Акти градоначелника

Акти градоначелника

Унесите услове претраге
Врста акта:
Опис акта
(дио назива):
Година:
Врста актаОпис актаСлужбени гласник 1Службени гласник 2
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор1/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју1/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника1/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане "Младост" Приједор1/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка избора пружалаца услуге јавне кухиње2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Друштва педагога физичке културе Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о финансирању Регионалног удружења избјеглих и расељених лица Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Удружења пензионера града Приједора2/2024
ОДЛУКАОдлука о суфинансирању Удружења ампутираца "УДАС" Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите - земљотреси2/2024
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите - поплаве2/2024
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите - пожари2/2024
ОДЛУКАПлан рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања у 2024. години2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању школских такмичења2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Рударског факултета2/2024
ОДЛУКАОдлука о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватним предшколским установама на подручју града Приједора2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Градске организације Црвеног крста Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика средњих школа и студената првог циклуса на високошколским установама за школску/академску 2023/2024. годину2/2024
ОДЛУКАОдлука о субвенцији ђачког превоза у висини од 20% од износа мјесечне карте за друго полугодиште школске 2023/2024. године2/2024
ОДЛУКАОдлука о начину именовања комисија, тимова и радних група у Градској управи Града Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању љекарских прегледа спортским клубовима и организацијама за 2024. годину2/2024
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Омладинског савјета Приједор2/2024
ОДЛУКАОдлука о висини и начину плаћања накнада за прикључење објеката на новоизграђену водоводну мрежу на подручју града Приједор2/2024
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговор о измјенама Колективног уговора за запослене у Градској управи
Града приједор
2/2024
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговор о измјенама Колективног уговора за запослене у Градској управи
Града приједор
2/2024
ОДЛУКАОдлука о систему видео надзора у објекту Града Приједор који користи Одсјек за цивилну заштиту и Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Приједор2/2024
СТАТУТСтатут Туристичке организације Града Приједора2/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о подршци изврсности младих талената3/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за разматрање захтјева за подршку изврсности младих талената3/2024
ОДЛУКАОдлука о финансирању пројекта "Инклузивне школе-инклузивне заједнице"3/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједор3/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина3/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о критеријумима и начину расподјеле средстава удружењима у области аматеризма у култури3/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија перспективним спортистима Града Приједор за 2024. годину3/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка расподјеле средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједору3/2024
ОДЛУКАОдлука о расподјели средстава удружењима из области аматеризма у култури у 2024. години3/2024
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор најуспјешнијих студената завршних година основних академских студија поводом обиљежавања Дана града Приједора у 2024. години4/2024
ОДЛУКАОдлука о награђивању најуспјешнијих студената завршних година основних академских студија поводом обиљежавања Дана града Приједора у 2024. години4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале за ЈУ МАТИЧНИ МУЗЕЈ КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР

4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале за КУД "КОЗАРА" ЧИРКИН ПОЉЕ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале за КУД "ОСМАН ЏАФИЋ" ПРИЈЕДОР4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале за КУД "ОМАРСКА" ОМАРСКА4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале за УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ПРИЈЕДОР4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ДЕЈАНУ ИНЂИЋУ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице САШИ КОБАС4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МАРИ ЕЋИМ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МЛАДЕНУ СТАКИЋ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МИРКУ МАРЈАНОВИЋ - ПОСТХУМНО4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ТОШИЋ ДРАГАНУ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице КРЧКОВСКИ ВЛАДИМИРУ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Проф. Др МЛАДЕНКУ САЏАК4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице БИЉАНИ АНЂЕЛИЋ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МИЛЕНКУ РАДИВОЈАЦ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ЗОРАНУ БАРОШ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ЗЛАТИ КОГЕЛНИК4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице АЛЕКСАНДРУ СТОЈКОВИЋ ПИКСИ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МАРИЈИ РАДАКОВИЋ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ТИХОМИРУ ИЛИЈАШЕВИЋ - ПОСТХУМНО4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице АЉОШИ НОВАКОВИЋ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МИЛОШ ЗЕЦ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице НАЗИФУ ПАЂАН4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ХАМДИЈИ ЈОЛДИЋ4/2024
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ЗВЈЕЗДАНУ ГРКОВИЋ4/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједор за 2024. годину4/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о суфинансирању манифестација у области културе у Граду Приједор4/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о суфинансирању спортских манифестација у Граду Приједор4/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор5/2024
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору5/2024
ОДЛУКАОдлука о проглашењу Дана жалости1/2023
ОДЛУКАОдлука о субвенцији ђачког превоза за друго полугодиште школске 2022/23. годину1/2023
ОДЛУКАОдлука о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватним предшколским установама на подручју града Приједора1/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Рударског факултета1/2023
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор1/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане "Младост" Приједор1/2023
ОДЛУКАОдлука о давању на коришћење објекта "Љетна башта" Приједор1/2023
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика средњих школа и студената првог циклуса на високошколским установама за школску/академску 2022/2023. годину1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Матични музеј Козаре Приједор у Приједору1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенцији трошкова ђачког превоза1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима и начину расподјеле средстава удружењима у области аматеризма у култури1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и критерјумима за стипендирање перспективних спортиста Града Приједора1/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени Правилника о условима, начину и поступку додјеле новчане помоћи социјално угроженим лицима из средстава буџета Града Приједора1/2023
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2023. годину1/2023
ПЛАНГодишњи план интерне ревизије Града Приједора1/2023
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период од 2023. до 2025. године1/2023
ПЛАНСтратешки план интерне ревизије Града Приједора за период од 2023. до 2025. године1/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце1/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка избора пружалаца услуге јавне кухиње1/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи за подршку пронаталитетној политици Града Приједора - вантјелесна оплодња1/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Рајко Вучичевић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Марко Голубовић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Владо Вуковић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Нада Ђаковић 10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Светозар Крецељ10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Миодраг Деретић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Сафет Шахурић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Екрем Јакуповић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Младен Палада10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Владо Рељић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Зоран Драгојевић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Раде Јаворић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Вукашин Родић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Славко Антонић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Одред извиђача "Др Младен Стојановић" Приједор10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије" Приједор10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Планинарском друштву "Клековача" Приједор10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - "МЕРХАМЕТ"10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - КАРИТАС10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Светозар Росић10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ГМ ГРАДЊА ДОО БАЊА ЛУКА10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - "МБ МОДУЛ" ДОО БРЕЗИЧАНИ10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ А.Д. ПРИЈЕДОР10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - "М:ТЕЛ" АД БАЊА ЛУКА10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - РЖР ЉУБИЈА10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ИРБ, РС ДРАЖЕН ВРХОВАЦ10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - НЛБ БАНКА а.д10/2023
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ТОПИЋ КОМПАНИ ДОО10/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2023. годину11/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о суфинансирању набавке минералног ђубрива за прољетну сјетву кукуруза у 2023. години11/2023
ПРАВИЛНИКПравилник за реализацију пројекта "Подршка подизању пластеника" на подручју града Приједора11/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор13/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника за реализацију пројекта "Подршка подизању пластеника" на подручју града Приједора13/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња15/2023
ОДЛУКАОдлука о измјени правилника о расподјели средстава за подршку повратку у граду Приједор15/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава
за пројекте младих
15/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама15/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду Стратегија развоја Града Приједор за период 2024. - 2030.година15/2023
ОДЛУКАОдлуку о формирању Развојног тима за израду Стратегије развоја града Приједора 2023-203015/2023
СТАТУТСтатут Јавне здравствене установе "Дом здравља" Приједор16/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП16/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информатике и осталих услужних дјелатности16/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за 2023. годину16/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима16/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле средстава за предузећа из области социјалног предузетништва16/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању групе за координацију за спречавање насиља у породици у Граду Приједору17/2023
ОДЛУКАОдлука о субвенцији ђачког превоза у висини од 20% од износа мјесечне карте за прво полугодиште школске 2023/2024. годину18/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенцији трошкова ђачког превоза18/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања20/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и висини новчане подршке за новорођено дијете20/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама20/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели новчане помоћи социјално угроженим породицама са троје и више дјеце20/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове20/2023
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о намјени, критеријумима и начину издавања гаранција Фондације за развој ,,Приједор20/2023
ОДЛУКАОдлука о утврђивању дефицитарних занимања за школску/академску 2023/2024. годину21/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор за ученике средњих школа и студенте првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2023/2024. годину21/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за субвенционисање каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у 2023. години21/2023
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама, за школску/академску 2023/2024. годину21/2023
ОДЛУКАОдлука о расписивању Јавног конкурса за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2023/2024. годину21/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени и допуни Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама21/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Групе за координацију за спречавање насиља у породици у Граду Приједору број: 02-111-158/23 од 11. августа 2023. године21/2023
ПРАВИЛНИКПравилник за реализацију пројекта "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека"21/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима, начину и поступку додјеле средстава спортским клубовима и организацијама по пројектном приједлогу21/2023
ОДЛУКАОдлука о продаји теретног моторног возила путем лицитације22/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о субвенцији трошкова ђачког превоза 3/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању љекарских прегледа спортским клубовима и организацијама за 2023. годину3/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Друштва педагога физичке културе Приједор3/2023
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите, поплаве3/2023
ОДЛУКАОдлуку о доношењу плана цивилне заштите, шумски и други пожари3/2023
ПЛАНПлан активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору на подручју града Приједора у 2023. години3/2023
ПЛАНОперативни план спровођења активности за заштиту од поплава у 2023. години за подручје града Приједора3/2023
ПЛАНПлан рада Градског штаба за ванредне ситуације града Приједора на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања у 2023. години3/2023
ОДЛУКАОдлука о финансирању Удружења родитеља са четверо и више дјеце "Рода" Приједор3/2023
ОДЛУКАОдлука о измјени Правилника о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце3/2023
ОДЛУКАОдлука о измјени Правилника о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Приједор3/2023
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете3/2023
ОДЛУКАОдлука о избору пружалаца услуге јавне кухиње3/2023
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава за суфинансирање рада јавних кухиња на подручју града Приједора за 2023. годину3/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Удружења пензионера града Приједора3/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању школских такмичења4/2023
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању школских такмичења5/2023
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о изради стратегије развоја Града Приједор
за период 2023-2030. година
5/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора за организацију Источно-европског падобранског циљашког купа- ЕЕАЦ "27. Приједор опен"5/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија перспективним спортистима Града Приједор за 2023. годину5/2023
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка расподјеле средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједор5/2023
СТАТУТСтатут Туристичке организације града Приједора7/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор7/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Туристичкој организацији града Приједора8/2023
ПРАВИЛНИКПравилник о јавним набавкама Градске управе Града Приједор

9/2023
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 02-32-8/211/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2021/2022. годину1/2022
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика средњих школа и студената првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2021/2022. годину1/2022
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације града Приједора1/2022
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор1/2022
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Приједор1/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједор1/2022
ОСТАЛОСпоразум о оснивању Регионалног Савјета за образовање и запошљавање за регију Приједор10/2022
ОДЛУКАОдлука о субвенцији ђачког превоза за 2022. годину10/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи Града Приједор10/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о поступку заштите од узнемиравања на раду код послодавца у Градској управи града Приједор10/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за поступак додјеле и престанак удружења од општег интереса за Град Приједор10/2022
ОДЛУКАОдлуку о изради Стратегије развоја Града Приједор за период 2023-2030. година11/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Приједор11/2022
СТАТУТСтатут јавне установе "Матични музеј Козаре Приједор" у Приједору12/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду Стратегије социјалног становања у Граду Приједор12/2022
ОДЛУКАОдлука о утврђивању висине средстава за додјелу једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора12/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Регионалног Савјета за образовање и запошљавање за регију Приједор12/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању чланова платформе за смањење ризика од катастрофа на подручју града Приједора12/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора за провођење спортске манифестације
"17. Бланик куп, Приједор 2022."
12/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад 12/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору13/2022
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Одлуке о субвенцији ђачког превоза, број: 02-40-209/19 од 31. јануара 2019. године14/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенцији трошкова ђачког превоза14/2022
ОДЛУКАОдлука о оснивању Градске управе Града Приједор15/2022
ОДЛУКАОдлука о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватним предшколским установама на подручју града Приједора17/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју17/2022
ОСТАЛОЈавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Град Приједор17/2022
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Градске управе Града Приједор18/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за разматрање пријава по јавном позиву за субвенцију трошкова ђачког превоза18/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор18/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Матични музеј Козаре Приједор у Приједору18/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Развојној агенцији Града Приједора "Преда", Приједор18/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор19/2022
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2022. годину2/2022
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период 2022 -2024. године2/2022
ПЛАНГодишњи план интерне ревизије Града Приједора за 2022. годину2/2022
ПЛАНСтратешки план интерне ревизије града Приједора за период од 2022 -2024.године2/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о коришћењу службених возила, од 15.02.2022.године2/2022
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите - поплаве2/2022
ПЛАНПлан активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору на подручју Града Приједора у 2022. години2/2022
ПЛАНПлан рада градског штаба за ванредне ситуације Града Приједора на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања у 2022.години2/2022
ПЛАНОперативни план спровођења активности за заштиту од поплава у 2022. години за подручје града Приједора2/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима за коришћење средстава буџетске резерве2/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења - Дисциплинска комисија2/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Ју Центар за социјални рад Приједор2/2022
СТАТУТСтатут о измјени статута ЈЗУ Дом здравља Приједор20/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Тима за провођење истраживања о приуштивости водних услуга код корисника водних услуга у граду Приједор20/2022
СТАТУТСтатут Јавне установе "Матични музеј Козаре Приједор" у Приједору21/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Развојној агенцији града Приједор "ПРЕДА" Приједор21/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о поступку додјеле средстава даровања (донације), помоћи покровитељства/спонзорства која се исплаћују из буџета Града Приједор21/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2022/23. годину 21/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за разматрање пријава по јавном позиву за субвенцију трошкова ђачког превоза21/2022
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о намјени, критеријумима и начину издавања гаранција Фондацији за развој "Приједор", од 24.03.2022.године3/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о намјени, критеријумима и начину издавања гаранција Фондацији за развој "Приједор" од 21.03.2022.године3/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника, од 10.03.2022.године3/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, од 10.03.2022.године3/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка расподјеле средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједор, од 14.03.2022.године3/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија перспективним спортистима Града Приједор за 2022. годину, од 09.02.2022.године3/2022
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању љекарских прегледа спортским клубовима и организацијама за 2022. годину, од 03.02.2022.године3/2022
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане "Младост" Приједор, од 21.01.2022.године3/2022
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Друштва педагога физичке културе Приједор, од 09.02.2022.године3/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о допунама Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Приједор, од 14.03.2022.године3/2022
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању школских такмичења4/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2022. годину5/2022
ПРАВИЛНИКПравилник за реализацију пројекта "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека"5/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике у 2022. години6/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о замјени и кооптирању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на Козари7/2022
РЈЕШЕЊЕРјешење о замјени и кооптирању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на Козари7/2022
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Развојне Агенције града Приједора "ПРЕДА", Приједор7/2022
СТАТУТСтатут Развојне Агенције града Приједора "ПРЕДА", Приједор7/2022
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговоро за запослене у Градској управи Града Приједор, број: 02-12-14/228/2022
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговор за запослене у Градској управи Града Приједор, број: 02-12-15/228/2022
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели једнократне новчане помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора, од 29.04.2022. године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Мира а.д. чланица Краш групе, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале БYТРЕС д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Аустронет д.о.о. Козарац, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Карпентери Виторог д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Мастерwоод д.о.о., од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Нискоградња Марјановић д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Унијат-М д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Бобана Транспорти д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Ферум д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Гаврановић д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Ими-Транзит д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Марић д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Лим Профи д.о.о., од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале МБ Модул д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Твек Љубија д.о.о., од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Една Металwоркинг д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале ЕКП Елкер а.д. Љубија, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Муц-теx д.о.о Љубија, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале ММ Пластик д.о.о. Приједор , од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Агро Марић д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале ЗТ Комерц д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Приједороутеви а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Арцелор Миттал а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале РЖР Љубија а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Приједорчанка а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Мила-Текстил д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Радомир Трубарац, предузетник, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Нути Дуе д.о.о Расавци, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Нискоградња Марјановић д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице ВБ Прогрес д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Паспаљ д.о.о Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Јавор д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године,9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Мира а.д. чланица Краш групе, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Липа-Дрво д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Приједороутеви а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Аустронет д.о.о.Козарац, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Унијат-М д.о.о. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Комуналне услуге а.д. Приједор, од 11.05.2022.године9/2022
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор 1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Дом здравља Приједор Хигијенско-епидемиолошка служба1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Дом здравља Приједор КОВИД АМБУЛАНТИ1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Болница "ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" Приједор ковид одјељење1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Територијалној ватрогасној јединици Приједор1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Удружењу Воћара града Приједора1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Омладинском савјету Приједор1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Данијелу Цвјетићанину1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Драгану Поповићу 1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Миломиру Новаковићу 1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Огњену Матијашу1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Стефану Тубину1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Милану Кнежевићу 1/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Жељку Цвијићу1/2021
ОДЛУКАОдлука о стављању ван снаге Правилника о измјени Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама1/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању представника капитала Града Приједор у скупштину акционара комуналних предузећа Града Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за припрему и израду приједлога докумената1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија за академску 2020/2021. годину1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације1/2021
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом здравља Приједор1/2021
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Статут о измјени и допуни статута Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Градског шаба за ванредне ситуације, број: 02-111-6/21 од 11. јануара 2021. године 1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог циклуса студија за академску 2020/2021. годину1/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи социјално угроженим лицима из средстава буџета Града Приједора 1/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и поступку додјеле новчане помоћи социјално угроженим лицима из средстава буџета Града Приједора1/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за безбједност саобраћаја Града Приједор11/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор11/2021
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјена и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор11/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градског штаба за ванредне ситуације11/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка избора пружалаца услуге јавне кухиње11/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа Града Приједор11/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на Козари11/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор11/2021
ПЛАНГодишњи План управљања и одржавања зграда социјалног становања града Приједора за 2021. годину11/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању "Омладинског савјета Приједор"11/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор корисника буџетских средстава за подршку повратку у Граду Приједор12/2021
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допуни Статута ЈУ "Центар за социјални рад" Приједор13/2021
ОДЛУКАОдлуку о измјенама и допуни Статута ЈУ Центар за социјални рад Приједор13/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова радне групе за организацију Конференције за дијаспору, Приједор 2021.13/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор13/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања - продаја непопкретности путем лицитације 14/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете14/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању дефицитарних занимања у средњој стручној спреми на подручју Града Приједор за школску 2021/2022. годину18/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама18/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Савјета за развој туризма Града Приједор19/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова платформе за смањење ризика од катастрофа на подручју града Приједора19/2021
ОДЛУКАОдлука о утврђивању дефицитарних занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједора за академску 2021/2022. годину19/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама19/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор19/2021
ОДЛУКАОдлуку о паркирању моторних возила на простору испред зграде Градске управе Приједор20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Радне групе за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса ЦОВИД 19 20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи социјално угроженим лицима из средстава буџета Града Приједор20/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама за школску/академску 2021/22. годину20/2021
ПРАВИЛНИКПравилник за реализацију пројекта "Подршка подизању нових засада воћа"20/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2021. године20/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор20/2021
ПЛАНСтратешки план Интерне ревизије града Приједора за период од 2021. до 2023. године20/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједор за период 2021 -2023. године20/2021
ПЛАНГодишњи план интерне ревизије града Приједор за 2021. годину20/2021
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједор за 2021. годину20/2021
ПРАВИЛНИКПравилник за реализацију пројекта "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека"

21/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и критерјумима за стипендирање перспективних спортиста града Приједора22/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор22/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор22/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о провођењу закона о заштити личних података у Градској управи града Приједор22/2021
ОДЛУКАОдлука о систему видео надзора у објектима Градске управе Приједор22/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор, број: 02-40-416/213/2021
ОДЛУКАОдлуку о давању на коришћење објекта "Љетна башта" Приједор3/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане "Младост" Приједор3/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Женског рукометног клуба "Мира" Приједор3/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању рада Омладинског савјета Приједор3/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Фудбалског клуба "Рудар-Приједор" Приједор3/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете3/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у граду Приједор3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за контролу законитог утврђивања откупне цијене стана3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду Плана управљања отпадом града Приједор
2022-2027.
3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за провођење и праћење "Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједор за период 2017. - 2021."3/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора Међународног фестивала хорова "Златна вила"3/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Кошаркашког клуба "Приједор - Спартак"4/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора Међународног фестивала позоришта "Златна вила"4/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове4/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор4/2021
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 02-40-738/214/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија и ученицима средњих школа Града Приједор4/2021
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Градске управе Града Приједор5/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Приједор5/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника 6/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор6/2021
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава А.Д. "Топлана" Приједор6/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању удружења Градски хор "Приједор"6/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у финансирању Омладинског рукометног клуба "Приједор"6/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању Међународног фестивала позоришта "Златна вила"6/2021
ПРОПОЗИЦИЈЕПропозиције Међународног фестивала позоришта "Златна вила"6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора Међународног фестивала позоришта "Златна вила"6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава спортским клубовима и организацијама у Граду Приједор6/2021
ПЛАНГодишњи план управљања и одржавања зграда социјалног становања града Приједора за 2021. годину6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Градског штаба за ванредне ситуације, број: 02-111-6/21 од 11. јануара 2021. године 6/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Градског шаба за ванредне ситуације, број: 02-111-6/21 од 11. јануара 2021. године 6/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце6/2021
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговор за запослене у Градској управи града Приједор7/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Дисциплинске комисије Градске управе Приједор8/2021
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Јавне установе Позориште "Приједор" у Приједору 8/2021
СТАТУТСтатут Јавне установе Позориште "Приједор" у Приједору 8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Приједора8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Радне групе за провођење и праћење "Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју Града Приједор за период 2017 - 2021."8/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи из буџета Града Приједор социјално угроженим породицама са троје и више дјеце8/2021
ОДЛУКАОдлука о надокнади трошкова играња утакмица у ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор8/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању 8/2021
ОДЛУКАОдлука о суфинансирању рада јавних кухиња на подручју Града Приједор за мјесец април и мај 2021. године8/2021
ОДЛУКАОдлука о учешћу у суфинансирању Градске организације Црвеног крста Приједор8/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике у 2021. години9/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2021. годину9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду, провођење и праћење "Акционог плана Омладинске политике Града Приједора за период 2021-2022. године"9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о формирању Градског тима за имплементацију пројеката (ПИТ) 9/2021
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за утврђивање листе за додјелу новчане помоћи незапосленим борцима од прве до пете категорије9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Координацији социјално-хуманитарних организација града Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Ловачком удружењу "Мраковица"9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Милану Пилиповићу9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Мјештанима Јелићке9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Омладинском савјету Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - ОО "Чувари Сане"9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - ОШ "Петар Кочић"9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Похвале - Планинарском друштву "Клековача"9/2021
ОДЛУКАОдлука о додјели Похвале - Спортском клубу "ЏУДО клуб" Приједор9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Захвалнице - Удружењу грађана "Оптимисти"9/2021
ОДЛУКАОдлуку о додјели Захвалнице - Организацији УСАИД-БиХ9/2021
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете1/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Приједора 1/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања 1/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања 1/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину издавања гаранције Фондације за развој "Приједор"1/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава на име отплате дуга "Водовод" а.д. Приједор 1/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава на име дуга "Топлана" а.д. Приједор 1/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава на име субвенције "Топлана" а.д. Приједор 1/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ Козарски вјесник1/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за припрему и израду приједлога докумената 1/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај 1/2020
Одлука о измјенама Пропозиција Међународног фестивала позоришта "Златна вила"2/2020
ОДЛУКАОдлука о измјенама Правилника о организовању Међународног фестивала позоришта "Златна вила"2/2020
ЗАКЉУЧАКЗакључак да се поништава се Закључак Скупштине града Приједор број: 01-022-182/19 од 07.11.2019.године број: 02-40-315/202/2020
ОСТАЛОРасподјела средстава за активности у физичкој култури за 2020. годину2/2020
ОДЛУКАОдлуку о доношењу плана цивилне заштите4/2020
ПЛАНОперативни план спровођења активности за заштиту од поплава у 2020. години за подручје града Приједора4/2020
ОДЛУКАОдлуку о доношењу плана цивилне заштите4/2020
ПЛАНПлан активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору на подручју града Приједор у 2020. години 4/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове5/2020
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор5/2020
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор5/2020
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ЈЗУ Болница "Др. Младен Стојановић" Приједор5/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској управи града приједор7/2020
ОДЛУКАОдлука о успостављању Савјета за заштиту животне средине7/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за поступак вредновања и оцјене инвестиционих пројеката, број: 02-111-268/18 од 15.11.2018. године7/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор, број: 02-40-2121/207/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор, број: 02-40-2645/207/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор7/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма "Подршка подизању нових засада воћа"8/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години 8/2020
ПЛАНГодишњи план управљања и одржавања зграда социјалног становања града приједора за 2020. Годину8/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за стамбена питања 8/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор, број: 02-40-3089/208/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник", број: 02-40-5127/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник", број: 02-40-4882/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник", број: 02-40-4609/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник", број: 02-40-3976/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник", број: 02-40- 3577/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједора, број: 02- 40-332-2/20 9/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједора, број: 02- 40-332-3/209/2020
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Ватрогасном друштву Козарац, број: 02-40-3961/209/2020
ОДЛУКАОдлука о доношењу плана цивилне заштите9/2020
ПЛАНПлан оперативног спровођења плана активности на спровођењу посебних мјера заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега на подручју града приједора у сезони 2020/2021.9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа за школску 2020/21.годину9/2020
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједора студентима првог циклуса студија за академску 2020/2021.годину9/2020
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени Правилника о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама9/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Радост"Приједор 9/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за социјални рад Приједор 9/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма "Подршка подизању пластеника"9/2020
ПРОГРАМПрограм "Подршка подизању пластеника"9/2020
ОДЛУКАОдлука о успостављању Савјета за заштиту животне средине9/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека "9/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2020. годину9/2020
ПЛАНГодишњи план интерне ревизије града приједора за 2020. Годину9/2020
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период 2020 -2022. године9/2020
ПЛАНСтратешки план интерне ревизије града приједора за период од 2020. До 2022. године9/2020
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута Јавне установе "Центар за приказивање филмова" Приједор
09/2019
ОДЛУКАОдлука о измјени Статута, ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор
09/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Комуналне услуге а.д. Приједор1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену угоститељских објеката1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену у вријеме празника1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне новчане помоћи за подршку пронаталитетној политици Града Приједора - вантјелесна оплодња1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај,1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Приједор 1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Радне групе за израду Приједлога Стратегије развоја културе Града Приједора 2019 - 2024 1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут о измјенама и допунама Статута Јавне здравствене установе "Дом здравља" Приједор 1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма "Подршка подизању нових засада воћа"1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма "Подршка подизању пластеника"1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Радне групе за израду Приједлога Стратегије развоја културе Града Приједора 2019 - 2024 1/2019
ОДЛУКАОдлука о субвенцији ђачког превоза1/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за мониторинг спортских клубова, који се суфинансирају из Буџета Града Приједора 1/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о расподјели средстава за спортске клубове1/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник1/2019
ПЛАНСтратешки план интерне ревизије за града Приједора за период 2019 до 2021.године1/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2019. годину1/2019
ПЛАНГодишњи план интерне ревизије града Приједора за 2019.годину1/2019
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период 2019 -2021. године1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2019. години 1/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник1/2019
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера града Приједора1/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Туристичке организације Града Приједора1/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању Ликовне колоније1/2019
ПРОПОЗИЦИЈЕПропозиције Ликовне колоније1/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-2651/1910/2019
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи "Центар за приказивање филмова" Приједор 10/2019
ОДЛУКАОдлуку о утврђивању дефицитарних занимања у средњој стручној спреми на подручју града Приједора за 2019. годину10/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа за школску 2019/20.годину11/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња11/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској управи града Приједор11/2019
ПЛАНПлан оперативног спровођења плана активности на спровођењу посебних мјера заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега на подручју Града Приједора у сезони 2019 / 2020.11/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина11/2019
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Статут Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор 12/2019
СТАТУТСтатут ЈУ центар за социјални рад Приједор12/2019
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник"12/2019
ИСПРАВКАИсправка Одлуке о видео надзору12/2019
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор13/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2019. године13/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за пројекат "ПРО-Будућност"13/2019
ОДЛУКАОдлука о одбравању новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник"13/2019
ОДЛУКАОдлука о формирању јединица за заштиту и спашавање у Градској управи Приједор, јавним предузећима , привредним друштвима и удружењима на подручју града Приједора14/2019
ОДЛУКАОдлука о утврђивању критеријума за именовање повјереника цивилне заштите у мјесним заједницама и стамбеним зградама на подручју града Приједора14/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-2732/1914/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-3375/1914/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријумима и начину расподјеле средстава удружењима у области аматеризма у култури 14/2019
ОДЛУКАОдлука о доношењу протокола у случају појаве инцидената мотивисаних предрасудама и мржњом14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 02-32-33/1914/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак, број: 02-32-32/1914/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на програм рада Туристичке организације Града Приједора 14/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава удружењима из области аматеризма у култури14/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 02-40-3432/1915/2019
ЗАКЉУЧАКЗакључак број 02-40-3433/1915/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Зорану Предојевићу - Борачка организација града Приједора2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале Планинарском друштву "Мраковица"2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице Хуманитарној организацији "ИГФМ" Wиттлицх (Њемачка)2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице "Ватрогасном друштву Козарац"2/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор2/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину додјеле средстава за развој школског спорта у Граду Приједору2/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете 2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средњих школа 2/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о стручном оспособљавању и усавршавању службеника у Градској управи Приједор2/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о начину понашања и личном изгледу службеника Комуналне полиције Града Приједор2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник2/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник2/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Стамбене Комисије за расподјелу станова и бесповратних новчаних средстава3/2019
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Спортска дворана "Младост" Приједор3/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању Међународног фестивала хорова "ЗЛАТНА ВИЛА" Приједор4/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о наградама "КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА НА КОЗАРИ" 4/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама4/2019
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Пословник о раду Стручног колегијума ЈУ "Матични музеј Козаре Приједор" у Приједору4/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средтава ИПЦ "Козарски вјесник"4/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-303/198/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-2286/198/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02-40-2068/198/2019
ОДЛУКАОдлука, број: 02- 40-264-2/198/2019
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе Дјечији вртић "Радост" Приједор, број: 02-023-8/198/2019
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе за културну дјелатност Галерија "Сретен Стојановић" Приједор, број: 02-023-10/198/2019
ОДЛУКАОдлуку о давању сагласности на Статут Јавне установе за културну дјелатност Галерија "Сретен Стојановић" Приједор, број: 02-023-9/198/2019
СТАТУТСтатут Јавне установе за културну дјелатност Галерија "Сретен Стојановић" Приједор, број: 74/18 8/2019
ПРОПОЗИЦИЈЕПропозиције о учешћу на Међународном фестивалу хорова "Златна вила", број: 02-6-2-3/198/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о наградама Међународног фестивала хорова "Златна вила", број: 02-6-2-2/19 8/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању Ревије дјечијег хорског пјевања "МАЛА ВИЛА" Приједор, број: 02-6-2-4/19 8/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о раду Жирија Међународног фестивала хорова "Златна вила", број: 02-6-2-1/198/2019
ПРАВИЛНИКПравилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове, број: 02-40-2100/198/2019
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Комуналне услуге а.д. Приједор01/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Приједор01/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава А.Д. „Топлана“ Приједор01/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе „Центар за социјални рад“ Приједор01/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај01/2018
КОЛЕКТИВНИ УГОВОРКолективни уговор за запослене у Градској управи града Приједор07/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о престанку важења Правилника о платама у Градској управи Града Приједор07/2018
ОДЛУКАОдлука о о утврђивању цијене рада07/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду Програма развоја спорта Града Приједора за период 2019-2023. године07/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању "Књижевних сусрета на Козари"07/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о измјени Правилника 07/2018
УПУТСТВОУпутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Градској управи града Приједор07/2018
УПУТСТВОУпутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности - АПК 07/2018
ОДЛУКАОдлука о о давању сагласности на реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2018. години 07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Хусеин ефендија Велић07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - КУД "Козара" Козарац07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Планинарско скијашко друштво "Љубијски рудар"07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Велечасни Марко Видовић07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале - Ставрофор Михаел Стахнек07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - "Арифагић инвестмент" д.о.о.Приједор07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - ХО "Хумано брдо 2010" Траун Аустрија07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Марица Видаковић07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице - Рајко Срдић07/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену07/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор09/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор09/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о издавачкој дјелатности "Књижевних сусрета на Козари"09/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о наградама "Књижевних сусрета на Козари"09/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и поступку додјеле једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима из средстава буџета09/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за утврђивање узрока штете и процјену вриједности штете причињене од дивљачи на пољопривредним усјевима09/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Приједор10/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о организовању Позоришног фестивала "ЗЛАТНА ВИЛА"10/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и поступку издавања лиценце превозника и легитимације за возача такси возила
10/2018
ОСТАЛОПовеља Интерне ревизије10/2018
ПЛАНСтратешки план Интерне ревизије града Приједора за период од 2018. до 2020. године10/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије Града Приједора за период 2018 -2020. године10/2018
ПЛАНГодишњи план Интерне ревизије града Приједора за 2018. годину10/2018
ОДЛУКАОдлука о усвајању Плана интерне ревизије Града Приједора за 2018. годину10/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе Позориште "Приједор" у Приједору10/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе "Центар за социјални рад" Приједор 10/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор10/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор10/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању критеријума за упис ученика у школу која припада другом уписном подручју10/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете проузроковане градом, у области пољопривредне производње
10/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе Дјечији вртић "Радост" Приједор11/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор11/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор11/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима града Приједора12/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за кориснике буџета града Приједора12/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Приједор13/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о начину, критеријумима и поступку додјеле линија, усклађивања, овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и приградског превоза на подручју града Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни одлуке оснивању Градске управе Града Приједор13/2018
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Јавне установе "Матични музеј Козаре Приједор" у Приједору 13/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о усвајању измјене и допуне Статута "Комуналне услуге" а.д. Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Туристичке организације Града Приједора13/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе Дјечији вртић "Радост" Приједор 13/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи "Матични музеј Козаре Приједор" у Приједору 13/2018
ОДЛУКАОдлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор 13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор 13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава бившим радницима "Велепромет" Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор13/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа за школску 2018/19.годину13/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу студентских стипендија Града Приједора за редовне студенте првог циклуса студија,у академској 2018/2019.години13/2018
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Привредног савјета града Приједора13/2018
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2018. године13/2018
ПРОПОЗИЦИЈЕПропозиције Позоришног фестивала "Златна вила"13/2018
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор14/2018
ОДЛУКАОдлука о видео надзору14/2018
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Приједор01/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор01/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава „Комуналне услуге“ а.д. Приједор01/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава А.Д. „Топлана“ Приједор01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај01/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју01/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника01/2017
ОДЛУКАОдлука о измјени одлуке о уплати и кориштењу накнаде за заштиту од пожара у Граду Приједору01/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о Усвајању Плана имплементације пројеката из Интегралне стратегије развоја града Приједора за период 2017-2019. године01/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава „Градској тржници“ а. д. Приједор01/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“01/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности, за реализацију Програма подршке под називом „Развој бизниса маргинализованих група жена“ који спроводи Градска управа Приједор у сарадњи са УСАИД Програмом подршке маргинализираним групама01/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на употребу имена града „Приједор“ у пословном
имену Пољопривредна задруга „КООПЕРАТИВА ПРИЈЕДОР“
02/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности за реализацију Програма „Подршка подизању
пластеника“
02/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама02/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о имзмјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији раних мјеста у ЈУ дјечији вртић
„Радост“ Приједор
02/2017
ОДЛУКАОдлука о оснивању Градске управе града Приједора02/2017
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у градској управи града Приједор04/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор омладинских пројеката који се финансирају средствима Буџета Града Приједора06/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену привредних субјеката у дане празника06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале06/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор07/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању представника Града Приједора у скупштине акционара ЈП Завод за изградњу града - Приједор07/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању представника Града Приједор у скупштине акционара комуналних предузећа Града Приједора07/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Приједора08/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Привредног савјета града Приједора08/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о о именовању секретара Привредног савјета града Приједора08/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Приједора09/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Привредног савјета града Приједора09/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу секретара Привредног савјета града Приједора09/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о о именовању секретара Привредног савјета града Приједора09/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радих мјеста Јавне установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор10/2017
ПРАВИЛНИКПравилник о јавним набавкама Градске управе Града Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за набавку опреме10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор измирење дуга10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2017
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за пружање правне помоћи11/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за оснивање одјељења заједничког Центра за социјални рад Града Приједора и општине Оштра Лука11/2017
ОДЛУКАО длука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор13/2017
ОДЛУКАО длука о утврђивању дефицитарних занимања у високој и средњој стручној
спреми на подручју града Приједора за 2017. годину
13/2017
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија13/2017
ОДЛУКАО длука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор13/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену угоститељских објеката у вријеме празника14/2017
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену привредних субјеката у дане празника14/2017
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације града Приједора14/2017
ПРАВИЛНИКПравилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза града Приједора14/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор14/2017
ОДЛУКАОдлука о утврђивању критеријума за упис ученика у школу која припада другом уписном подручју14/2017
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка за пријем службеника у Градску управу Града Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Министарству здравља- санација објекта амбуланте у Омарској01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Годишњи план рада ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Фондације за развој “Приједор“01/2016
ОДЛУКАОдлука о отварању рачуна посебних намјена за уплату и кориштење накнаде од боравишне таксе у Граду Приједору01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава Удружењу пензионера Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава АД „Комуналне услуге“01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава на име позајмице „Топлана“ а.д. Приједор01/2016
ОДЛУКАОдлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – електрична енергија01/2016
ОДЛУКАОдлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – водоснабдјевање и канализационе услуге01/2016
ОДЛУКАОдлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – поштанске услуге01/2016
ОДЛУКАОдлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – одвоз смећа01/2016
ОДЛУКАОдлука о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама – топлотна енергија01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању Комисије за социјалну заштиту и инклузију Града Приједора01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за алтернативни смјештај01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста и пријем службеника у Градску управу Града Приједор01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју01/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену привредних субјеката у дане празника01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену угоститељских објеката у вријеме празника01/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак за спортске клубове01/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор02/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима Приједора02/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за стамбена питања02/2016
ОДЛУКАОдлука о давању средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор03/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм о условима кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2016. години03/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину издавања гаранције Фондације за развој “Приједор03/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели Похвале04/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели Захвалнице04/2016
ОДЛУКАОдлука о о давању сагласности ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор04/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о постављењу вршиоца дужности старјешине Територијалне ватрогасне јединице Приједор04/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима Приједора, број: 02-111-16/15 од 26.02.2016.године04/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор04/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности, за реализацију пројекта под називом „Подршка увођењу система за наводњавање код пољопривредних произвођача“05/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности, за реализацију пројекта под називом „Изградња шталских објеката и опреме у сточарској производњи“05/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности, за реализацију пројекта под називом „Подршка изградњи складишних објеката и набавци опреме за воћарску производњу“05/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор05/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор05/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија07/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ Матични музеј Козаре у Приједору07/2016
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Дом здравља Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава удружењу пензионера града Приједора07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ЈЗУ Дом здравља Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак за уврштење у Интегралну стратегију ЈУ Центар „Сунце“ Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о утврђивању дефицитарних занимања у високој стручној спреми на подручју града Приједора за 2016. годину07/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Радне групе за израду приједлога „Акционог плана превенције кривичних дијела почињених из мржње и предрасудана на подручју Града Приједора
за период 2017-2021. године
07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак за уврштење у Интегралну стратегију а.д. Комуналне услуге Приједор07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава удружењу пензионера града Приједора07/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак за 21.11.2016. године07/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2016
ОСТАЛОКолективни уговор за запослене у Градској управи Приједор08/2016
ОСТАЛОПлан оперативног спровођења плана активности на спровођењу посебних мјера заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега на подручју града Приједора у сезони 2016 / 2017.08/2016
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену привредних субјеката у дане празника10/2016
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену угоститељских објеката у вријеме празника10/2016
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању стручне Комисије10/2016
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину и поступку додјеле једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима из средстава буџета01/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава А.Д. „Топлана“ Приједор01/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. Приједор01/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2015
ОДЛУКАОдлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштитеи утврђивању функционалног стања корисника01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима Приједора01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама01/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању другостепене Комисије за рјешавање жалби на одабир корисника помоћи за санацију стамбених јединица оштећених од поплава на подручју града Приједор у оквиру ЕУ Програма01/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор02/2015
УПУТСТВОУпутство о поступку ревизије организације и систематизације радних мјеста Градске управе града Приједор02/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор02/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава на име суфинансирања Пројекта „IPA CAN“02/2015
ОДЛУКАОдлука о продаји службеног путничког возила путем лицитације02/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Јавном предузећу “Водовод” Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о давању на коришћење објекта „Љетна башта“ Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Гарнизону Приједор из састава ОС БИХ03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Омладинском савјету Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Одреду извиђача „др Младен Стојановић“ Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале предузећу “Комуналне услуге” а.д. Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Дому здравља Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Центру јавне безбједности Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале градској организацији Црвеног крста Приједор03/2015
ОДЛУКАOдлука о додјели Похвале Територијалној ватрогасној јединици Приједор03/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Аеро-клубу „Приједор“ из Приједора06/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор06/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор06/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор06/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења, број: 02-111-34/15 од 23.02.2015.године06/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства, „Водовод“ а.д. Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о избору чланова Савјета Мјесне заједнице Камичани, за насељено мјесто Камичани и предсједника Савјета мјесне заједнице Камичани07/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава „Комуналне услуге“ а.д. Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута “Топлана” а.д. Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Управног одбора „Фондације за развој Приједор07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за продају пословног простора путем јавне лицитације07/2015
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста и пријем службеника и техничких радника у Градску управу Града Приједор07/2015
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Приједор08/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава „Занатско предузетничком удружању“ Приједор08/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Организацији за развој туризма регије „РОТОР“08/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Градска тржница“ а.д. Приједор08/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор08/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор08/2015
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену угоститељских објеката08/2015
ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПРИЈЕДОР09/2015
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Годишњи план рада ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор10/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2015
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. Приједор01/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава А.Д. „Топлана“ Приједор01/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједора01/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни смјештај01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању првостепене Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника01/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Савјета за безбједност саобраћаја Града Приједор01/2014
ПРАВИЛНИКПравилник о чувању, начину употребе и вођењу евиденције о печатима, логотипу и меморандуму Града Приједор02/2014
ПРАВИЛНИКПравилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Градској управи Приједор02/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор02/2014
ПРАВИЛНИКПравилник о рјешавању стамбених потреба давањем у закуп државних станова на којима не постоји станарско право04/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор04/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Аеро клубу „Приједор“ Приједор04/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм о условима кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2014. години04/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на развојне пројекте у 2014. години04/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка за пријем службеника у Градску управу Града Приједор04/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену за вријеме празника04/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели похвале07/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели захвалнице07/2014
ОСТАЛООдлука о додјели новчаних средства Удружењу пензионера града Приједор07/2014
ОСТАЛООдлука о додјели новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2014
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средства Аеро-клубу „Приједор“ из Приједора07/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута ЈУ Центар за социјални рад Приједор07/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковоне поплавама на пољопривредним усјевима07/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на грађевинским објектима07/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Градске комисије за процјену штете на поплављеном подручју града Приједора07/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању исплате новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању исплате новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању исплате новчаних средстава „Аутотранспорт Приједор“ а. д. Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о о висини и начину плаћања накнаде за пружање правне помоћи- Тарифа градске административне таксе за пружање правне помоћи грађанима08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства „Водовод“ а. д. Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор08/2014
ОСТАЛОПлан оперативног спровођења плана активности на спровођењу посебних мјера заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега на подручју
града Приједора у сезони 2014 / 2015
08/2014
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби града Приједор08/2014
ПРАВИЛНИКОдлука о давању сагласности на Правилник о измјени Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Туристичке организације Града Приједор
08/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Туристичке организације Града Приједор08/2014
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Јавне установе „Центар за приказивање филмова“ Приједор09/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске09/2014
ОДЛУКАОдлука о накнадама докторима мртвозорницима за преглед умрлих лица09/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању исплате новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембра09/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду угоститељских објеката10/2014
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2014
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду правним лицима и предузетницима који обављају трговачку, занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на подручју града Приједора10/2014
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова PIU тима за имплементацију пројекта Централно гријање Приједор (PIU – project implementation unit)10/2014
ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК о измјенама правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе01/2013
ОДЛУКАОДЛУКУ о оснивању Административне службе града Приједор01/2013
ОДЛУКАОдлука о исплати новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“а.д. Приједор01/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор01/2013
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за расподјелу средстава
за алтернативни смјештај
01/2013
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју01/2013
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању првостепене Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника01/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних цредстава ИПЦ КОЗАРСКИ ВИЈЕСНИК Приједор03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за израду одлуке о мјерама заштите од пожара на подручју града Приједора03/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за споменике и спомен обиљежја03/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима града Приједора04/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза града Приједора04/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за кориснике буџета града Приједора04/2013
ОДЛУКАОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ КУД “ОСМАН ЧАФИЋ” ПРИЈЕДПР05/2013
ОДЛУКАОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ СПЦПД „Вила“ Приједпр05/2013
ОДЛУКАОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ “ГРАДСКА ПРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНПГ КРСТА”05/2013
ОДЛУКАОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ брашни пар Цуњак05/2013
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава Јавној здравственој установи Дом здравља Приједор05/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор05/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ Козарски вјесник06/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Топлана а.д.06/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор06/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о подстицајима у пољопривреди06/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни рјешења о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју06/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену у дане празника06/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Приједора07/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ЗУ „Дом здравља“ Приједор07/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор07/2013
ОДЛУКАОдлука о утврђивању Критерија за одобравање једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средње школе07/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о безбједности, заштити и здрављу на раду09/2013
ПРОГРАМПрограм за оспособљавање за безбједан и Здрав рад запослених у Градској административној служби Приједор09/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава – Аеро клуб09/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава - ИПЦ Козарски вјесник09/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о начину, критеријима и поступку додјеле линија, усклађивања, овјере и регистрације редова вожње на линијама градског и приградског превоза на подручју града Приједора10/2013
ОДЛУКАОдлука о оснивању административне службе града Приједор10/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор10/2013
ОДЛУКАОдлука о висини и начину плаћања накнада за прикључење објеката на секундарну водоводну и канализациону мрежу.10/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Агенције за економски развој Града Приједор “ПРЕДА- ПД“ ПРИЈЕДОР10/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор10/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације града Приједора10/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за пријем,отварање и оцјену приспјелих понуда у поступку јавне додјеле линија градског и приградског саобраћаја10/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Aдминистративној служби града Приједор11/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о провођењу поступка оцјењивања рада службеника Административне службе Града Приједор11/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава „Козарски вјесник“ Приједор13/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава „Козарски вјесник“ Приједор13/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за стамбена питања радника Административне службе и др. Лица13/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о платама и другим накнадама запослених у Административној служби Града Приједор14/2013
ПРАВИЛНИКПравилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Приједор14/2013
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор14/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор14/2013
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама14/2013
ОДЛУКАОдлука о оснивању Градске управе Града Приједор15/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Приједора15/2013
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности - Дјечији вртић „Радост“ Приједор15/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор15/2013
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор15/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак 02–32-23/13 радно вријеме угоститељских објеката за нову годину.15/2013
ЗАКЉУЧАКЗакључак 02–32-24/13 радно вријеме угоститељских објеката за вријеме празника15/2013
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава „Аутотранспорт“ Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава А.Д. „Топалан“ Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ЈЗУ Дома здравља Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Ф „Рудар“ Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о накнадама докторима мртвозорницима за преглед умрлих лица01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Удружење пензионера Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о додјели средстава Светосавској омладинској заједници Приједор01/2012
ОДЛУКАОдлука о избору савјета МЗ:Бишћани, Божићи, Буснови, Г.П.Гај,
Јутрогошта, Кевљани, Козарац, Петрово, Ризвановићи и Чејреци
01/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду угоститељских објеката у дане празника за 2011.г.01/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о раду трговачких, занатских и услуж.дјелатности у
дане празника за 2011.г.
01/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут ЈЗУ „Градска апотека“
Приједор
02/2012
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о условима коришћења
буџетских средстава за пољопривреду у 2012.години
02/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава
за алтернативни смјештај
02/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању представника општине Приједор у Скупштину ЈП
„Завод за изградњу града“ Приједор
02/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије02/2012
ОДЛУКАOдлукуa o покретању поступка за додјелу статуса града општини Приједор03/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању средства ЗУ Дом здравља Приједор04/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчана средства ,„Aутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор04/2012
ОДЛУКАОдлука о одређивању висине боравишне таксе на подручју општине Приједор04/2012
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор04/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању средства Атлетском клубу „Приједор“04/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену за вријеме Републичких празника 9.маја04/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену Међународног празника рада, 01.05.2012.г04/2012
ОДЛУКАОДЛУКА о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице Раковчани05/2012
ОДЛУКАОДЛУКА о избору чланова Савјета Мјесне заједнице Козаруша,за насељена мјеста Козаруша и Горњи Гаревци,и предсједника Савјета Мјесне заједнице
Козаруша
05/2012
ОДЛУКАОДЛУКА о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице Ламовита05/2012
ОДЛУКАОДЛУКА о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне заједнице Трнопоље05/2012
ОДЛУКАОдлука о добравању средства „Др. Младен Стојановић“ Приједор06/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчанних средства Тенис клубу „Др. Младен Стојановић“ Приједор

Одобравању средства Атлетском клубу „Приједор“
06/2012
ОДЛУКАОдлука Одобравању средства Тенис клубу „Др. Младен Стојановић“ Приједор06/2012
ОДЛУКАОдлука одобравању средства А.Д. „Топлана“ Приједор06/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор06/2012
ОДЛУКАОдлука о добравању средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор06/2012
РЈЕШЕЊЕРјешење о оснивању Привредног савјета
Општине Приједор
06/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак о измјени Закључка број:02-38-4/11 од 10.10.2011. године06/2012
ОГЛАСОогласи етажних власника зграда06/2012
ПРАВИЛНИКПравилник о стипендирању студената и ученика у граду Приједор09/2012
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима о условима и начину премјештања и
блокирања возила,висини накнаде за премјештање
09/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључак Број:02-32-21/12 о радном времено од од 28.12.2012.09/2012
ЗАКЉУЧАКЗакључа Број: 02-32-20/12 о радном времену угоститеља09/2012
ОДЛУКАОдлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретностина подручју општине Приједор за 2012.годину11/2012
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава а.д. „Топлана“ Приједор01/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
01/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор01/2011
ОБАВЈЕШТЕЊЕОбавјештење01/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења градског
грађевинског земљишта у 2011.години
01/2011
ОДЛУКАОдлука o начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
02/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор02/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Министарству здравља и
социјалне заштите
02/2011
РЈЕШЕЊЕОдлука о одобравању новчаних средстава ЗУ Дом здравља Приједор02/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут „Аутотранспорт Приједор“ а.д.Приједор02/2011
ОДЛУКАОдлулка о продужењу мандата Савјета МЗ Ризвановићи02/2011
ОДЛУКАО длука о продужењу мандата Савјета МЗ Ламовита02/2011
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава предузећу „Водовод“ а.д. Приједор03/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средства, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор03/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средства Атлетском клубу „Приједор“03/2011
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор03/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак радно вријеме за 1.мај03/2011
ОДЛУКАОдлука о добравајњу новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор04/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравајњу новчаних средства, Аеро-клубу „Приједор“ из
Приједора
04/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор04/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства Атлетском клубу „Приједор“04/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства ФК „РУДАР“ Приједор04/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средства „Козарски вјесник“ Приједор04/2011
ОДЛУКАОдлука о расподјели средстава за субвенције камата на кредите05/2011
ОДЛУКАОдлукаа o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор05/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању се средства Дом здравља Приједор05/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању се средства Министарству здравља и социјалне
заштите- Јединици за координацију пројеката
05/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор05/2011
РЈЕШЕЊЕ Рјешење о именовању представника општине Приједор у скупштине
акционара комуналних предузећа општине Приједор
05/2011
ОДЛУКАОдлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег
вртића „Радост“ Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор
06/2011
ОДЛУКА Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
06/2011
ОДЛУКА Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Стаут „Комуналне услуге“ Приједор06/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера
Приједор
06/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ФК „РУДАР“ Приједор06/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана ДОН
Приједор
06/2011
ПРАВИЛНИКПравилник о заштити на раду у административној служби општине
Приједор
06/2011
СТАТУТСтатут „ВОДОВОД“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВO ПРИЈЕДОР07/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут „Водовод“ АД Приједор07/2011
СТАТУТСтатут „Комуналне услуге“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИЈЕДОР07/2011
СТАТУТСтатут Акционарског друштва „Градске тржнице“ Приједор07/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут „Градска тржница“ АД Приједор07/2011
СТАТУТСтатут„ТОПЛАНА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПРИЈЕДОР07/2011
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут „Топлана“ АД Приједор07/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут08/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут08/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут08/2011
ОДЛУКАОдлука о давању на коришћење простора приградског терминала08/2011
ОДЛУКАОдлука одобравању средстава Министарству здравља и социјалне заштите09/2011
ОДЛУКАОдлука одобравању средстава , ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука одобравању средстава ,Удружењу грађана ДОН Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава предузећу „Водовод“ а.д. Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука одобравању средстава , ИПЦ „Козарски вјесник“09/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава предузећу „Комуналне услуге“а.д. Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Женском рукометном клубу „МИРА“ Приједор09/2011
ОДЛУКАОдлука одобравању средстава предузећу „Комуналне услуге“а.д. Приједор09/2011
ЗАКЉУЧАКЗакључак Информација о школској 2010/2011 години, са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса10/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут10/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут10/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут10/2011
ОДЛУКАОдлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут10/2011
МИШЉЕЊЕМишљење10/2011
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "Козарски вјесник"01/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ФК "Рудар-Приједор"01/2010
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о намјени, условима, критеријумима и начину издавања гаранције Фондацији за развој Приједор01/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на пољопривредним усјевима01/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о планираним средствима за активности у физичкој култури01/2010
ПРАВИЛНИКПравилник о ближим условима за спровођење видео надзора и чување документације01/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор02/2010
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на давање земљишта и простора у закуп02/2010
ОДЛУКАОдлука о давању новчаних средстава ФК Рудар Приједор02/2010
ОДЛУКАОдлука о издавању сагласности на Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2010.години02/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "козарски вјесник"Приједор03/2010
ОДЛУКАОдлука о одобраваљу новчаних средстава ЈУ Дом здравља Приједор03/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ОШ "Јован Цвијић" Брезичани03/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Министарству здравља и социјалне заштите03/2010
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, критеријумима и поступку расподјеле средстава за омладинске пројекте03/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава Атлетском клубу "Приједор"04/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлулка о давању на кориштење просторија04/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава предузећу "Водовод" а.д. Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приејдор04/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава Тенис клубу "Др.М.Стојановић" Приједор04/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену у дане празника 02-324-198/1004/2010
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену у дане празника 02-324-232/1004/2010
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава ФК "Рудар" Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлука о давању на кориштење објеката "Љетна башта" Приједор04/2010
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава ИПЦ „Козарски вјесник“05/2010
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава а.д. „Топлана“ Приједор05/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЖРК „Мира“ Приједор05/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама
На стамбеним објектима
05/2010
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на
Пољопривредним усјевима
05/2010
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе
05/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравање средстава Аеро клуб „Приједор“06/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава РК „Приједор“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства „Инвинг-Инвест Инжињеринг“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства ЗКП „Грамер“ Приједор06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства ЗП „Клас Промекс“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства ЗП „Коп Пејић“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства ЗП „Коп Пејић“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства „АрцелорМитал“ Приједор06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства „БГ Енерго-Тим“06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства „Геомап“ Приједор06/2010
ОДЛУКАОдлука за подстицајна средства „липа Дрво“ Омарска06/2010
ОДЛУКАОдлука о плановима Цивилне заштите06/2010
ОДЛУКАОдлулка о давању сагласности06/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава МИЗ Приједор06/2010
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава Удружењу пензионера06/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава бр. 02-3-17/1006/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава бр.02-3-17/1006/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава бр. 02-40-563/1006/2010
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама
Статута „Центра за приказивање филмова“ Приједор бр. 02-40-1869 /10
07/2010
ОДЛУКАОдлука одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор бр 02-40-1337/10
07/2010
ОДЛУКАОдлука одобравању новчаних средства ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор бр 02-40-1498 /10
07/2010
ОДЛУКАОдлуку о одобравању новчаних средстава ФК „РУДАР“ Приједор
бр. 02-40-1929 /10
07/2010
ОДЛУКАОдлуку о одобравању новчаних средстава ФК „РУДАР“ Приједор
бр. 02-40-1818/10
07/2010
ОДЛУКАОдлуку о одобравању новчаних средстава ФК „РУДАР“ Приједор
бр. : 02-40-1333 /10
07/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Меџлису Исламске заједнице
Приједор
07/2010
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаниха средстаава Удружењу жена БиХ –
Иницијатива „Срцем до мира“ Козарац
07/2010
ОДЛУКАОдлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор07/2010
ОДЛУКАОдлуке о избору чланова мјесних заједница08/2010
ОДЛУКАОдлуке о продужењу манда чланова савјета мјесних заједница08/2010
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе11/2010
ПОСЛОВНИКПравилник о измјенама и допунама правника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе01/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Агенцији "Преда-ПД"Приједор01/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЗУ "Општа болница" Приједор01/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор01/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности Агенцији за економски развој "Преда-ПД" Приједор01/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању извршиоца инспекције01/2009
ПРАВИЛНИКПравилник о организацији и сситематизацији радних мјеста општинске административне службе ( пречишћени текст)02/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава GMB PUBLISHING Ltd из Лондона03/2009
ОДЛУКАОдлука о одређивању радног времена предузетника и предузећа у дане празника Републике Српске03/2009
КОДЕКСКодекс професионалне етике03/2009
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допоунама Правилника о набавци роба, вршењу услуга и уступању радова у Општинској административној служби бр. 02-022-80/05 од 27.10.2005.03/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Аеро-клуб "Приједор"04/2009
ОДЛУКАОдлука о избору 4 члана Савјета МЗ Ртнопоље04/2009
ОДЛУКАОдлука о опозиву 4 члана Савјета МЗ Трнопоље04/2009
ПРАВИЛНИКПравилник о условима и начину додјеле једнократне новчане помоћши социјално угроженим грађанима из средстава буџета04/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Приједор04/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Туристичке организације општине Приједор04/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут ЈУ "Центар за приказивање филмова"Приједор04/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ "Центар за приказивање филмова"Приједор04/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове05/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту05/2009
ОДЛУКАОдлука о престанку мандата 1 члана савјета и кооптирању новог члана савјета МЗ Камичани05/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ФК "Рудар-Приједор"06/2009
ОДЛУКАОдлука о отварању рачуна посебних намјена за уплату средстава за газдовање приватним шумамам06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Савезу Удружења бораца НОР-а ОО Приејдор06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобрењу новчаних средстава ТК "Др.М.Стојановић"Приједор06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава РК "Приејдор" из Приједора06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава КК "Приједор" из Приједора06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Атлетском клубу "Приједор"06/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности за реализацију пројекта,постављање туристичке сигнализације на подручју општине Приједор"06/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о одређивању висина закупнине за пословне просторије06/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава удружењу пензионера Приједор07/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ФК "Рудар" Приједор07/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Савезу Удружења бораца НОР-а07/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава предузећу "НОРБОС" д.о.о. Приједор07/2009
НАРЕДБАНаредба о укидању рачуна ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор07/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за попис непокретности10/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Меџлису Исламске заједнице Приједор10/2009
ОДЛУКАОдлука о особравању средстава Удружењу пензионера Приједор10/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ГК „Рудар Приједор“10/2009
ОДЛУКАОдлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Административне службе општине Приједор10/2009
ПРОГРАМПрограм борбе против корупције у органу управе10/2009
ПРАВИЛНИКПравилник о организацији и раду хигијеничарске службе на подручју општине Приједо10/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења о именовању комисије за попис непокретности,број:02-111-140/09 од21.09.2009.године10/2009
ПРАВИЛНИКПравилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада10/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Агенцији "Преда-ПД" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава предузећа "Водовод" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава предузуећу "Комуналне услуге" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о додјели новчаних средстава стечајном дужнику "Целпак" а.д.Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на тржншно пијачни ред "Градска тржница" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о висини и начину плаћања накнаде за пружање правне помоћи11/2009
ТАРИФЕТарифа опоштинске административне таксе за пружање правне помоћи грађанима11/2009
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на Статут ЈУ ДВ "Радост" Приједор11/2009
ОДЛУКАОдлука о измјени и допуни Одлуке "Преда-пд" Приједор12/2009
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера Приједор12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије12/2009
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за попис непокретности12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о радном времену за 21.новембар 2009.г.12/2009
ЗАКЉУЧАКЗакључак о допуни Закључка бр. 02-38-11/05 од 28.12.2005.г.12/2009
ПЛАНПлан едукације у општин Приједор12/2009
ОСТАЛОПојединачан колективни уговор за запослене у општинској административној служби02/2008
ОСТАЛОПравилник о платама запослених у Општинској административној служби Приједор02/2008
ОСТАЛОПравилник о провођењу поступка оцјењивања рада службеника Општинске административне службе02/2008
ОДЛУКАОдл. о одређивању радног времена предузетника и предузећа у дане празника РС,Одл.о накнадама докторима медицине за преглед умрлих лица, Одл. о давању сагласности на Статут музеја Кзаре, Одл. о давању сагл.Позориште ПД,Одл.о давању сагласности Народне03/2008
ОДЛУКА Одлука о одобрењу средстава МЗ Бишћани04/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор04/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на грађевинским објектима04/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на пољопривредним усјевима04/2008
ОДЛУКАНаредба о забрани одн.огранич.и усл.за номадску испашу,Одл.о одређ.рад.вр.у дане празника,Одл. о сагл.Турист.орг.,Одл.ДОН,Одл.МЗ Раковчани,Одл.МЗ Раковчани05/2008
ОСТАЛОПравилник о услов.критер.и пост.одобрав.стамб.кред.за побољш.усл.станов.радника,Правилник о реду вожњи, Правилник о систем.рад.мј. Рј. о именов.Ком. за бањско-климат.рехабилитацију07/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава "СКОНТО_ПРОМ" д.о.о. Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава АД Индустрија меса "ИМПРО" Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Д:О:О "Житопрерада" Ехпорт - Импорт Приједор, Омарска08/2008
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава Општини Босанско Грахово08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Аеро-Клуб "Приједор" из Приједора08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава Удружењу грађана Ћела08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава ТОМЕКС а.д.Љубија08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава О.Ш. "Јован Дучић" Ламовита08/2008
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава О.Ш. "Вук Караџић" Омарска08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању "Преда-ПД" Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава МИП Приједор08/2008
ОДЛУКАОдлука о територијалној организацији рада Службе за МЗ08/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за09/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава МЗ Тукови10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Специјалној основној и средњој школи "Ђорђе Натошевић Приједор10/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за рјешавање питања замјене некретнина у Старом Граду10/2008
ОДЛУКАОдлука о образовању и именовању Радне групе за анализу законских прописа10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава "ПРЕДА-ПД" Приједор10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор10/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за рјешавање питања замјене некретнина у Старом граду10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава "Боснамонтажа" Приједор10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЈЗУ Дом здравља Приједор10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава О.Ш.Бранко Радичевић" Петрово10/2008
ОДЛУКАОдлука о измјени одлуке о оснивању Административне службе општине Приједор10/2008
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Организационом одобру за избор спортисте за 2008.годину10/2008
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије за локације10/2008
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности на повећање цијене утрошка топлотне енергије01/2007
ОДЛУКАОдл. о давању сагласности на правилник о општим и техничким условима за испоруку топлотне енергије01/2007
ОДЛУКАОдлуке о избору савјета и предсједника савјета МЗ Буснови, Божићи, Ламовита, Козарац и Ризвановићи02/2007
ОДЛУКАОдлука о престанку својства правног лица мјесних заједница на подручју општине Приједор02/2007
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава Атлетском клубу Приједор04/2007
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Меџлису ИЗ Козарац04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању чл. УО Фондације за развој "Приједор"04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о давању сагласности на пијачни ред04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању комисије за израду Одлуке о одређивању градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању стручне комисије за израду Нацрта Одлуке о грађевинском земљишту општине Приједор04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор корисника бањско-климатске рехабилитације04/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту04/2007
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава Топић Компани06/2007
ОДЛУКАОдлуку о одобрењу средстава Аеро-клуб Приједор06/2007
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава општини Оштра Лука06/2007
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава СД Младост Приједор06/2007
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЈП СД "Младост" Приједор07/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Стамбене комисије07/2007
ОДЛУКАОдлука о отварању рачуна за издавање средстава за експропријацију некретнина07/2007
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЖРК "Мира" Приједор07/2007
ПРАВИЛНИКПравилник о измјенама и допунама Правилника о условима, начину кориштења, организације и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Приједор07/2007
ПРАВИЛНИКПравилник о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње оопштинских аутобуских линија у линијском друмском саобраћају07/2007
ОДЛУКАO одобравању средстава Медицинско-технолошкој и грађевинској школи Приједор07/2007
ПРАВИЛНИК Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе08/2007
ОДЛУКАОдлука о о одређивању улица са слабијим интензитетом саобраћаја на којима се може вршити обука кандидата за возаче10/2007
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Средњој и основној музичкој школи Приједор10/2007
ОДЛУКАОдлука о одобравању новчаних средстава ЈП СД "Младост" Приједор10/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на општа акта територијалне ватрогасне јединице Приједор10/2007
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама10/2007
ОДЛУКАОдлука о давању сагласности на општа акта агенције "ПРЕДА-ПД" Приједор10/2007
ИСПРАВКАИсправка Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе11/2007
ОДЛУКААкти начелника и то: 7 одлука и 1 Закључак12/2007
ОДЛУКАОДЛУКУ о исплати регреса за јесењу сјетву стрних жита 2005. године01/2006
ОДЛУКАОДЛУКУО ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСАТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
01/2006
ОДЛУКАОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР01/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ Преноси се у надлежност старјешине Општинске организације ТВЈ Приједор Миле Међеда01/2006
ОДЛУКЕОдлука о одобравању средстава Комунале услуге" АД Приједор02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању стручне Комисије за израду Нацрта одлуке о уређењу централне зоне Приједор са главном улицом02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за израду Одлука о провођењу мјера санитарне заштите изворишта "Матарушко поље" и "Приједорчанка"02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Организационог одбора за обиљежавање Празника рада, Дана побједе над фашизмом и Дана општине02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о изменовању Комисије за израду Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о статусу бесправно изграђених грађевина02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова на редовном одржавању локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са асфалтним коловозима застором на териториији општине Приједор02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова на редовном одржавању локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са макадамским коловозним застором на територији општине Приједор02/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за израду Стратегије за безбједност општине Приједор02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о одобравању средстава СКУД "Др. М.Стојановић" Приједор02/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о одобравању средстава за финансирање спортских клубова и спортских удружења02/2006
ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК Даје се сагласност А.Д.“Комуналне услуге“ Приједор03/2006
ОДЛУКАОДЛУКА Одобравају се новчана средства у износу од 8.000,00 КМ, Д.О.О. "Житопрерада" Ехпорт - Импорт Приједор,03/2006
ОДЛУКАОДЛУКА Одобравају се новчана средства у износу од 10.000,00 КМ на име оснивачког улога за регистрацију Туристичке организације03/2006
РЈЕШЕЊЕЈЕШЕЊЕ о именовању Стручне комисије за израду Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту општине Приједор03/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за сарадњу са удружењима и фондацијама05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Фондације за развој "Приједор"05/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ НЕНАД БОРОВЧАНИН06/2006
ОДЛУКАОДЛУКУ Одобравају се новчана средства у износу од 20.000,00 КМ, Културно умјетничком друштву "Осман Џафић" Приједо06/2006
ОДЛУКАОДЛУКУ Одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 КМ, Меџлису Исламске заједнице Приједоор06/2006
ОДЛУКАОДЛУКУ О УСПОСТАВЉАЊУ ЦЕНТРА ЗА БИРАЧКИ СПИСАК06/2006
ОДЛУКАОДЛУКУ Одобравају се новчана средства у износу од 10.000,00 КМ, Заједници етажних власника стамбене зграде Х-1 Пећани06/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Стамбене комисије за утврђивање приоритетне листе за расподјелу станова и
грађевинских пакета
06/2006
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Дисциплинске комисије06/2006
ОДЛУКЕОдлука о продужењу мандата Савјета МЗ Козарац08/2006
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава МЗ Ракелићи08/2006
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Синдикалној организацији АД "Аутотранспорт" Приједор08/2006
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава Синдикалној организацији АД "Аутотранспорт" Приједор08/2006
ОДЛУКАОдлука о продужењу мандата Савјета МЗ Буснови08/2006
ОДЛУКАОдлулка о продужењу мандата Савјета МЗ Ламовита08/2006
ОДЛУКАОдлулка о продужењу мандата Савјета МЗ Ризвановићи08/2006
ОДЛУКАОдлука о продужењу мандата Савјета МЗ Божићи08/2006
ОДЛУКАОдлука о одобрењу средстава за санацију О.Ш. "Вук Караџић" у Омарској08/2006
ОДЛУКАОдлука о допуни Одлуке о продужењу мандата Савјета МЗ Козарац09/2006
ОДЛУКАОдлука бр. 02-016-3/06 OДЛУКУ о допуни Одлуке о продужењу мандата Савјета МЗ Козарац09/2006
ОДЛУКАОдлука бр. 02-40-1270/0609/2006
ОДЛУКАОдлука бр.02-40-1374/06 ОДЛУКУ Одобравају се новчана средства „Институционална интеграција младих у процес доношења одлука на локалном нивоу – Општина Приједор.09/2006
ЗАКЉУЧАКЗакључак о допуни Закључка број:02-28-11/05 од 28.12.2005.09/2006
ПРАВИЛНИКПравилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Приједор11/2006
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника за Привреду и друштвене дјелатности01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за стамбено комуналне послове01/2005
ОСТАЛОПрограм рада Скупштине општине Приједор за 2003.годину01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању в.д. начелника за Привреду и друштвене дјелатности01/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на уклањању и рушењу објеката на подручју општине Приједор02/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за ревизију рјешења запослених радника у Општинској административној служби02/2005
РЈЕШЕЊЕЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на уклањању и
рушењу објеката на подручју општине Приједор
02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за ревизију рјешења запослених радника у Општинској административној служби02/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке рачунарске опреме за општину Приједор02/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији
оштећења коловоза локалних путева са асфалтним коловозним застором на територији
општине Приједор
03/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на изради и
одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације
03/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији
оштећења локалних путева
03/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на означавању и
одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације
03/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о формирању организацији,пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине Приједор04/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка за избор најповољније понуде за извођење обавезне прољећне и јесење систематске дератизације и дезинсекције на подручју општине Приједор за 2005.годину04/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени и допуни Рјешења број:02-111-54/05 од 11.04.2005.године04/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка за избор најповољније понуде за набавку опреме цивилне заштите за потребе општине Приједор04/2005
ЗАКЉУЧАКОЈДП "Завод за изградњу града и
општине Приједор",
05/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Стамбене комисије за утврђивање листе корисника приоритетне групе за додјелу грађевинских пакета06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке службених путничких
аутомобила за потребе Општине Приједор
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка набавке радних одијела у Општини Приједор06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда за извођење
радова на санацији зграде Пољопривредне станице у Приједору
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за утврђивање испуњености услова за коришћење алтернативног смјештаја борачких категорија06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за привремени технички пријем објеката06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења број: 02-111-24/05 од 17.02.2005.године06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за провођење поступка
јавног прикупљања понуда
06/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за преузимање специјалног ватрогасног возила од ДП "Целпак"
Приједор
06/2005
ОДЛУКАОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за технички пријем противградне станице у насељу Пејићи- општина Приједор07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за попис и утврђивање правног статуса новоизграђених објеката на
подручју општине Приједор
07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за одабир корисника помоћи реконструкције за Пројекат LWF-а са сједиштем у Санском Мосту07/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке рачунарске и канцеларијске
опреме за потребе Општине Приједор
07/2005
ОДЛУКАОДЛУКУ о одобравању средстава09/2005
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ТК "Др. М.Стојановић" Приједор09/2005
РЈЕШЕЊЕРЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова на реконструкцији локалних путева,09/2005
РЈЕШЕЊЕРјешње о именовању Комисије за јавне набавке, израда урбаниситчког пројекта у улици Вука Караџића Приједор11/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка јачвне набавке радова на зимском одржавању улица и путних праваца на територији општине Приједор11/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за избор 12 најузорнијих пољопривредних произвођача у 2005.години11/2005
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању координационог одбора за спровођење ЛЕАП-а општине Приједор11/2005
ОДЛУКАОдлука о мјесним канцеларијама11/2005
ОДЛУКЕОдобравају се новчана средства у износу од 10.000,00 КМ, Дјечијем вртићу "Радост" Приједор,12/2005
ПРОГРАМПрограм стручног оспособљавања и начин полагања испита приправника12/2005
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ДВ "Радост" Приједор12/2005
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЈЗУ Дом здравља Приједор12/2005
ОДЛУКАОдлука о одобравању средстава ЈП СД "Младост" Приједор12/2005
ЗАКЉУЧАКЗакључак о давању сагласност ЈП "Топлана" Приједор12/2005
ОДЛУКАОдлулка о одобравању средстава Оопштинском удружењу пензионера Приједор12/2005
ОСТАЛОПравилник о поступку јавног надметања за продају пословних простора власништво Општине Приједор01/2004
ОСТАЛОНаредба01/2004
ОДЛУКАОдлука о финансирању МЗ средствима из буџета Општине Приједор за 2004.годину02/2004
ОДЛУКАОдлука о уступању Рударском институту мјерну станицу за праћење аерозагађења02/2004
ОДЛУКАОдлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова на подручју општине Приједор.02/2004
ОДЛУКАОдлука о двању сагласности "Нови рудници Љубија".03/2004
ОДЛУКАОдлука о изради и провођењу Локалног акционог плана заштите животне средине општине Приједор04/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о постављењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење05/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о разрјешењу са дужности начелника Одјељења за просторно уређење Приједор05/2004
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења број:02-111-140/01 од 20.11.2001.г.06/2004
ОДЛУКАОдлука о сагласности “ЦДМ Љубија”04/2003
ОДЛУКАОдлука о сагласности на Одлуку ЈКП “Централна топлана” ПД06/2003
ОСТАЛОКодекс ,етичка начела и правила понашања06/2003
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени Рјешења број 02-111-140/0101/2002
ОДЛУКАОдлука о издавању под закуп бившег ДП "Селена" Приједор01/2002
РЈЕШЕЊЕРјешење о именовању Комисије за провођење поступка набавке роба, услуа и уступања радова за општину03/2002
РЈЕШЕЊЕРјешење о измјени рјешења бр 02-111-140/0203/2002
ЗАКЉУЧАКЗакључак за одређивање коефицијента закупнине за неоткупљене станове04/2002
РЈЕШЕЊЕРјешење о допуни Рјешења бр 02-111-140/0208/2002
ОДЛУКАОдлука о буџету општине Приједор за 2003.г.10/2002
ОСТАЛОТарифа о измјени и допунама Тарифе комуналних такса06/2001