Vijesti

Akcija "Čisto proljeće"-Za jedan dan očistimo naš grad-

Gradska uprava Prijedor , Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i ove godine planira da na simboličan način obilježi prvi dan proljeća i Svjetski dan šuma.

Akcija" Čisto proljeće" zaživjela je 2021. godine, kako bismo uticali na ekološku svijest sugrađana. U akciji se ujedno i obilježava Svjetski dan šuma. Akcija je jedan od načina na koji pokušavamo da podignemo svijest građana, da ne bacaju otpad mimo mjesta koja su za to predviđena i da čuvaju životnu sredinu. Moto akcije je "Za jedan dan očistimo naš grad". Ova akcija ujedno predstavlja uvertiru za aprilsku akciju proljetnog uređenja grada.
Ovom prilikom pozivamo građane da sakupe otpad u svojim naseljima i parkovima, na izletištima i aigralištima, te da tako svoju sredinu učine čistijom, ljepšom, ugodnijom za svakodnevni život , rad i odmor. Molimo građane da sakupljeni otpad dopreme do najbližih kontejnera. Učestvovanje u akciji je dobrovoljnog karaktera.
Ukoliko građani žele da učestvuju i osvoje prigodne nagrade u akciji, potrebno je da nam pošalju dvije fotografije na mail adresu Kontakt e-mail
Prva fotografija treba da bude prikaz odabrane lokacije prije čišćenja, a druga fotografija prikaz očišćene lokacije. Poželjno je da obe fotografije prikazuju stanje prije i poslije čišćenja sa iste pozicije.

Jedna osoba treba poslati dvije odabrane fotografije na pomenutu adresu.
Fotografije slati do 23. 3. 2023. godine do 12 časova.

Nazad