Odsjek za zajedničke poslove

Odsjek za zajedničke poslove

Šef Odsjeka: SNEŽANA TASIĆ, dipl. politikolog
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-112

NADLEŽNOSTI

U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme u kojima se obvalja osnovna djelatnost Gradske uprave, organizovanje poslova fizičko-tehničkog obezbjeđenja i drugih uslova potrebnih za rad organa Grada i organizacionih jedinica Gradske uprave, uređivanje službenih prostorija i prostorija za održavanje sastanaka, konferencija, sjednica i sl., redovno održavanje i čišćenje prostorija i inventara u objektima Gradske uprave, obavljanje službenog prevoza i održavanje tehničke ispravnosti vozila, evidencija, korišćenje i izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara, predlaganja i pripreme tenderske dokumentacije za javne nabavke proizvoda, radova i usluga za održavanje čistoće prostorija Gradske uprave, snabdijevanje Gradske uprave komunalnim uslugama (voda, elektična i toplotna energija, odvoz smeća, usluge video nadzora objekata GU, kancelarijski materijal, održavanje vozila i drugih proizvoda i usluga neophodnih za funkcionisanje GU).