Akti gradonačelnika

Akti Gradonačelnika

Unesite uslove pretrage
Vrsta akta:
Opis akta
(dio naziva):
Godina:
Vrsta aktaOpis aktaSlužbeni glasnik 1Službeni glasnik 2
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor1/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju1/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika1/2024
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju JU Sportske dvorane "Mladost" Prijedor1/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora pružalaca usluge javne kuhinje2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Društva pedagoga fizičke kulture Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o finansiranju Regionalnog udruženja izbjeglih i raseljenih lica Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Udruženja penzionera grada Prijedora2/2024
ODLUKAOdluka o sufinansiranju Udruženja amputiraca "UDAS" Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite - zemljotresi2/2024
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite - poplave2/2024
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite - požari2/2024
ODLUKAPlan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i spasavanja u 2024. godini2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju školskih takmičenja2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Rudarskog fakulteta2/2024
ODLUKAOdluka o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Prijedora2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2023/2024. godinu2/2024
ODLUKAOdluka o subvenciji đačkog prevoza u visini od 20% od iznosa mjesečne karte za drugo polugodište školske 2023/2024. godine2/2024
ODLUKAOdluka o načinu imenovanja komisija, timova i radnih grupa u Gradskoj upravi Grada Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju ljekarskih pregleda sportskim klubovima i organizacijama za 2024. godinu2/2024
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Omladinskog savjeta Prijedor2/2024
ODLUKAOdluka o visini i načinu plaćanja naknada za priključenje objekata na novoizgrađenu vodovodnu mrežu na području grada Prijedor2/2024
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi
Grada prijedor
2/2024
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi
Grada prijedor
2/2024
ODLUKAOdluka o sistemu video nadzora u objektu Grada Prijedor koji koristi Odsjek za civilnu zaštitu i Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor2/2024
STATUTStatut Turističke organizacije Grada Prijedora2/2024
PRAVILNIKPravilnik o podršci izvrsnosti mladih talenata3/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za razmatranje zahtjeva za podršku izvrsnosti mladih talenata3/2024
ODLUKAOdluka o finansiranju projekta "Inkluzivne škole-inkluzivne zajednice"3/2024
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedor3/2024
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava socijalno-humanitarnim savezima/udruženjima i udruženjima nacionalnih manjina3/2024
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava udruženjima u oblasti amaterizma u kulturi3/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima Grada Prijedor za 2024. godinu3/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka raspodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedoru3/2024
ODLUKAOdluka o raspodjeli sredstava udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi u 2024. godini3/2024
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor najuspješnijih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija povodom obilježavanja Dana grada Prijedora u 2024. godini4/2024
ODLUKAOdluka o nagrađivanju najuspješnijih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija povodom obilježavanja Dana grada Prijedora u 2024. godini4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale za JU MATIČNI MUZEJ KOZARE PRIJEDOR

4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale za KUD "KOZARA" ČIRKIN POLJE4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale za KUD "OSMAN DŽAFIĆ" PRIJEDOR4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale za KUD "OMARSKA" OMARSKA4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale za UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA PRIJEDOR4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice DEJANU INĐIĆU4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice SAŠI KOBAS4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MARI EĆIM4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MLADENU STAKIĆ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MIRKU MARJANOVIĆ - POSTHUMNO4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice TOŠIĆ DRAGANU4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice KRČKOVSKI VLADIMIRU4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Prof. Dr MLADENKU SADŽAK4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice BILJANI ANĐELIĆ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MILENKU RADIVOJAC4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice ZORANU BAROŠ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice ZLATI KOGELNIK4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice ALEKSANDRU STOJKOVIĆ PIKSI4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MARIJI RADAKOVIĆ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice TIHOMIRU ILIJAŠEVIĆ - POSTHUMNO4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice ALJOŠI NOVAKOVIĆ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MILOŠ ZEC4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice NAZIFU PAĐAN4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice HAMDIJI JOLDIĆ4/2024
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice ZVJEZDANU GRKOVIĆ4/2024
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedor za 2024. godinu4/2024
PRAVILNIKPravilnik o sufinansiranju manifestacija u oblasti kulture u Gradu Prijedor4/2024
PRAVILNIKPravilnik o sufinansiranju sportskih manifestacija u Gradu Prijedor4/2024
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor5/2024
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Pozorište "Prijedor" u Prijedoru5/2024
ODLUKAOdluka o raspodjeli sredstava učesnicima manifestacije "Prijedorsko ljeto 2024"7/2024
ODLUKAOdluka o proglašenju Dana žalosti1/2023
ODLUKAOdluka o subvenciji đačkog prevoza za drugo polugodište školske 2022/23. godinu1/2023
ODLUKAOdluka o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Prijedora1/2023
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Rudarskog fakulteta1/2023
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor1/2023
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju JU Sportske dvorane "Mladost" Prijedor1/2023
ODLUKAOdluka o davanju na korišćenje objekta "LJetna bašta" Prijedor1/2023
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2022/2023. godinu1/2023
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Matični muzej Kozare Prijedor u Prijedoru1/2023
PRAVILNIKPravilnik o subvenciji troškova đačkog prevoza1/2023
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava socijalno-humanitarnim savezima/udruženjima i udruženjima nacionalnih manjina1/2023
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava udruženjima u oblasti amaterizma u kulturi1/2023
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor1/2023
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i kriterjumima za stipendiranje perspektivnih sportista Grada Prijedora1/2023
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima, načinu i postupku dodjele novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedora1/2023
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedora za 2023. godinu1/2023
PLANGodišnji plan interne revizije Grada Prijedora1/2023
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedora za period od 2023. do 2025. godine1/2023
PLANStrateški plan interne revizije Grada Prijedora za period od 2023. do 2025. godine1/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece1/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora pružalaca usluge javne kuhinje1/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedora - vantjelesna oplodnja1/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Rajko Vučičević10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Marko Golubović10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Vlado Vuković10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Nada Đaković 10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Svetozar Krecelj10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Miodrag Deretić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Safet Šahurić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Ekrem Jakupović10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Mladen Palada10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Vlado Reljić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Zoran Dragojević10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Rade Javorić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Vukašin Rodić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Slavko Antonić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Odred izviđača "Dr Mladen Stojanović" Prijedor10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - JU Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" Prijedor10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - JU Pozorište "Prijedor" u Prijedoru10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Planinarskom društvu "Klekovača" Prijedor10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - "MERHAMET"10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - KARITAS10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Svetozar Rosić10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - GM GRADNJA DOO BANJA LUKA10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - "MB MODUL" DOO BREZIČANI10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - KOMUNALNE USLUGE A.D. PRIJEDOR10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - "M:TEL" AD BANJA LUKA10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - RŽR LJUBIJA10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - IRB, RS DRAŽEN VRHOVAC10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - NLB BANKA a.d10/2023
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - TOPIĆ KOMPANI DOO10/2023
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2023. godinu11/2023
PRAVILNIKPravilnik o sufinansiranju nabavke mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu kukuruza u 2023. godini11/2023
PRAVILNIKPravilnik za realizaciju projekta "Podrška podizanju plastenika" na području grada Prijedora11/2023
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor13/2023
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za realizaciju projekta "Podrška podizanju plastenika" na području grada Prijedora13/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Lokalnog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja15/2023
ODLUKAOdluka o izmjeni pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku povratku u gradu Prijedor15/2023
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava
za projekte mladih
15/2023
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama15/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategija razvoja Grada Prijedor za period 2024. - 2030.godina15/2023
ODLUKAOdluku o formiranju Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja grada Prijedora 2023-203015/2023
STATUTStatut Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Prijedor16/2023
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP16/2023
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti sektora građevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnosti16/2023
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli i korišćenju podsticajnih budžetskih sredstava u oblasti privrede za 2023. godinu16/2023
PRAVILNIKPravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele subvencija za redovne kamate na kredite poslovnim subjektima16/2023
PRAVILNIKPravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu dodjele sredstava za preduzeća iz oblasti socijalnog preduzetništva16/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju grupe za koordinaciju za sprečavanje nasilja u porodici u Gradu Prijedoru17/2023
ODLUKAOdluka o subvenciji đačkog prevoza u visini od 20% od iznosa mjesečne karte za prvo polugodište školske 2023/2024. godinu18/2023
PRAVILNIKPravilnik o subvenciji troškova đačkog prevoza18/2023
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja20/2023
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i visini novčane podrške za novorođeno dijete20/2023
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama20/2023
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece20/2023
PRAVILNIKPravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove20/2023
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o namjeni, kriterijumima i načinu izdavanja garancija Fondacije za razvoj ,,Prijedor20/2023
ODLUKAOdluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku 2023/2024. godinu21/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedor za učenike srednjih škola i studente prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2023/2024. godinu21/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za subvencionisanje kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u 2023. godini21/2023
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Javnog konkursa za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama, za školsku/akademsku 2023/2024. godinu21/2023
ODLUKAOdluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2023/2024. godinu21/2023
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama21/2023
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Grupe za koordinaciju za sprečavanje nasilja u porodici u Gradu Prijedoru broj: 02-111-158/23 od 11. avgusta 2023. godine21/2023
PRAVILNIKPravilnik za realizaciju projekta "Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka"21/2023
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima, načinu i postupku dodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama po projektnom prijedlogu21/2023
ODLUKAOdluka o prodaji teretnog motornog vozila putem licitacije22/2023
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o subvenciji troškova đačkog prevoza 3/2023
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju ljekarskih pregleda sportskim klubovima i organizacijama za 2023. godinu3/2023
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Društva pedagoga fizičke kulture Prijedor3/2023
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite, poplave3/2023
ODLUKAOdluku o donošenju plana civilne zaštite, šumski i drugi požari3/2023
PLANPlan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području grada Prijedora u 2023. godini3/2023
PLANOperativni plan sprovođenja aktivnosti za zaštitu od poplava u 2023. godini za područje grada Prijedora3/2023
PLANPlan rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedora na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i spasavanja u 2023. godini3/2023
ODLUKAOdluka o finansiranju Udruženja roditelja sa četvero i više djece "Roda" Prijedor3/2023
ODLUKAOdluka o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece3/2023
ODLUKAOdluka o izmjeni Pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor3/2023
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete3/2023
ODLUKAOdluka o izboru pružalaca usluge javne kuhinje3/2023
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada javnih kuhinja na području grada Prijedora za 2023. godinu3/2023
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Udruženja penzionera grada Prijedora3/2023
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju školskih takmičenja4/2023
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju školskih takmičenja5/2023
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o izradi strategije razvoja Grada Prijedor
za period 2023-2030. godina
5/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju Istočno-evropskog padobranskog ciljaškog kupa- EEAC "27. Prijedor open"5/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima Grada Prijedor za 2023. godinu5/2023
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka raspodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedor5/2023
STATUTStatut Turističke organizacije grada Prijedora7/2023
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor7/2023
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora8/2023
PRAVILNIKPravilnik o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Prijedor

9/2023
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 02-32-8/211/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2021/2022. godinu1/2022
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2021/2022. godinu1/2022
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Prijedora1/2022
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor1/2022
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Prijedor1/2022
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedor1/2022
OSTALOSporazum o osnivanju Regionalnog Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje za regiju Prijedor10/2022
ODLUKAOdluka o subvenciji đačkog prevoza za 2022. godinu10/2022
PRAVILNIKPravilnik o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Gradskoj upravi Grada Prijedor10/2022
PRAVILNIKPravilnik o postupku zaštite od uznemiravanja na radu kod poslodavca u Gradskoj upravi grada Prijedor10/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za postupak dodjele i prestanak udruženja od opšteg interesa za Grad Prijedor10/2022
ODLUKAOdluku o izradi Strategije razvoja Grada Prijedor za period 2023-2030. godina11/2022
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Prijedor11/2022
STATUTStatut javne ustanove "Matični muzej Kozare Prijedor" u Prijedoru12/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije socijalnog stanovanja u Gradu Prijedor12/2022
ODLUKAOdluka o utvrđivanju visine sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja grada Prijedora12/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Regionalnog Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje za regiju Prijedor12/2022
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova platforme za smanjenje rizika od katastrofa na području grada Prijedora12/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora za provođenje sportske manifestacije
"17. Blanik kup, Prijedor 2022."
12/2022
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad 12/2022
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Pozorište "Prijedor" u Prijedoru13/2022
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Odluke o subvenciji đačkog prevoza, broj: 02-40-209/19 od 31. januara 2019. godine14/2022
PRAVILNIKPravilnik o subvenciji troškova đačkog prevoza14/2022
ODLUKAOdluka o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor15/2022
ODLUKAOdluka o sufinansiranju troškova usluge boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na području grada Prijedora17/2022
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju17/2022
OSTALOJavni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za Grad Prijedor17/2022
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor18/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za razmatranje prijava po javnom pozivu za subvenciju troškova đačkog prevoza18/2022
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječijeg vrtića "Radost" Prijedor18/2022
PRAVILNIKPravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Matični muzej Kozare Prijedor u Prijedoru18/2022
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojnoj agenciji Grada Prijedora "Preda", Prijedor18/2022
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor19/2022
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedora za 2022. godinu2/2022
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedora za period 2022 -2024. godine2/2022
PLANGodišnji plan interne revizije Grada Prijedora za 2022. godinu2/2022
PLANStrateški plan interne revizije grada Prijedora za period od 2022 -2024.godine2/2022
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o korišćenju službenih vozila, od 15.02.2022.godine2/2022
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite - poplave2/2022
PLANPlan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području Grada Prijedora u 2022. godini2/2022
PLANPlan rada gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i spasavanja u 2022.godini2/2022
PLANOperativni plan sprovođenja aktivnosti za zaštitu od poplava u 2022. godini za područje grada Prijedora2/2022
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava budžetske rezerve2/2022
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja - Disciplinska komisija2/2022
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ju Centar za socijalni rad Prijedor2/2022
STATUTStatut o izmjeni statuta JZU Dom zdravlja Prijedor20/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Tima za provođenje istraživanja o priuštivosti vodnih usluga kod korisnika vodnih usluga u gradu Prijedor20/2022
STATUTStatut Javne ustanove "Matični muzej Kozare Prijedor" u Prijedoru21/2022
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Razvojnoj agenciji grada Prijedor "PREDA" Prijedor21/2022
PRAVILNIKPravilnik o postupku dodjele sredstava darovanja (donacije), pomoći pokroviteljstva/sponzorstva koja se isplaćuju iz budžeta Grada Prijedor21/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2022/23. godinu 21/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za razmatranje prijava po javnom pozivu za subvenciju troškova đačkog prevoza21/2022
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o namjeni, kriterijumima i načinu izdavanja garancija Fondaciji za razvoj "Prijedor", od 24.03.2022.godine3/2022
PRAVILNIKPravilnik o namjeni, kriterijumima i načinu izdavanja garancija Fondaciji za razvoj "Prijedor" od 21.03.2022.godine3/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika, od 10.03.2022.godine3/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, od 10.03.2022.godine3/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka raspodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedor, od 14.03.2022.godine3/2022
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima Grada Prijedor za 2022. godinu, od 09.02.2022.godine3/2022
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju ljekarskih pregleda sportskim klubovima i organizacijama za 2022. godinu, od 03.02.2022.godine3/2022
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju JU Sportske dvorane "Mladost" Prijedor, od 21.01.2022.godine3/2022
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Društva pedagoga fizičke kulture Prijedor, od 09.02.2022.godine3/2022
PRAVILNIKPravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Prijedor, od 14.03.2022.godine3/2022
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju školskih takmičenja4/2022
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2022. godinu5/2022
PRAVILNIKPravilnik za realizaciju projekta "Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka"5/2022
PRAVILNIKPravilnik o korištenju sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike u 2022. godini6/2022
RJEŠENjERješenje o zamjeni i kooptiranju članova Organizacionog odbora Književnih susreta na Kozari7/2022
RJEŠENjERješenje o zamjeni i kooptiranju članova Organizacionog odbora Književnih susreta na Kozari7/2022
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Razvojne Agencije grada Prijedora "PREDA", Prijedor7/2022
STATUTStatut Razvojne Agencije grada Prijedora "PREDA", Prijedor7/2022
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovoro za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Prijedor, broj: 02-12-14/228/2022
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Prijedor, broj: 02-12-15/228/2022
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja grada Prijedora, od 29.04.2022. godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Mira a.d. članica Kraš grupe, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale BYTRES d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Austronet d.o.o. Kozarac, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Karpenteri Vitorog d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Masterwood d.o.o., od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Niskogradnja Marjanović d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Unijat-M d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Bobana Transporti d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Ferum d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Gavranović d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Imi-Tranzit d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Marić d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Lim Profi d.o.o., od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale MB Modul d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Tvek LJubija d.o.o., od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Edna Metalworking d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale EKP Elker a.d. LJubija, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Muc-tex d.o.o Ljubija, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale MM Plastik d.o.o. Prijedor , od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Agro Marić d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale ZT Komerc d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Prijedoroutevi a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Arcelor Mittal a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale RŽR LJubija a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Prijedorčanka a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Mila-Tekstil d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Radomir Trubarac, preduzetnik, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Nuti Due d.o.o Rasavci, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Niskogradnja Marjanović d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice VB Progres d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Paspalj d.o.o Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Javor d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine,9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Mira a.d. članica Kraš grupe, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Lipa-Drvo d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Prijedoroutevi a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Austronet d.o.o.Kozarac, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Unijat-M d.o.o. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Komunalne usluge a.d. Prijedor, od 11.05.2022.godine9/2022
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor 1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - JZU Dom zdravlja Prijedor Higijensko-epidemiološka služba1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - JZU Dom zdravlja Prijedor KOVID AMBULANTI1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - JZU Bolnica "DR MLADEN STOJANOVIĆ" Prijedor kovid odjeljenje1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Udruženju Voćara grada Prijedora1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Omladinskom savjetu Prijedor1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Danijelu Cvjetićaninu1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Draganu Popoviću 1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Milomiru Novakoviću 1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Ognjenu Matijašu1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Stefanu Tubinu1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Milanu Kneževiću 1/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Željku Cvijiću1/2021
ODLUKAOdluka o stavljanju van snage Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama1/2021
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju predstavnika kapitala Grada Prijedor u skupštinu akcionara komunalnih preduzeća Grada Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu i izradu prijedloga dokumenata1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradskog štaba za vanredne situacije1/2021
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Prijedor1/2021
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor1/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog šaba za vanredne situacije, broj: 02-111-6/21 od 11. januara 2021. godine 1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedor studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu1/2021
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedora 1/2021
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i postupku dodjele novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedora1/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja Grada Prijedor11/2021
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor11/2021
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjena i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Radost" Prijedor11/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradskog štaba za vanredne situacije11/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora pružalaca usluge javne kuhinje11/2021
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola Grada Prijedor11/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Organizacionog odbora Književnih susreta na Kozari11/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor11/2021
PLANGodišnji Plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja grada Prijedora za 2021. godinu11/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju "Omladinskog savjeta Prijedor"11/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku u Gradu Prijedor12/2021
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta JU "Centar za socijalni rad" Prijedor13/2021
ODLUKAOdluku o izmjenama i dopuni Statuta JU Centar za socijalni rad Prijedor13/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova radne grupe za organizaciju Konferencije za dijasporu, Prijedor 2021.13/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor13/2021
PRAVILNIKPravilnik o radu Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja - prodaja nepopkretnosti putem licitacije 14/2021
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete14/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u srednjoj stručnoj spremi na području Grada Prijedor za školsku 2021/2022. godinu18/2021
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama18/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Savjeta za razvoj turizma Grada Prijedor19/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova platforme za smanjenje rizika od katastrofa na području grada Prijedora19/2021
ODLUKAOdluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za akademsku 2021/2022. godinu19/2021
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama19/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor19/2021
ODLUKAOdluku o parkiranju motornih vozila na prostoru ispred zgrade Gradske uprave Prijedor20/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za umanjenje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije virusa COVID 19 20/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece20/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor20/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za školsku/akademsku 2021/22. godinu20/2021
PRAVILNIKPravilnik za realizaciju projekta "Podrška podizanju novih zasada voća"20/2021
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2021. godine20/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor20/2021
PLANStrateški plan Interne revizije grada Prijedora za period od 2021. do 2023. godine20/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedor za period 2021 -2023. godine20/2021
PLANGodišnji plan interne revizije grada Prijedor za 2021. godinu20/2021
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedor za 2021. godinu20/2021
PRAVILNIKPravilnik za realizaciju projekta "Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka"

21/2021
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i kriterjumima za stipendiranje perspektivnih sportista grada Prijedora22/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor22/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor22/2021
PRAVILNIKPravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Gradskoj upravi grada Prijedor22/2021
ODLUKAOdluka o sistemu video nadzora u objektima Gradske uprave Prijedor22/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor, broj: 02-40-416/213/2021
ODLUKAOdluku o davanju na korišćenje objekta "LJetna bašta" Prijedor3/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju JU Sportske dvorane "Mladost" Prijedor3/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Ženskog rukometnog kluba "Mira" Prijedor3/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju rada Omladinskog savjeta Prijedor3/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Fudbalskog kluba "Rudar-Prijedor" Prijedor3/2021
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete3/2021
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u gradu Prijedor3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za kontrolu zakonitog utvrđivanja otkupne cijene stana3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana upravljanja otpadom grada Prijedor
2022-2027.
3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za provođenje i praćenje "Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedor za period 2017. - 2021."3/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora Međunarodnog festivala horova "Zlatna vila"3/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Košarkaškog kluba "Prijedor - Spartak"4/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"4/2021
PRAVILNIKPravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove4/2021
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor4/2021
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 02-40-738/214/2021
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola Grada Prijedor4/2021
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor5/2021
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Prijedor5/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika 6/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor6/2021
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava A.D. "Toplana" Prijedor6/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju udruženja Gradski hor "Prijedor"6/2021
ODLUKAOdluka o učešću u finansiranju Omladinskog rukometnog kluba "Prijedor"6/2021
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"6/2021
PROPOZICIJEPropozicije Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"6/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama u Gradu Prijedor6/2021
PLANGodišnji plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja grada Prijedora za 2021. godinu6/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog štaba za vanredne situacije, broj: 02-111-6/21 od 11. januara 2021. godine 6/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog šaba za vanredne situacije, broj: 02-111-6/21 od 11. januara 2021. godine 6/2021
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece6/2021
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi grada Prijedor7/2021
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece8/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Disciplinske komisije Gradske uprave Prijedor8/2021
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Pozorište "Prijedor" u Prijedoru 8/2021
STATUTStatut Javne ustanove Pozorište "Prijedor" u Prijedoru 8/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Privrednog savjeta Grada Prijedora8/2021
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za provođenje i praćenje "Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području Grada Prijedor za period 2017 - 2021."8/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece8/2021
ODLUKAOdluka o nadoknadi troškova igranja utakmica u JU Sportska dvorana "Mladost" Prijedor8/2021
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju 8/2021
ODLUKAOdluka o sufinansiranju rada javnih kuhinja na području Grada Prijedor za mjesec april i maj 2021. godine8/2021
ODLUKAOdluka o učešću u sufinansiranju Gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor8/2021
PRAVILNIKPravilnik o korištenju sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike u 2021. godini9/2021
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na teritoriji grada Prijedora za 2021. godinu9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu, provođenje i praćenje "Akcionog plana Omladinske politike Grada Prijedora za period 2021-2022. godine"9/2021
RJEŠENjERješenje o formiranju Gradskog tima za implementaciju projekata (PIT) 9/2021
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje liste za dodjelu novčane pomoći nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Koordinaciji socijalno-humanitarnih organizacija grada Prijedor9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Lovačkom udruženju "Mrakovica"9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Milanu Pilipoviću9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Mještanima Jelićke9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Omladinskom savjetu Prijedor9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - OO "Čuvari Sane"9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - OŠ "Petar Kočić"9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Pohvale - Planinarskom društvu "Klekovača"9/2021
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale - Sportskom klubu "DŽUDO klub" Prijedor9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Zahvalnice - Udruženju građana "Optimisti"9/2021
ODLUKAOdluku o dodjeli Zahvalnice - Organizaciji USAID-BiH9/2021
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete1/2020
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedora 1/2020
PRAVILNIKPravilnik o načinu upravljanja i održavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja 1/2020
PRAVILNIKPravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja 1/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu izdavanja garancije Fondacije za razvoj "Prijedor"1/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava na ime otplate duga "Vodovod" a.d. Prijedor 1/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava na ime duga "Toplana" a.d. Prijedor 1/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava na ime subvencije "Toplana" a.d. Prijedor 1/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC Kozarski vjesnik1/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu i izradu prijedloga dokumenata 1/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj 1/2020
ODLUKAOdluka o izmjenama Propozicija Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"2/2020
ODLUKAOdluka o izmjenama Pravilnika o organizovanju Međunarodnog festivala pozorišta "Zlatna vila"2/2020
ZAKLjUČAKZaključak da se poništava se Zaključak Skupštine grada Prijedor broj: 01-022-182/19 od 07.11.2019.godine broj: 02-40-315/202/2020
OSTALORaspodjela sredstava za aktivnosti u fizičkoj kulturi za 2020. godinu2/2020
ODLUKAOdluku o donošenju plana civilne zaštite4/2020
PLANOperativni plan sprovođenja aktivnosti za zaštitu od poplava u 2020. godini za područje grada Prijedora4/2020
ODLUKAOdluku o donošenju plana civilne zaštite4/2020
PLANPlan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru na području grada Prijedor u 2020. godini 4/2020
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama pravilnika o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove5/2020
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor5/2020
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor5/2020
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava JZU Bolnica "Dr. Mladen Stojanović" Prijedor5/2020
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi grada prijedor7/2020
ODLUKAOdluka o uspostavljanju Savjeta za zaštitu životne sredine7/2020
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za postupak vrednovanja i ocjene investicionih projekata, broj: 02-111-268/18 od 15.11.2018. godine7/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor, broj: 02-40-2121/207/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor, broj: 02-40-2645/207/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor7/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa "Podrška podizanju novih zasada voća"8/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2020. godini 8/2020
PLANGodišnji plan upravljanja i održavanja zgrada socijalnog stanovanja grada prijedora za 2020. Godinu8/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za stambena pitanja 8/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor, broj: 02-40-3089/208/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik", broj: 02-40-5127/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik", broj: 02-40-4882/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik", broj: 02-40-4609/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik", broj: 02-40-3976/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik", broj: 02-40- 3577/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedora, broj: 02- 40-332-2/20 9/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedora, broj: 02- 40-332-3/209/2020
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Vatrogasnom društvu Kozarac, broj: 02-40-3961/209/2020
ODLUKAOdluka o donošenju plana civilne zaštite9/2020
PLANPlan operativnog sprovođenja plana aktivnosti na sprovođenju posebnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padavina i snijega na području grada prijedora u sezoni 2020/2021.9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedora učenicima srednjih škola za školsku 2020/21.godinu9/2020
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedora studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2020/2021.godinu9/2020
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama9/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić "Radost"Prijedor 9/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Prijedor 9/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa "Podrška podizanju plastenika"9/2020
PROGRAMProgram "Podrška podizanju plastenika"9/2020
ODLUKAOdluka o uspostavljanju Savjeta za zaštitu životne sredine9/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa "Premija po litru proizvedenog i prodanog kravljeg mlijeka "9/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedora za 2020. godinu9/2020
PLANGodišnji plan interne revizije grada prijedora za 2020. Godinu9/2020
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedora za period 2020 -2022. godine9/2020
PLANStrateški plan interne revizije grada prijedora za period od 2020. Do 2022. godine9/2020
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor
09/2019
ODLUKAOdluka o izmjeni Statuta, JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor
09/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Komunalne usluge a.d. Prijedor1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu u vrijeme praznika1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedora - vantjelesna oplodnja1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj,1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JZU Dom zdravlja Prijedor 1/2019
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Strategije razvoja kulture Grada Prijedora 2019 - 2024 1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Prijedor 1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa "Podrška podizanju novih zasada voća"1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa "Podrška podizanju plastenika"1/2019
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Strategije razvoja kulture Grada Prijedora 2019 - 2024 1/2019
ODLUKAOdluka o subvenciji đačkog prevoza1/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za monitoring sportskih klubova, koji se sufinansiraju iz Budžeta Grada Prijedora 1/2019
ZAKLjUČAKZaključak o raspodjeli sredstava za sportske klubove1/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik1/2019
PLANStrateški plan interne revizije za grada Prijedora za period 2019 do 2021.godine1/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedora za 2019. godinu1/2019
PLANGodišnji plan interne revizije grada Prijedora za 2019.godinu1/2019
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedora za period 2019 -2021. godine1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini 1/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik1/2019
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera grada Prijedora1/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke organizacije Grada Prijedora1/2019
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju Likovne kolonije1/2019
PROPOZICIJEPropozicije Likovne kolonije1/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-2651/1910/2019
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor 10/2019
ODLUKAOdluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u srednjoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za 2019. godinu10/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedora učenicima srednjih škola za školsku 2019/20.godinu11/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Lokalnog kriznog centra za kontrolu afričke kuge svinja11/2019
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi grada Prijedor11/2019
PLANPlan operativnog sprovođenja plana aktivnosti na sprovođenju posebnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padavina i snijega na području Grada Prijedora u sezoni 2019 / 2020.11/2019
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava socijalno-humanitarnim savezima/udruženjima i udruženjima nacionalnih manjina11/2019
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor 12/2019
STATUTStatut JU centar za socijalni rad Prijedor12/2019
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik"12/2019
ISPRAVKAIspravka Odluke o video nadzoru12/2019
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor13/2019
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2019. godine13/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za projekat "PRO-Budućnost"13/2019
ODLUKAOdluka o odbravanju novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik"13/2019
ODLUKAOdluka o formiranju jedinica za zaštitu i spašavanje u Gradskoj upravi Prijedor, javnim preduzećima , privrednim društvima i udruženjima na području grada Prijedora14/2019
ODLUKAOdluka o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama i stambenim zgradama na području grada Prijedora14/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-2732/1914/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-3375/1914/2019
PRAVILNIKPravilnik o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava udruženjima u oblasti amaterizma u kulturi 14/2019
ODLUKAOdluka o donošenju protokola u slučaju pojave incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom14/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 02-32-33/1914/2019
ZAKLjUČAKZaključak, broj: 02-32-32/1914/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na program rada Turističke organizacije Grada Prijedora 14/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi14/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj 02-40-3432/1915/2019
ZAKLjUČAKZaključak broj 02-40-3433/1915/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Zoranu Predojeviću - Boračka organizacija grada Prijedora2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale Planinarskom društvu "Mrakovica"2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice Humanitarnoj organizaciji "IGFM" Wittlich (Njemačka)2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice "Vatrogasnom društvu Kozarac"2/2019
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor2/2019
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu dodjele sredstava za razvoj školskog sporta u Gradu Prijedoru2/2019
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete 2/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima srednjih škola 2/2019
PRAVILNIKPravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika u Gradskoj upravi Prijedor2/2019
PRAVILNIKPravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu službenika Komunalne policije Grada Prijedor2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik2/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik2/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju Stambene Komisije za raspodjelu stanova i bespovratnih novčanih sredstava3/2019
RJEŠENjERješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Sportska dvorana "Mladost" Prijedor3/2019
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju Međunarodnog festivala horova "ZLATNA VILA" Prijedor4/2019
PRAVILNIKPravilnik o nagradama "KNJIŽEVNIH SUSRETA NA KOZARI" 4/2019
PRAVILNIKPravilnik o dodjeli stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama4/2019
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Stručnog kolegijuma JU "Matični muzej Kozare Prijedor" u Prijedoru4/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredtava IPC "Kozarski vjesnik"4/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-303/198/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-2286/198/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02-40-2068/198/2019
ODLUKAOdluka, broj: 02- 40-264-2/198/2019
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječiji vrtić "Radost" Prijedor, broj: 02-023-8/198/2019
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za kulturnu djelatnost Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor, broj: 02-023-10/198/2019
ODLUKAOdluku o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za kulturnu djelatnost Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor, broj: 02-023-9/198/2019
STATUTStatut Javne ustanove za kulturnu djelatnost Galerija "Sreten Stojanović" Prijedor, broj: 74/18 8/2019
PROPOZICIJEPropozicije o učešću na Međunarodnom festivalu horova "Zlatna vila", broj: 02-6-2-3/198/2019
PRAVILNIKPravilnik o nagradama Međunarodnog festivala horova "Zlatna vila", broj: 02-6-2-2/19 8/2019
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju Revije dječijeg horskog pjevanja "MALA VILA" Prijedor, broj: 02-6-2-4/19 8/2019
PRAVILNIKPravilnik o radu Žirija Međunarodnog festivala horova "Zlatna vila", broj: 02-6-2-1/198/2019
PRAVILNIKPravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, broj: 02-40-2100/198/2019
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Komunalne usluge a.d. Prijedor01/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JZU Dom zdravlja Prijedor01/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava A.D. „Toplana“ Prijedor01/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Prijedor01/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj01/2018
KOLEKTIVNI UGOVORKolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi grada Prijedor07/2018
PRAVILNIKPravilnik o prestanku važenja Pravilnika o platama u Gradskoj upravi Grada Prijedor07/2018
ODLUKAOdluka o o utvrđivanju cijene rada07/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja sporta Grada Prijedora za period 2019-2023. godine07/2018
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju "Književnih susreta na Kozari"07/2018
PRAVILNIKPravilnik o izmjeni Pravilnika 07/2018
UPUTSTVOUputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Gradskoj upravi grada Prijedor07/2018
UPUTSTVOUputstvo o postupanju po prijavama putem Aplikacije za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti - APK 07/2018
ODLUKAOdluka o o davanju saglasnosti na realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2018. godini 07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Husein efendija Velić07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - KUD "Kozara" Kozarac07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Planinarsko skijaško društvo "LJubijski rudar"07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Velečasni Marko Vidović07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale - Stavrofor Mihael Stahnek07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - "Arifagić investment" d.o.o.Prijedor07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - HO "Humano brdo 2010" Traun Austrija07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Marica Vidaković07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice - Rajko Srdić07/2018
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu07/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor09/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor09/2018
PRAVILNIKPravilnik o izdavačkoj djelatnosti "Književnih susreta na Kozari"09/2018
PRAVILNIKPravilnik o nagradama "Književnih susreta na Kozari"09/2018
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava budžeta09/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje uzroka štete i procjenu vrijednosti štete pričinjene od divljači na poljoprivrednim usjevima09/2018
PRAVILNIKPravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor10/2018
PRAVILNIKPravilnik o organizovanju Pozorišnog festivala "ZLATNA VILA"10/2018
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja licence prevoznika i legitimacije za vozača taksi vozila
10/2018
OSTALOPovelja Interne revizije10/2018
PLANStrateški plan Interne revizije grada Prijedora za period od 2018. do 2020. godine10/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju Strateškog plana interne revizije Grada Prijedora za period 2018 -2020. godine10/2018
PLANGodišnji plan Interne revizije grada Prijedora za 2018. godinu10/2018
ODLUKAOdluka o usvajanju Plana interne revizije Grada Prijedora za 2018. godinu10/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Pozorište "Prijedor" u Prijedoru10/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Prijedor 10/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor10/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor10/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za upis učenika u školu koja pripada drugom upisnom području10/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete prouzrokovane gradom, u oblasti poljoprivredne proizvodnje
10/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječiji vrtić "Radost" Prijedor11/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor11/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor11/2018
PRAVILNIKPravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima grada Prijedora12/2018
PRAVILNIKPravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama za korisnike budžeta grada Prijedora12/2018
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedor13/2018
PRAVILNIKPravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodjele linija, usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnje na linijama gradskog i prigradskog prevoza na području grada Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni odluke osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor13/2018
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Matični muzej Kozare Prijedor" u Prijedoru 13/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmjene i dopune Statuta "Komunalne usluge" a.d. Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Grada Prijedora13/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječiji vrtić "Radost" Prijedor 13/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi "Matični muzej Kozare Prijedor" u Prijedoru 13/2018
ODLUKAOdluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahrane13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor 13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor 13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava bivšim radnicima "Velepromet" Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor13/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Grada Prijedora učenicima srednjih škola za školsku 2018/19.godinu13/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu studentskih stipendija Grada Prijedora za redovne studente prvog ciklusa studija,u akademskoj 2018/2019.godini13/2018
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Privrednog savjeta grada Prijedora13/2018
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2018. godine13/2018
PROPOZICIJEPropozicije Pozorišnog festivala "Zlatna vila"13/2018
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor14/2018
ODLUKAOdluka o video nadzoru14/2018
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JZU Dom zdravlja Prijedor01/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ Prijedor01/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor01/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava A.D. „Toplana“ Prijedor01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj01/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju01/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika01/2017
ODLUKAOdluka o izmjeni odluke o uplati i korištenju naknade za zaštitu od požara u Gradu Prijedoru01/2017
ZAKLjUČAKZaključak o Usvajanju Plana implementacije projekata iz Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period 2017-2019. godine01/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava „Gradskoj tržnici“ a. d. Prijedor01/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“01/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti, za realizaciju Programa podrške pod nazivom „Razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena“ koji sprovodi Gradska uprava Prijedor u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama01/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada „Prijedor“ u poslovnom
imenu Poljoprivredna zadruga „KOOPERATIVA PRIJEDOR“
02/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti za realizaciju Programa „Podrška podizanju
plastenika“
02/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za saradnju sa udruženjima i fondacijama02/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o imzmjenama i dopunama
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji ranih mjesta u JU dječiji vrtić
„Radost“ Prijedor
02/2017
ODLUKAOdluka o osnivanju Gradske uprave grada Prijedora02/2017
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi grada Prijedor04/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor omladinskih projekata koji se finansiraju sredstvima Budžeta Grada Prijedora06/2017
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu privrednih subjekata u dane praznika06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale06/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor07/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju predstavnika Grada Prijedora u skupštine akcionara JP Zavod za izgradnju grada - Prijedor07/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju predstavnika Grada Prijedor u skupštine akcionara komunalnih preduzeća Grada Prijedora07/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Privrednog savjeta Grada Prijedora08/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Privrednog savjeta grada Prijedora08/2017
RJEŠENjERješenje o o imenovanju sekretara Privrednog savjeta grada Prijedora08/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Privrednog savjeta Grada Prijedora09/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Privrednog savjeta grada Prijedora09/2017
RJEŠENjERješenje o razrješenju sekretara Privrednog savjeta grada Prijedora09/2017
RJEŠENjERješenje o o imenovanju sekretara Privrednog savjeta grada Prijedora09/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radih mjesta Javne ustanove Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor10/2017
PRAVILNIKPravilnik o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor za nabavku opreme10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor izmirenje duga10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2017
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći11/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za osnivanje odjeljenja zajedničkog Centra za socijalni rad Grada Prijedora i opštine Oštra Luka11/2017
ODLUKAO dluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor13/2017
ODLUKAO dluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u visokoj i srednjoj stručnoj
spremi na području grada Prijedora za 2017. godinu
13/2017
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija13/2017
ODLUKAO dluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor13/2017
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme praznika14/2017
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu privrednih subjekata u dane praznika14/2017
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije grada Prijedora14/2017
PRAVILNIKPravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza grada Prijedora14/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor14/2017
ODLUKAOdluka o utvrđivanju kriterijuma za upis učenika u školu koja pripada drugom upisnom području14/2017
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Ministarstvu zdravlja- sanacija objekta ambulante u Omarskoj01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Fondacije za razvoj “Prijedor“01/2016
ODLUKAOdluka o otvaranju računa posebnih namjena za uplatu i korištenje naknade od boravišne takse u Gradu Prijedoru01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava AD „Komunalne usluge“01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava na ime pozajmice „Toplana“ a.d. Prijedor01/2016
ODLUKAOdluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – električna energija01/2016
ODLUKAOdluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – vodosnabdjevanje i kanalizacione usluge01/2016
ODLUKAOdluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – poštanske usluge01/2016
ODLUKAOdluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – odvoz smeća01/2016
ODLUKAOdluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – toplotna energija01/2016
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Prijedora01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za alternativni smještaj01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika u Gradsku upravu Grada Prijedor01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju01/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu privrednih subjekata u dane praznika01/2016
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme praznika01/2016
ZAKLjUČAKZaključak za sportske klubove01/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor02/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima Prijedora02/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za stambena pitanja02/2016
ODLUKAOdluka o davanju sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor03/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program o uslovima korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2016. godini03/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu izdavanja garancije Fondacije za razvoj “Prijedor03/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale04/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli Zahvalnice04/2016
ODLUKAOdluka o o davanju saglasnosti JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor04/2016
RJEŠENjERješenje o postavljenju vršioca dužnosti starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor04/2016
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima Prijedora, broj: 02-111-16/15 od 26.02.2016.godine04/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor04/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti, za realizaciju projekta pod nazivom „Podrška uvođenju sistema za navodnjavanje kod poljoprivrednih proizvođača“05/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti, za realizaciju projekta pod nazivom „Izgradnja štalskih objekata i opreme u stočarskoj proizvodnji“05/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti, za realizaciju projekta pod nazivom „Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju“05/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor05/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor05/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija07/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Matični muzej Kozare u Prijedoru07/2016
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Dom zdravlja Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava udruženju penzionera grada Prijedora07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava JZU Dom zdravlja Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
ZAKLjUČAKZaključak za uvrštenje u Integralnu strategiju JU Centar „Sunce“ Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u visokoj stručnoj spremi na području grada Prijedora za 2016. godinu07/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga „Akcionog plana prevencije krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i predrasudana na području Grada Prijedora
za period 2017-2021. godine
07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
ZAKLjUČAKZaključak za uvrštenje u Integralnu strategiju a.d. Komunalne usluge Prijedor07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava udruženju penzionera grada Prijedora07/2016
ZAKLjUČAKZaključak za 21.11.2016. godine07/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2016
OSTALOKolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Prijedor08/2016
OSTALOPlan operativnog sprovođenja plana aktivnosti na sprovođenju posebnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padavina i snijega na području grada Prijedora u sezoni 2016 / 2017.08/2016
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2016
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu privrednih subjekata u dane praznika10/2016
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme praznika10/2016
RJEŠENjERješenje o imenovanju stručne Komisije10/2016
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava budžeta01/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava A.D. „Toplana“ Prijedor01/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava preduzeću „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor01/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2015
ODLUKAOdluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahrane01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštitei utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima Prijedora01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za saradnju sa udruženjima i fondacijama01/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju drugostepene Komisije za rješavanje žalbi na odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih od poplava na području grada Prijedor u okviru EU Programa01/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor02/2015
UPUTSTVOUputstvo o postupku revizije organizacije i sistematizacije radnih mjesta Gradske uprave grada Prijedor02/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor02/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja Projekta „IPA CAN“02/2015
ODLUKAOdluka o prodaji službenog putničkog vozila putem licitacije02/2015
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Javnom preduzeću “Vodovod” Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o davanju na korišćenje objekta „Ljetna bašta“ Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Garnizonu Prijedor iz sastava OS BIH03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Omladinskom savjetu Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Odredu izviđača „dr Mladen Stojanović“ Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale preduzeću “Komunalne usluge” a.d. Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Domu zdravlja Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Centru javne bezbjednosti Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale gradskoj organizaciji Crvenog krsta Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o dodjeli Pohvale Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor03/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Aero-klubu „Prijedor“ iz Prijedora06/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor06/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor06/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor06/2015
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja, broj: 02-111-34/15 od 23.02.2015.godine06/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva, „Vodovod“ a.d. Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o izboru članova Savjeta Mjesne zajednice Kamičani, za naseljeno mjesto Kamičani i predsjednika Savjeta mjesne zajednice Kamičani07/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta “Toplana” a.d. Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Upravnog odbora „Fondacije za razvoj Prijedor07/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za prodaju poslovnog prostora putem javne licitacije07/2015
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta i prijem službenika i tehničkih radnika u Gradsku upravu Grada Prijedor07/2015
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor08/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava „Zanatsko preduzetničkom udružanju“ Prijedor08/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Organizaciji za razvoj turizma regije „ROTOR“08/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava preduzeću „Gradska tržnica“ a.d. Prijedor08/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor08/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor08/2015
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata08/2015
PRAVILNIKPRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PRIJEDOR09/2015
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor10/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2015
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava preduzeću „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor01/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava A.D. „Toplana“ Prijedor01/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedora01/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za alternativni smještaj01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju prvostepene Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika01/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja Grada Prijedor01/2014
PRAVILNIKPravilnik o čuvanju, načinu upotrebe i vođenju evidencije o pečatima, logotipu i memorandumu Grada Prijedor02/2014
PRAVILNIKPravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Gradskoj upravi Prijedor02/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor02/2014
PRAVILNIKPravilnik o rješavanju stambenih potreba davanjem u zakup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo04/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor04/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Aero klubu „Prijedor“ Prijedor04/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program o uslovima korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2014. godini04/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na razvojne projekte u 2014. godini04/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Prijedor04/2014
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu za vrijeme praznika04/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli pohvale07/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli zahvalnice07/2014
OSTALOOdluka o dodjeli novčanih sredstva Udruženju penzionera grada Prijedor07/2014
OSTALOOdluka o dodjeli novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2014
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstva Aero-klubu „Prijedor“ iz Prijedora07/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Centar za socijalni rad Prijedor07/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovone poplavama na poljoprivrednim usjevima07/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama na građevinskim objektima07/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju Gradske komisije za procjenu štete na poplavljenom području grada Prijedora07/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju isplate novčanih sredstava preduzeću „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju isplate novčanih sredstava „Autotransport Prijedor“ a. d. Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o o visini i načinu plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći- Tarifa gradske administrativne takse za pružanje pravne pomoći građanima08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva „Vodovod“ a. d. Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor08/2014
OSTALOPlan operativnog sprovođenja plana aktivnosti na sprovođenju posebnih mjera zaštite i spašavanja od sniježnih padavina i snijega na području
grada Prijedora u sezoni 2014 / 2015
08/2014
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi grada Prijedor08/2014
PRAVILNIKOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Turističke organizacije Grada Prijedor
08/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Grada Prijedor08/2014
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor09/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske09/2014
ODLUKAOdluka o naknadama doktorima mrtvozornicima za pregled umrlih lica09/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju isplate novčanih sredstava Udruženju penzionera grada Prijedor09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembra09/2014
ZAKLjUČAKZaključak o radu ugostiteljskih objekata10/2014
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2014
ZAKLjUČAKZaključak o radu pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora10/2014
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova PIU tima za implementaciju projekta Centralno grijanje Prijedor (PIU – project implementation unit)10/2014
PRAVILNIKPRAVILNIK o izmjenama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe01/2013
ODLUKAODLUKU o osnivanju Administrativne službe grada Prijedor01/2013
ODLUKAOdluka o isplati novčanih sredstava preduzeću „Komunalne usluge“a.d. Prijedor01/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor01/2013
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava
za alternativni smještaj
01/2013
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju01/2013
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju prvostepene Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika01/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih credstava IPC KOZARSKI VIJESNIK Prijedor03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu odluke o mjerama zaštite od požara na području grada Prijedora03/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za spomenike i spomen obilježja03/2013
PRAVILNIKPravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima grada Prijedora04/2013
PRAVILNIKPravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza grada Prijedora04/2013
PRAVILNIKPravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za korisnike budžeta grada Prijedora04/2013
ODLUKAODLUKA O DODJELI POHVALE KUD “OSMAN ČAFIĆ” PRIJEDPR05/2013
ODLUKAODLUKA O DODJELI POHVALE SPCPD „Vila“ Prijedpr05/2013
ODLUKAODLUKA O DODJELI ZAHVALNICE “GRADSKA PRGANIZACIJA CRVENPG KRSTA”05/2013
ODLUKAODLUKA O DODJELI ZAHVALNICE brašni par Cunjak05/2013
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Prijedor05/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor05/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC Kozarski vjesnik06/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Toplana a.d.06/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor06/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o podsticajima u poljoprivredi06/2013
RJEŠENjERješenje o dopuni rješenja o imenovanju prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju06/2013
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu u dane praznika06/2013
PRAVILNIKPravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Prijedora07/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava ZU „Dom zdravlja“ Prijedor07/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor07/2013
ODLUKAOdluka o utvrđivanju Kriterija za odobravanje jednokratne materijalne pomoći studentima i učenicima srednje škole07/2013
PRAVILNIKPravilnik o bezbjednosti, zaštiti i zdravlju na radu09/2013
PROGRAMProgram za osposobljavanje za bezbjedan i Zdrav rad zaposlenih u Gradskoj administrativnoj službi Prijedor09/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava – Aero klub09/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava - IPC Kozarski vjesnik09/2013
PRAVILNIKPravilnik o načinu, kriterijima i postupku dodjele linija, usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnje na linijama gradskog i prigradskog prevoza na području grada Prijedora10/2013
ODLUKAOdluka o osnivanju administrativne službe grada Prijedor10/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor10/2013
ODLUKAOdluka o visini i načinu plaćanja naknada za priključenje objekata na sekundarnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu.10/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedor “PREDA- PD“ PRIJEDOR10/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor10/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju članova Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedora10/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za prijem,otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda u postupku javne dodjele linija gradskog i prigradskog saobraćaja10/2013
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi grada Prijedor11/2013
PRAVILNIKPravilnik o provođenju postupka ocjenjivanja rada službenika Administrativne službe Grada Prijedor11/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava „Kozarski vjesnik“ Prijedor13/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava „Kozarski vjesnik“ Prijedor13/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za stambena pitanja radnika Administrativne službe i dr. Lica13/2013
PRAVILNIKPravilnik o platama i drugim naknadama zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Prijedor14/2013
PRAVILNIKPravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor14/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor14/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor14/2013
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za saradnju sa udruženjima i fondacijama14/2013
ODLUKAOdluka o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor15/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Grada Prijedora15/2013
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti - Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor15/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor15/2013
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor15/2013
ZAKLjUČAKZaključak 02–32-23/13 radno vrijeme ugostiteljskih objekata za novu godinu.15/2013
ZAKLjUČAKZaključak 02–32-24/13 radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme praznika15/2013
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava „Autotransport“ Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava A.D. „Topalan“ Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava JZU Doma zdravlja Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava F „Rudar“ Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o naknadama doktorima mrtvozornicima za pregled umrlih lica01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Udruženje penzionera Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o dodjeli sredstava Svetosavskoj omladinskoj zajednici Prijedor01/2012
ODLUKAOdluka o izboru savjeta MZ:Bišćani, Božići, Busnovi, G.P.Gaj,
Jutrogošta, Kevljani, Kozarac, Petrovo, Rizvanovići i Čejreci
01/2012
ZAKLjUČAKZaključak o radu ugostiteljskih objekata u dane praznika za 2011.g.01/2012
ZAKLjUČAKZaključak o radu trgovačkih, zanatskih i usluž.djelatnosti u
dane praznika za 2011.g.
01/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut JZU „Gradska apoteka“
Prijedor
02/2012
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima korišćenja
budžetskih sredstava za poljoprivredu u 2012.godini
02/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava
za alternativni smještaj
02/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju predstavnika opštine Prijedor u Skupštinu JP
„Zavod za izgradnju grada“ Prijedor
02/2012
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije02/2012
ODLUKAOdlukua o pokretanju postupka za dodjelu statusa grada opštini Prijedor03/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstva ZU Dom zdravlja Prijedor04/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju novčana sredstva ,„Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor04/2012
ODLUKAOdluka o određivanju visine boravišne takse na području opštine Prijedor04/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor04/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstva Atletskom klubu „Prijedor“04/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor04/2012
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu za vrijeme Republičkih praznika 9.maja04/2012
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu Međunarodnog praznika rada, 01.05.2012.g04/2012
ODLUKAODLUKA o izboru Savjeta i predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Rakovčani05/2012
ODLUKAODLUKA o izboru članova Savjeta Mjesne zajednice Kozaruša,za naseljena mjesta Kozaruša i Gornji Garevci,i predsjednika Savjeta Mjesne zajednice
Kozaruša
05/2012
ODLUKAODLUKA o izboru Savjeta i predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Lamovita05/2012
ODLUKAODLUKA o izboru Savjeta i predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Trnopolje05/2012
ODLUKAOdluka o dobravanju sredstva „Dr. Mladen Stojanović“ Prijedor06/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju novčannih sredstva Tenis klubu „Dr. Mladen Stojanović“ Prijedor

Odobravanju sredstva Atletskom klubu „Prijedor“
06/2012
ODLUKAOdluka Odobravanju sredstva Tenis klubu „Dr. Mladen Stojanović“ Prijedor06/2012
ODLUKAOdluka odobravanju sredstva A.D. „Toplana“ Prijedor06/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor06/2012
ODLUKAOdluka o dobravanju sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor06/2012
RJEŠENjERješenje o osnivanju Privrednog savjeta
Opštine Prijedor
06/2012
ZAKLjUČAKZaključak o izmjeni Zaključka broj:02-38-4/11 od 10.10.2011. godine06/2012
OGLASOoglasi etažnih vlasnika zgrada06/2012
PRAVILNIKPravilnik o stipendiranju studenata i učenika u gradu Prijedor09/2012
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima o uslovima i načinu premještanja i
blokiranja vozila,visini naknade za premještanje
09/2012
ZAKLjUČAKZaključak Broj:02-32-21/12 o radnom vremeno od od 28.12.2012.09/2012
ZAKLjUČAKZaključa Broj: 02-32-20/12 o radnom vremenu ugostitelja09/2012
ODLUKAOdluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnostina području opštine Prijedor za 2012.godinu11/2012
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava a.d. „Toplana“ Prijedor01/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor
01/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor01/2011
OBAVJEŠTENjEObavještenje01/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade uređenja gradskog
građevinskog zemljišta u 2011.godini
01/2011
ODLUKAOdluka o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog
zemljišta u državnoj svojini
02/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor02/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu zdravlja i
socijalne zaštite
02/2011
RJEŠENjEOdluka o odobravanju novčanih sredstava ZU Dom zdravlja Prijedor02/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut „Autotransport Prijedor“ a.d.Prijedor02/2011
ODLUKAOdlulka o produženju mandata Savjeta MZ Rizvanovići02/2011
ODLUKAO dluka o produženju mandata Savjeta MZ Lamovita02/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzeću „Vodovod“ a.d. Prijedor03/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstva, IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor03/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstva Atletskom klubu „Prijedor“03/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor03/2011
ZAKLjUČAKZaključak radno vrijeme za 1.maj03/2011
ODLUKAOdluka o dobravajnju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor04/2011
ODLUKAOdluka o odobravajnju novčanih sredstva, Aero-klubu „Prijedor“ iz
Prijedora
04/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor04/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva Atletskom klubu „Prijedor“04/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva FK „RUDAR“ Prijedor04/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstva „Kozarski vjesnik“ Prijedor04/2011
ODLUKAOdluka o raspodjeli sredstava za subvencije kamata na kredite05/2011
ODLUKAOdlukaa o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor05/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju se sredstva Dom zdravlja Prijedor05/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju se sredstva Ministarstvu zdravlja i socijalne
zaštite- Jedinici za koordinaciju projekata
05/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstva IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor05/2011
RJEŠENjE Rješenje o imenovanju predstavnika opštine Prijedor u skupštine
akcionara komunalnih preduzeća opštine Prijedor
05/2011
ODLUKAOdluka o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Dječijeg
vrtića „Radost“ Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut JZU „Dom zdravlja“
Prijedor
06/2011
ODLUKA Odluka o dodjeli novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor
06/2011
ODLUKA Odluka o dodjeli novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Staut „Komunalne usluge“ Prijedor06/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera
Prijedor
06/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava FK „RUDAR“ Prijedor06/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju građana DON
Prijedor
06/2011
PRAVILNIKPravilnik o zaštiti na radu u administrativnoj službi opštine
Prijedor
06/2011
STATUTStatut „VODOVOD“ AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEDOR07/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut „Vodovod“ AD Prijedor07/2011
STATUTStatut „Komunalne usluge“ AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEDOR07/2011
STATUTStatut Akcionarskog društva „Gradske tržnice“ Prijedor07/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut „Gradska tržnica“ AD Prijedor07/2011
STATUTStatut„TOPLANA“ AKCIONARSKO DRUŠTVO PRIJEDOR07/2011
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut „Toplana“ AD Prijedor07/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put08/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put08/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put08/2011
ODLUKAOdluka o davanju na korišćenje prostora prigradskog terminala08/2011
ODLUKAOdluka odobravanju sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite09/2011
ODLUKAOdluka odobravanju sredstava , IPC „Kozarski vjesnik“ Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka odobravanju sredstava ,Udruženju građana DON Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzeću „Vodovod“ a.d. Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka odobravanju sredstava , IPC „Kozarski vjesnik“09/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzeću „Komunalne usluge“a.d. Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Ženskom rukometnom klubu „MIRA“ Prijedor09/2011
ODLUKAOdluka odobravanju sredstava preduzeću „Komunalne usluge“a.d. Prijedor09/2011
ZAKLjUČAKZaključak Informacija o školskoj 2010/2011 godini, sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog procesa10/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put10/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put10/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put10/2011
ODLUKAOdluka o utvrđivanju gubitka statusa dobro u opštoj upotrebi – put10/2011
MIŠLjENjEMišljenje10/2011
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "Kozarski vjesnik"01/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava FK "Rudar-Prijedor"01/2010
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o namjeni, uslovima, kriterijumima i načinu izdavanja garancije Fondaciji za razvoj Prijedor01/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama na poljoprivrednim usjevima01/2010
ZAKLjUČAKZaključak o planiranim sredstvima za aktivnosti u fizičkoj kulturi01/2010
PRAVILNIKPravilnik o bližim uslovima za sprovođenje video nadzora i čuvanje dokumentacije01/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava IPC Kozarski vjesnik Prijedor02/2010
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na davanje zemljišta i prostora u zakup02/2010
ODLUKAOdluka o davanju novčanih sredstava FK Rudar Prijedor02/2010
ODLUKAOdluka o izdavanju saglasnosti na Program korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2010.godini02/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "kozarski vjesnik"Prijedor03/2010
ODLUKAOdluka o odobravalju novčanih sredstava JU Dom zdravlja Prijedor03/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava OŠ "Jovan Cvijić" Brezičani03/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite03/2010
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku raspodjele sredstava za omladinske projekte03/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava Atletskom klubu "Prijedor"04/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor04/2010
ODLUKAOdlulka o davanju na korištenje prostorija04/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzeću "Vodovod" a.d. Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Priejdor04/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava Tenis klubu "Dr.M.Stojanović" Prijedor04/2010
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu u dane praznika 02-324-198/1004/2010
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu u dane praznika 02-324-232/1004/2010
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava FK "Rudar" Prijedor04/2010
ODLUKAOdluka o davanju na korištenje objekata "Ljetna bašta" Prijedor04/2010
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava IPC „Kozarski vjesnik“05/2010
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava a.d. „Toplana“ Prijedor05/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava ŽRK „Mira“ Prijedor05/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama
Na stambenim objektima
05/2010
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama na
Poljoprivrednim usjevima
05/2010
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske administrativne službe
05/2010
ODLUKAOdluka o odobravanje sredstava Aero klub „Prijedor“06/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava RK „Prijedor“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva „Inving-Invest Inžinjering“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva ZKP „Gramer“ Prijedor06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva ZP „Klas Promeks“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva ZP „Kop Pejić“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva ZP „Kop Pejić“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva „ArcelorMital“ Prijedor06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva „BG Energo-Tim“06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva „Geomap“ Prijedor06/2010
ODLUKAOdluka za podsticajna sredstva „lipa Drvo“ Omarska06/2010
ODLUKAOdluka o planovima Civilne zaštite06/2010
ODLUKAOdlulka o davanju saglasnosti06/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava MIZ Prijedor06/2010
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera06/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava br. 02-3-17/1006/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava br.02-3-17/1006/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava br. 02-40-563/1006/2010
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta „Centra za prikazivanje filmova“ Prijedor br. 02-40-1869 /10
07/2010
ODLUKAOdluka odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor br 02-40-1337/10
07/2010
ODLUKAOdluka odobravanju novčanih sredstva IPC „Kozarski vjesnik“
Prijedor br 02-40-1498 /10
07/2010
ODLUKAOdluku o odobravanju novčanih sredstava FK „RUDAR“ Prijedor
br. 02-40-1929 /10
07/2010
ODLUKAOdluku o odobravanju novčanih sredstava FK „RUDAR“ Prijedor
br. 02-40-1818/10
07/2010
ODLUKAOdluku o odobravanju novčanih sredstava FK „RUDAR“ Prijedor
br. : 02-40-1333 /10
07/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice
Prijedor
07/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju novčaniha sredstaava Udruženju žena BiH –
Inicijativa „Srcem do mira“ Kozarac
07/2010
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor07/2010
ODLUKAOdluke o izboru članova mjesnih zajednica08/2010
ODLUKAOdluke o produženju manda članova savjeta mjesnih zajednica08/2010
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe11/2010
POSLOVNIKPravilnik o izmjenama i dopunama pravnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe01/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Agenciji "Preda-PD"Prijedor01/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava ZU "Opšta bolnica" Prijedor01/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor01/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti Agenciji za ekonomski razvoj "Preda-PD" Prijedor01/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju izvršioca inspekcije01/2009
PRAVILNIKPravilnik o organizaciji i ssitematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe ( prečišćeni tekst)02/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava GMB PUBLISHING Ltd iz Londona03/2009
ODLUKAOdluka o određivanju radnog vremena preduzetnika i preduzeća u dane praznika Republike Srpske03/2009
KODEKSKodeks profesionalne etike03/2009
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopounama Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova u Opštinskoj administrativnoj službi br. 02-022-80/05 od 27.10.2005.03/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Aero-klub "Prijedor"04/2009
ODLUKAOdluka o izboru 4 člana Savjeta MZ Rtnopolje04/2009
ODLUKAOdluka o opozivu 4 člana Savjeta MZ Trnopolje04/2009
PRAVILNIKPravilnik o uslovima i načinu dodjele jednokratne novčane pomoćši socijalno ugroženim građanima iz sredstava budžeta04/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Prijedor04/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke organizacije opštine Prijedor04/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut JU "Centar za prikazivanje filmova"Prijedor04/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Centar za prikazivanje filmova"Prijedor04/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove05/2009
RJEŠENjERješenje o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu05/2009
ODLUKAOdluka o prestanku mandata 1 člana savjeta i kooptiranju novog člana savjeta MZ Kamičani05/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava FK "Rudar-Prijedor"06/2009
ODLUKAOdluka o otvaranju računa posebnih namjena za uplatu sredstava za gazdovanje privatnim šumamam06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu Udruženja boraca NOR-a OO Priejdor06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera06/2009
ODLUKAOdluka o odobrenju novčanih sredstava TK "Dr.M.Stojanović"Prijedor06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor06/2009
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava RK "Priejdor" iz Prijedora06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava KK "Prijedor" iz Prijedora06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Atletskom klubu "Prijedor"06/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti za realizaciju projekta,postavljanje turističke signalizacije na području opštine Prijedor"06/2009
ZAKLjUČAKZaključak o određivanju visina zakupnine za poslovne prostorije06/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava udruženju penzionera Prijedor07/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava FK "Rudar" Prijedor07/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu Udruženja boraca NOR-a07/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava preduzeću "NORBOS" d.o.o. Prijedor07/2009
NAREDBANaredba o ukidanju računa JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor07/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za popis nepokretnosti10/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Prijedor10/2009
ODLUKAOdluka o osobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor10/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava GK „Rudar Prijedor“10/2009
ODLUKAOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Administrativne službe opštine Prijedor10/2009
PROGRAMProgram borbe protiv korupcije u organu uprave10/2009
PRAVILNIKPravilnik o organizaciji i radu higijeničarske službe na području opštine Prijedo10/2009
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za popis nepokretnosti,broj:02-111-140/09 od21.09.2009.godine10/2009
PRAVILNIKPravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada10/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Agenciji "Preda-PD" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzeća "Vodovod" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava preduzueću "Komunalne usluge" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o dodjeli novčanih sredstava stečajnom dužniku "Celpak" a.d.Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na tržnšno pijačni red "Gradska tržnica" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o visini i načinu plaćanja naknade za pružanje pravne pomoći11/2009
TARIFETarifa opoštinske administrativne takse za pružanje pravne pomoći građanima11/2009
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na Statut JU DV "Radost" Prijedor11/2009
ODLUKAOdluka o izmjeni i dopuni Odluke "Preda-pd" Prijedor12/2009
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera Prijedor12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije12/2009
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za popis nepokretnosti12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o radnom vremenu za 21.novembar 2009.g.12/2009
ZAKLjUČAKZaključak o dopuni Zaključka br. 02-38-11/05 od 28.12.2005.g.12/2009
PLANPlan edukacije u opštin Prijedor12/2009
OSTALOPojedinačan kolektivni ugovor za zaposlene u opštinskoj administrativnoj službi02/2008
OSTALOPravilnik o platama zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi Prijedor02/2008
OSTALOPravilnik o provođenju postupka ocjenjivanja rada službenika Opštinske administrativne službe02/2008
ODLUKAOdl. o određivanju radnog vremena preduzetnika i preduzeća u dane praznika RS,Odl.o naknadama doktorima medicine za pregled umrlih lica, Odl. o davanju saglasnosti na Statut muzeja Kzare, Odl. o davanju sagl.Pozorište PD,Odl.o davanju saglasnosti Narodne03/2008
ODLUKA Odluka o odobrenju sredstava MZ Bišćani04/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor04/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama na građevinskim objektima04/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za procjenu štete uzrokovane poplavama na poljoprivrednim usjevima04/2008
ODLUKANaredba o zabrani odn.ogranič.i usl.za nomadsku ispašu,Odl.o određ.rad.vr.u dane praznika,Odl. o sagl.Turist.org.,Odl.DON,Odl.MZ Rakovčani,Odl.MZ Rakovčani05/2008
OSTALOPravilnik o uslov.kriter.i post.odobrav.stamb.kred.za poboljš.usl.stanov.radnika,Pravilnik o redu vožnji, Pravilnik o sistem.rad.mj. Rj. o imenov.Kom. za banjsko-klimat.rehabilitaciju07/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava "SKONTO_PROM" d.o.o. Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava AD Industrija mesa "IMPRO" Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava D:O:O "Žitoprerada" Ehport - Import Prijedor, Omarska08/2008
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava Opštini Bosansko Grahovo08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Aero-Klub "Prijedor" iz Prijedora08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava Udruženju građana Ćela08/2008
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava TOMEKS a.d.Ljubija08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava O.Š. "Jovan Dučić" Lamovita08/2008
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava O.Š. "Vuk Karadžić" Omarska08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju "Preda-PD" Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava MIP Prijedor08/2008
ODLUKAOdluka o teritorijalnoj organizaciji rada Službe za MZ08/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za09/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava MZ Tukovi10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Specijalnoj osnovnoj i srednjoj školi "Đorđe Natošević Prijedor10/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za rješavanje pitanja zamjene nekretnina u Starom Gradu10/2008
ODLUKAOdluka o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za analizu zakonskih propisa10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava "PREDA-PD" Prijedor10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor10/2008
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za rješavanje pitanja zamjene nekretnina u Starom gradu10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava "Bosnamontaža" Prijedor10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava IPC "Kozarski vjesnik" Prijedor10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava JZU Dom zdravlja Prijedor10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava O.Š.Branko Radičević" Petrovo10/2008
ODLUKAOdluka o izmjeni odluke o osnivanju Administrativne službe opštine Prijedor10/2008
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Organizacionom odobru za izbor sportiste za 2008.godinu10/2008
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije za lokacije10/2008
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti na povećanje cijene utroška toplotne energije01/2007
ODLUKAOdl. o davanju saglasnosti na pravilnik o opštim i tehničkim uslovima za isporuku toplotne energije01/2007
ODLUKAOdluke o izboru savjeta i predsjednika savjeta MZ Busnovi, Božići, Lamovita, Kozarac i Rizvanovići02/2007
ODLUKAOdluka o prestanku svojstva pravnog lica mjesnih zajednica na području opštine Prijedor02/2007
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava Atletskom klubu Prijedor04/2007
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Medžlisu IZ Kozarac04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju čl. UO Fondacije za razvoj "Prijedor"04/2007
RJEŠENjERješenje o davanju saglasnosti na pijačni red04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju komisije za izradu Odluke o određivanju gradskog građevinskog i ostalog građevinskog zemljišta04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju stručne komisije za izradu Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu opštine Prijedor04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije04/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za zdravstvenu zaštitu04/2007
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava Topić Kompani06/2007
ODLUKAOdluku o odobrenju sredstava Aero-klub Prijedor06/2007
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava opštini Oštra Luka06/2007
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava SD Mladost Prijedor06/2007
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava JP SD "Mladost" Prijedor07/2007
RJEŠENjERješenje o imenovanju Stambene komisije07/2007
ODLUKAOdluka o otvaranju računa za izdavanje sredstava za eksproprijaciju nekretnina07/2007
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava ŽRK "Mira" Prijedor07/2007
PRAVILNIKPravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu korištenja, organizacije i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području opštine Prijedor07/2007
PRAVILNIKPravilnik o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje oopštinskih autobuskih linija u linijskom drumskom saobraćaju07/2007
ODLUKAO odobravanju sredstava Medicinsko-tehnološkoj i građevinskoj školi Prijedor07/2007
PRAVILNIK Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe08/2007
ODLUKAOdluka o o određivanju ulica sa slabijim intenzitetom saobraćaja na kojima se može vršiti obuka kandidata za vozače10/2007
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Srednjoj i osnovnoj muzičkoj školi Prijedor10/2007
ODLUKAOdluka o odobravanju novčanih sredstava JP SD "Mladost" Prijedor10/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na opšta akta teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor10/2007
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Komisije za saradnju sa udruženjima i fondacijama10/2007
ODLUKAOdluka o davanju saglasnosti na opšta akta agencije "PREDA-PD" Prijedor10/2007
ISPRAVKAIspravka Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe11/2007
ODLUKAAkti načelnika i to: 7 odluka i 1 Zaključak12/2007
ODLUKAODLUKU o isplati regresa za jesenju sjetvu strnih žita 2005. godine01/2006
ODLUKAODLUKUO DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISATIČKE ORGANIZACIJE
OPŠTINE PRIJEDOR
01/2006
ODLUKAODLUKU O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE PRIJEDOR01/2006
RJEŠENjERJEŠENjE Prenosi se u nadležnost starješine Opštinske organizacije TVJ Prijedor Mile Međeda01/2006
ODLUKEOdluka o odobravanju sredstava Komunale usluge" AD Prijedor02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju stručne Komisije za izradu Nacrta odluke o uređenju centralne zone Prijedor sa glavnom ulicom02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu Odluka o provođenju mjera sanitarne zaštite izvorišta "Mataruško polje" i "Prijedorčanka"02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Praznika rada, Dana pobjede nad fašizmom i Dana opštine02/2006
RJEŠENjERješenje o izmenovanju Komisije za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statusu bespravno izgrađenih građevina02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke radova na redovnom održavanju lokalnih puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica u naseljima sa asfaltnim kolovozima zastorom na teritoriiji opštine Prijedor02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke radova na redovnom održavanju lokalnih puteva, nekategorisanih javnih puteva i ulica u naseljima sa makadamskim kolovoznim zastorom na teritoriji opštine Prijedor02/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu Strategije za bezbjednost opštine Prijedor02/2006
ZAKLjUČAKZaključak o odobravanju sredstava SKUD "Dr. M.Stojanović" Prijedor02/2006
ZAKLjUČAKZaključak o odobravanju sredstava za finansiranje sportskih klubova i sportskih udruženja02/2006
ZAKLjUČAKZAKLjUČAK Daje se saglasnost A.D.“Komunalne usluge“ Prijedor03/2006
ODLUKAODLUKA Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 8.000,00 KM, D.O.O. "Žitoprerada" Ehport - Import Prijedor,03/2006
ODLUKAODLUKA Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime osnivačkog uloga za registraciju Turističke organizacije03/2006
RJEŠENjEJEŠENjE o imenovanju Stručne komisije za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu opštine Prijedor03/2006
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za saradnju sa udruženjima i fondacijama05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju članova Upravnog odbora Fondacije za razvoj "Prijedor"05/2006
RJEŠENjERJEŠENjE NENAD BOROVČANIN06/2006
ODLUKAODLUKU Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, Kulturno umjetničkom društvu "Osman Džafić" Prijedo06/2006
ODLUKAODLUKU Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 25.000,00 KM, Medžlisu Islamske zajednice Prijedoor06/2006
ODLUKAODLUKU O USPOSTAVLjANjU CENTRA ZA BIRAČKI SPISAK06/2006
ODLUKAODLUKU Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, Zajednici etažnih vlasnika stambene zgrade H-1 Pećani06/2006
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Stambene komisije za utvrđivanje prioritetne liste za raspodjelu stanova i
građevinskih paketa
06/2006
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Disciplinske komisije06/2006
ODLUKEOdluka o produženju mandata Savjeta MZ Kozarac08/2006
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava MZ Rakelići08/2006
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji AD "Autotransport" Prijedor08/2006
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji AD "Autotransport" Prijedor08/2006
ODLUKAOdluka o produženju mandata Savjeta MZ Busnovi08/2006
ODLUKAOdlulka o produženju mandata Savjeta MZ Lamovita08/2006
ODLUKAOdlulka o produženju mandata Savjeta MZ Rizvanovići08/2006
ODLUKAOdluka o produženju mandata Savjeta MZ Božići08/2006
ODLUKAOdluka o odobrenju sredstava za sanaciju O.Š. "Vuk Karadžić" u Omarskoj08/2006
ODLUKAOdluka o dopuni Odluke o produženju mandata Savjeta MZ Kozarac09/2006
ODLUKAOdluka br. 02-016-3/06 ODLUKU o dopuni Odluke o produženju mandata Savjeta MZ Kozarac09/2006
ODLUKAOdluka br. 02-40-1270/0609/2006
ODLUKAOdluka br.02-40-1374/06 ODLUKU Odobravaju se novčana sredstva „Institucionalna integracija mladih u proces donošenja odluka na lokalnom nivou – Opština Prijedor.09/2006
ZAKLjUČAKZaključak o dopuni Zaključka broj:02-28-11/05 od 28.12.2005.09/2006
PRAVILNIKPravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima na području opštine Prijedor11/2006
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika za Privredu i društvene djelatnosti01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove01/2005
OSTALOProgram rada Skupštine opštine Prijedor za 2003.godinu01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju v.d. načelnika za Privredu i društvene djelatnosti01/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na uklanjanju i rušenju objekata na području opštine Prijedor02/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za reviziju rješenja zaposlenih radnika u Opštinskoj administrativnoj službi02/2005
RJEŠENjEJEŠENjE o imenovanju Komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na uklanjanju i
rušenju objekata na području opštine Prijedor
02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za reviziju rješenja zaposlenih radnika u Opštinskoj administrativnoj službi02/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka nabavke računarske opreme za opštinu Prijedor02/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na sanaciji
oštećenja kolovoza lokalnih puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorom na teritoriji
opštine Prijedor
03/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na izradi i
održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije
03/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na sanaciji
oštećenja lokalnih puteva
03/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju komisije za prihvatanje i otvaranje ponuda za izvođenje radova na označavanju i
održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije
03/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o formiranju organizaciji,poslovima i načinu finansiranja mjesnih zajednica na području opštine Prijedor04/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje obavezne proljećne i jesenje sistematske deratizacije i dezinsekcije na području opštine Prijedor za 2005.godinu04/2005
RJEŠENjERješenje o izmjeni i dopuni Rješenja broj:02-111-54/05 od 11.04.2005.godine04/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme civilne zaštite za potrebe opštine Prijedor04/2005
ZAKLjUČAKOJDP "Zavod za izgradnju grada i
opštine Prijedor",
05/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Stambene komisije za utvrđivanje liste korisnika prioritetne grupe za dodjelu građevinskih paketa06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke službenih putničkih
automobila za potrebe Opštine Prijedor
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka nabavke radnih odijela u Opštini Prijedor06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda za izvođenje
radova na sanaciji zgrade Poljoprivredne stanice u Prijedoru
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za korišćenje alternativnog smještaja boračkih kategorija06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za privremeni tehnički prijem objekata06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o izmjeni Rješenja broj: 02-111-24/05 od 17.02.2005.godine06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za provođenje postupka
javnog prikupljanja ponuda
06/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za preuzimanje specijalnog vatrogasnog vozila od DP "Celpak"
Prijedor
06/2005
ODLUKAODLUKU O OSNIVANjU ADMINISTRATIVNE SLUŽBE OPŠTINE PRIJEDOR07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za tehnički prijem protivgradne stanice u naselju Pejići- opština Prijedor07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za popis i utvrđivanje pravnog statusa novoizgrađenih objekata na
području opštine Prijedor
07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći rekonstrukcije za Projekat LWF-a sa sjedištem u Sanskom Mostu07/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke računarske i kancelarijske
opreme za potrebe Opštine Prijedor
07/2005
ODLUKAODLUKU o odobravanju sredstava09/2005
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava TK "Dr. M.Stojanović" Prijedor09/2005
RJEŠENjERJEŠENjE o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji lokalnih puteva,09/2005
RJEŠENjERješnje o imenovanju Komisije za javne nabavke, izrada urbanisitčkog projekta u ulici Vuka Karadžića Prijedor11/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka jačvne nabavke radova na zimskom održavanju ulica i putnih pravaca na teritoriji opštine Prijedor11/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za izbor 12 najuzornijih poljoprivrednih proizvođača u 2005.godini11/2005
RJEŠENjERješenje o imenovanju koordinacionog odbora za sprovođenje LEAP-a opštine Prijedor11/2005
ODLUKAOdluka o mjesnim kancelarijama11/2005
ODLUKEOdobravaju se novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, Dječijem vrtiću "Radost" Prijedor,12/2005
PROGRAMProgram stručnog osposobljavanja i način polaganja ispita pripravnika12/2005
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava DV "Radost" Prijedor12/2005
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava JZU Dom zdravlja Prijedor12/2005
ODLUKAOdluka o odobravanju sredstava JP SD "Mladost" Prijedor12/2005
ZAKLjUČAKZaključak o davanju saglasnost JP "Toplana" Prijedor12/2005
ODLUKAOdlulka o odobravanju sredstava Oopštinskom udruženju penzionera Prijedor12/2005
OSTALOPravilnik o postupku javnog nadmetanja za prodaju poslovnih prostora vlasništvo Opštine Prijedor01/2004
OSTALONaredba01/2004
ODLUKAOdluka o finansiranju MZ sredstvima iz budžeta Opštine Prijedor za 2004.godinu02/2004
ODLUKAOdluka o ustupanju Rudarskom institutu mjernu stanicu za praćenje aerozagađenja02/2004
ODLUKAOdluka o određivanju prostora za održavanje javnih skupova na području opštine Prijedor.02/2004
ODLUKAOdluka o dvanju saglasnosti "Novi rudnici Ljubija".03/2004
ODLUKAOdluka o izradi i provođenju Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine opštine Prijedor04/2004
RJEŠENjERješenje o postavljenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje05/2004
RJEŠENjERješenje o razrješenju sa dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Prijedor05/2004
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja broj:02-111-140/01 od 20.11.2001.g.06/2004
ODLUKAOdluka o saglasnosti “CDM Ljubija”04/2003
ODLUKAOdluka o saglasnosti na Odluku JKP “Centralna toplana” PD06/2003
OSTALOKodeks ,etička načela i pravila ponašanja06/2003
RJEŠENjERješenje o izmjeni Rješenja broj 02-111-140/0101/2002
ODLUKAOdluka o izdavanju pod zakup bivšeg DP "Selena" Prijedor01/2002
RJEŠENjERješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka nabavke roba, uslua i ustupanja radova za opštinu03/2002
RJEŠENjERješenje o izmjeni rješenja br 02-111-140/0203/2002
ZAKLjUČAKZaključak za određivanje koeficijenta zakupnine za neotkupljene stanove04/2002
RJEŠENjERješenje o dopuni Rješenja br 02-111-140/0208/2002
ODLUKAOdluka o budžetu opštine Prijedor za 2003.g.10/2002
OSTALOTarifa o izmjeni i dopunama Tarife komunalnih taksa06/2001