Vijesti

Javni poziv za prijavu djece u Program pripreme u godini pred polazak u školu

Javna ustanova Dječiji vrtić " Radost" i ovim putem objavljuje javni poziv sa prijavu djece u Program pripreme za polazak u školu.

Na osnovu člana 36. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 79/15) propisano je da se Program za djecu u godini pred polazak u školu organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja po propisima kojima se uređuje oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske namjerava i u 2022.godini podržati realizaciju Programa, u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama JZU Instituta za javno zdravstvo.

Iz U skladu sa gore navedenim JU Dječiji vrtić "Radost" poziva sve roditelje da djecu prijave do 30. novembra 2022. godine, kako bi blagovremeno dostavili podatke Ministarstvu prosvjete i kulture i izvršili pripreme za realizaciju programa na osnovu broja prijavljene djece.

Prijave za Program za pripremu djece u godini pred polazak u školu uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih djeteta, popunjavaju se u prostorijama centralnog vrtića "Radost" u Ulici Vuka Karadžića 21 svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 14:00 časova.

Program za pripremu djece u godini pred polazak u školu trajaće od 01.marta do 31.maja 2023. godine, u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta, a realizovaće se u prostorijama vrtića "Radost".

Prilikom prvog dolaska u Program, roditelji su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje djeteta sa urednim laboratorijskim nalazima koji sadrže bris nosa i grla i nalaz stolice koji izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 052/211-702.

Nazad