORA"Službeni glasnik Grada Prijedora" br. 2/19
ZONING PLAN PPN SZ DIJELA URBANOG PODRUČJA PRIJEDOR"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 6/21
ZONING PLAN RADNE ZONE NA POTEZU ŽELJEZNIČKE STANICE, TOPLANA I TS PRIJEDOR 1"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 9/21
04.ZONE KOLEKTIVNOG STANOVANjA
IZMJENA DIJELA RP NASELJA PEĆANI-SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 5/23
IZMJENA DIJELA UP TEŠINIĆ"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 15/23
IZMJENA I DOPUNA REVIZIJE REGULACIONOG PLANA NASELjA PEĆANI - SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 - DIO SEKCIJE 1 I DIJELA NASELjA D.PUHARSK"Službeni glasnik opštine Prijedor " br.2/10
REGULACIONI PLAN CENTAR ISTOK BLOK 3"Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 15/23
REVIZIJA REGULACIONOG PLANA NASELjA PEĆANI - SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.1/08
05.ZONE UZ MAGISTRALNE PUTEVE
REGULACIONI PLAN SERVISNO-USLUŽNE I RADNE ZONE UZ MAGISTRALNI PUT PRIJEDOR-BANjALUKA I RADNE I STAMBENE ZONE "SVALE" "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.3/08
REGULACIONI PLAN ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M-15 PRIJEDOR-KOZ.DUBICA I DIJELA NASELjA URIJE "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.6/15
REGULACIONI PLAN ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M-4 PRIJEDOR-BANjALUKA I DIJELA NASELjA ORLOVAČA "Službeni glasnik Grada Prijedor " br.1/16
06.ZONE STANOVANjA „PRIJEDOR 2000 – DOM ZA SVE LjUDE“
IZMJENA REGULACIONOG PLANA RASADNIK I AERODROM 3"Službeni glasnik opštine Prijedor " br.5/08
IZMJENE I DOPUNA REGULACIONOG PLANA AERODROM 1 I AERODROM 2"Službeni glasnik opštine Prijedor " br.8/08
PLAN PARCELACIJE ZA DIO GRADSKOG NASELjA DONjA PUHARSKA - SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/11
PLAN PARCELACIJE ZA DIO PRIGRADSKOG NASELjA BISTRICA "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/11
PLAN PARCELACIJE ZA DIO SEOSKOG NASELjA GAREVCI - SEKCIJA 2 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.9/07
PLAN PARCELACIJE ZA DIO SEOSKOG NASELjA GAREVCI- SEKCIJA 1 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.9/07
PLAN PARCELACIJE ZA DIO SEOSKOG NASELjA GORNjI ORLOVCI - KALATE "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.9/07
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE GRADSKIH NASELjA NOVA ORLOVAČA, TOPOLIK, VRBICE I CELPAK "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/05
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE PRIGRADSKIH NASELjA GLAVICE 3 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.4/06
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE PRIGRADSKIH NASELjA ORLOVCI-JANjIĆA PUMPA "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/05
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE PRIGRADSKOG NASELjA BALTIN BARE "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.3/06
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE PRIGRADSKOG NASELjA GLAVICE 1 I GLAVICE 2 "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/05
PLAN PARCELACIJE ZA PODRUČJE SEOSKOG NASELjA RASAVCI "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.3/06
PLAN PARCELACIJE ZA PRIGRADSKO NASELjE KAVANIŠTE "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.6/11
PLAN PARCELACIJE ZA PROSTOR KRAJINA-CELPAK "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.9/06
08.OMARSKA
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA UŽEG URBANOG PODRUČJA NASELjA OMARSKA"Službeni glasnik opštine Prijedor " br.12/09
09.KOZARAC
IZMJENA I DOPUNE REGULACIONOG PLANA KOZARAC "CENTAR" "Službeni glasnik opštine Prijedor " br.8/07
10.ZONA NACIONALNOG PARKA "KOZARA"
PLAN PARCELACIJE "PAŠINI KONACI""Službeni glasnik Grada Prijedora" br. 10/19
PLAN PARCELACIJE ZA LOKACIJU "RASTIČANI" U SKLOPU NACIONALNOG PARKA "KOZARA","Službeni glasnik Grada Prijedora" br. 1/19
REGULACIONI PLAN "BENKOVAC" "Službeni glasnik Grada Prijedora" br. 6/18
11.PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_01"Službeni glasnik Republik Srpske" br. 25/21
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_02
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_03
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_04
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_05
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_06
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_07
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_08
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_09
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_10
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_11
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_12
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_13
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_14
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_15
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_16
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_17
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_18
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_19
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_20
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_21
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_22
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_23
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_24
PLAN PARCELACIJE AUTO PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR_25
Dokumenti prostornog uređenja poslovnih i radnih zona
Naziv planaObuhvat plana i Odluka o pristupanju
Poslovne i radne zone na teritoriji Grada Prijedor
Prezentacija planova i zona
Dokumenti prostornog uređenja u izradi
Naziv planaObuhvat plana i Odluka o pristupanju
IZMJENA DIJELA RP PROSTORA UZ KORITA RIJEKA SANA I GOMJENICA NA URBANOM PODRUČJU PRIJEDORA-SEKCIJA 1 I SEKCIJA 2
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
IZMJENA DIJELA RP RUDNIKA ŽELJEZNE RUDE "OMARSKA"
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
IZMJENA DIJELA RP ZONE UZ MAGISTRALNI PUT M15 PRIJEDOR-KOZARSKA DUBICA I DIJELA NASELJA URIJE-DVORANA
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
REGULACIONI PLAN "Centar-Jug" Blok 1
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
REGULACIONI PLAN "CENTAR-SJEVER" BLOK 2
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
REGULACIONI PLAN "KRAJINA - CELPAK B1"
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi
URBANISTIČKI PLAN KOZARAC I KONTAKT PODRUČJE 2019-2039
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana
ZONING PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE "TUKOVI-MATARUŠKO POLJE"
Obuhvat Plana
Odluka o pristupanju izradi Plana