Vijesti

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske

Grad Prijedor je raspisao javni oglas za davanje u zakup poljoprivednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora, a putem pribavljanja pisanih ponuda.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, koje su predmet davanja u zakup može se vidjeti u prostorijama Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora. Zakup je na 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i višeodišnjih zasada, a na 12 godina za stočarsku ili ratarsku proizvodnju. Ponuđač može podnijeti ponudu samo na jednu vrste proizvodnje i ne može ga davati u podzakup.
Žarko Tubin, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora je rekao da je kroz ovaj javni oglas obuhvaćena ukupna površina oko 337 hektara u 14 katastarskih opština.
" Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koje imaju sjedište na teritoriji grada Prijedora, da posjeduju određenu poljoprivrednu mehanizaciju. Maksimalna površina koja se može dodijeliti po jednom podnosiocu prijave iznosi do 30 hektara za pravna lica i za fizička lica do 15 hektara", naveo je Tubin.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objavljivanja javnog oglasa.

Oglas možete pogledati ovdje: link

Nazad